dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

AngelsloŽrdijk: Omhoog


Inleiding: Omhoog

Foto Historisch Emmen Angelsloerdijk
Foto: E.Hof

Foto Historisch Emmen Angelsloerdijk
Foto: E.Hof

OfficiŽle straatnaam: AngelsloŽrdijk
Ontleend aan: een oud zandpad dat van Emmen naar het voormalige dorp Angelsloo liep
Vastgesteld B&W op: 30 augustus 1928
Naam ingetrokken: nee

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd.

  • AngelsloŽrdijk:
    "Vanaf den overweg N.O.L.S. bij het perceel sectie C no 4017 in zuid-oostelijke richting tot de oostelijke grens van perceel sectie F no.1098"

De weg werd vroeger "Angelschen diek" of "Angelsche pad" genoemd. Het was een mul en bij nat weer modderig zandpad. In 1931 werd het verhard met porfier.

Porfier is een eeuwenoud stollingsgesteente van Vulkanische oorsprong en wordt al bijna 300 jaar ontgonnen. De steen heeft bijzondere kenmerken zoals slijt-, druk- en vorstvast waardoor het geschikt is voor aanleg van wegen. Door dynamiet wordt een vulkanische rots ontgonnen waarna men de grote brokken breekt en vervolgens zeeft. Porfiersteenslag is er in verschillende groottes. Dat porfier al oud is blijkt uit het Oude Testament: Esther 1:6 "Er waren witte, groene en hemelsblauwe behangselen, gevat aan fijn linnen en purperen banden, in zilveren ringen, en aan marmeren pilaren; de bedsteden waren van goud en zilver, op een vloer van porfier steen, en van marmer, en albast, en kostelijke stenen." (bron: www.statenvertaling.net)

De AngelsloŽrdijk staat al aangeven op de Hottingerkaart uit 1792.

Foto Historisch Emmen, Hottingerkaart Angelsloerdijk
Fragment van de Hottingerkaart uit 1792. De AngelsloŽrdijk is een eeuwenoude verbindingsweg.
Emmen ligt links onderin, Angelschlo rechts bovenin.
Ze zijn duidelijk verbonden met een redelijk rechte verbindingsweg.
De kronkelige lijn rechtsonder is het voormalige Bargermeer.


Bronvermelding: Omhoog

  • Raadsbesluit van 8 april 1925 en 30 augustus 1928.
  • "Angelschloo, een merkwaardige nederzetting" door H.T.Buiskool
  • Hottingerkaart: Collectie Brands

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.