dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Oranjelaan: Omhoog


Inleiding: Omhoog

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd.

Hierin werd de Oranjelaan niet vermeld.

In het raadsbesluit van 2 maart 1936 werd een aanvulling opgenomen voor de:

  • Oranjelaan:
    "De weg ten zuiden van de straat "Boschlaan" ten oosten van het kadastraal perceel sectie C no 5416 (gemeente Emmen, bewoner H.R.van Bruggen) in zuidelijke richting, onderbroken door de straat "Allee", aansluitende op de straat "Minister Kanstraat"."

Kadastraal: Omhoog

De Oranjelaan behoorde tot de eerste uitbreidingen van Emmen. Over deze straat en de andere tot Oud Allee behorende straten is na de eeuwwisseling een discussie op gang gekomen tussen bewoners van deze buurt en de gemeente. Kernpunt was dat er een bestemmingplan uit 1942 op rustte en dat juist dit verouderde bestemmingplan ruimte liet voor projectontwikkelaars en bouwondernemingen, om in deze veelal nog in goed in tact zijnde buurt appartementen te bouwen.

Oranjelaan: Omhoog

Straat vernoemd naar het koningshuis Oranje Nassau.

Foto Historisch Emmen Oud Allee Oranjelaan

Dit huis met adres Boslaan 6 stond op de hoek Boslaan en Foto Historisch Emmen Oud Allee Oranjelaan huidige Oranjelaan. Het is gebouwd in 1931 en werd ontworpen door architect Rigt Kliphuis. De foto is hier aangegeven omdat het straatnaambord nog Allee (i.p.v.Oranjelaan) aangeeft. Het is niet duidelijk in welk jaar dit deel van de Allee de straatnaam Oranjelaan heeft gekregen. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Oud Allee Oranjelaan
foto: Dinant www.oudallee.nl

Het huis aan de Oranjelaan 1 werd gebouwd in 1934 naar een ontwerp van architect J.van Ess.

Foto Historisch Emmen Oud Allee Oranjelaan
foto: Dinant www.oudallee.nl

Het huis aan de Oranjelaan 2 werd gebouwd in 1932 naar een ontwerp van architect Rigt Kliphuis.

Foto Historisch Emmen Oud Allee Oranjelaan
foto: Dinant www.oudallee.nl

Het huis aan de Oranjelaan 6 werd gebouwd in 1932 naar een ontwerp van bureau Jonker Tienkamp uit Nieuw Amsterdam.

Bronvermelding: Omhoog

  • Raadsbesluiten van 30 augustus 1928 en 2 maart 1936.
  • www.oudallee.nl
  • Foto's:
    • R.Kliphuis

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.