dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Spoorstraat: Omhoog


Inleiding: Omhoog

OfficiŽle straatnaam: Spoorstraat
Ontleend aan: de parallel lopende spoorlijn Emmen-Zwolle
Vastgesteld B&W op: 2 maart 1936
Naam ingetrokken: nee

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd.

  • Spoorstraat:
    "Vanaf de Boschlaan, bijlangs den hoek van perceel sectie C no 4972 (E.Kliphuis) tot de Weerdingerstraat bij de noord-oostelijke grens van perceel sectie C no 5498 (G.A.Vos)".

In het raadsbesluit van 2 maart 1936 werd dit gewijzigd in:

  • Spoorstraat:
    "Vanaf de straat "Minister Kanstraat" in noordelijke richting, onderbroken door de straten "Boschlaan" en "Stationsstraat" bijlangs het kadastraal perceel sectie C no 4972 (E.Kliphuis) tot de straat Weerdingerstraat bij de noord-oostelijke grens van perceel sectie C no 5498 (J.Homan v/h G.A.Vos)".

De Spoorstraat behoorde tot de eerste uitbreidingen van Emmen. Over deze straat en de andere tot Oud Allee behorende straten is na de eeuwwisseling een discussie op gang gekomen tussen bewoners van deze buurt en de gemeente. Kernpunt was dat er een bestemmingplan uit 1942 op rustte en dat juist dit verouderde bestemmingplan ruimte liet voor projectontwikkelaars en bouwondernemingen, om in deze veelal nog in goed in tact zijnde buurt appartementen te bouwen.


Bronvermelding: Omhoog

  • Raadsbesluiten van 30 augustus 1928 en 2 maart 1936.

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.