dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Baander Omhoog


Mavo-Mulo Baander: Omhoog

Foto Historisch Emmen Mavo Mulo Baander
De Mulo-Mavo Baander.
Op de witte gevel is het kunstwerk "Stelling van Pythagoras" te zien.
Foto: E.Hof

Foto Historisch Emmen Stelling van Pythagoras
Uitvergroting van foto boven.

MAVO Baander Emmen
Foto: R.Boelens.

Foto Historisch Emmen Mavo Mulo Baander
Klik voor grotere versie

Foto Historisch Emmen Mavo Mulo Baander
Klik voor grotere versie

van tot bestemming adres
- - ULO MULO MAVO Baander -

De schoolnaam Baander is ietwat verwarrend omdat de school niet aan de straat De Baander stond maar op de hoek Van Schaikweg en Klokkenslag tegenover de voormalige brandweerkazerne.

Het schoolgebouw is ontworpen door architect Y.M.Dijkstra.

De naamstelling Baander heeft alles te maken met de boerderij. Een baander is een vrij hoge dubbele deur die toegang verschaft tot de deel van een boerderij. Via deze deuren konden boeren met hooggeladen wagens naar binnen om de oogst te laden en lossen.

De school kende ook de boerderijtermen Boo (de kantine), Wiemel (het keukentje), Grub (de fietsenstalling) en Opkamer (de lerarenkamer), De Hilde (plaats op de deel waar het vee stond).

Aan de buitenkant, aan de witte gevel waarachter de lerarenkamer was, hing het kunstwerk "Stelling van Pythagoras" van kunstenaar Hans Ittmann (1914-1972). Dit kunstwerk is 11 oktober 2001 naar het Esdal College verplaatst.

Bij het kunstwerk hoorde oorspronkelijk ook een vijver maar deze werd al na vijf jaar gedempt omdat leerlingen elkaar in het water duwden.

De achterliggende gedachte van Ittmann was als volgt: "Als de zon een bepaalde stand bereikt, of als het kunstwerk op een bepaalde manier wordt belicht, wordt de wiskundige stelling zichtbaar in de vijver."

De stelling van Pythagoras luidt als volgt: A2 + B2 = C2.

De Baander was voor 1968 een MULO en werd na dat jaar een MAVO. De Mammoetwet, de officiŽle naam luidt de Wet op het voortgezet onderwijs, is een onderwijswet die op 14 februari 1963 werd ingevoerd door minister van Onderwijs, Kunst en Wetenschap Jo Cals. De naam Mammoetwet heeft deze naam te danken aan een kamerlid die tegen de wet was. Hij had gezegd: "Laat die mammoet maar in het sprookjesleven voortbestaan".

Door de nieuwe wetgeving werden de mulo, mms en hbs afgeschaft en vervangen door de mavo, havo en vwo. Eťn van de kenmerken van de wet was dat het doorstromen van mavo naar havo en van havo naar vwo makkelijker zou worden.

Eerste directeur was Van Heerde. E.G. AB volgde Van Heerde op als directeur. ConciŽrge was Jan Kiers. Van hem komt de legendarische uitspraak: "Ik en de directeur hebben besloten ......"

De Baander was voor die tijd een uiterst moderne school met nieuwe lesmethoden. De school was zelfs aangewezen als proefproject. Vooral het lokaal, waar muziekleraar Victor van der Laan les gaf, was zeer modern. Elke bank was voorzien van koptelefoon en druktoetsen. Luistertoetsen werden via deze koptelefoon gehouden en middels de toetsen konden de leerlingen hun individuele antwoorden kenbaar maken aan de leraar. Indien de leraar het nodig achtte kon hij met elke leerling afzonderlijk praten zonder de anderen te storen.

Legendarisch waren de jaarlijkse feestdagen, DE HAPPENING, met muziek door de hele school, playback- sport- en diskjockeywedstrijden en spelletjes in elk lokaal. En 's avonds disco met platen van Alice Cooper of The Cats, en natuurlijk het nummer Black Night van Deep Purple.

Wie herinnert zich nog het hoogteverschil tussen de Klokkenslag en de fietsenstalling? Vele fietsbanden zijn op de lage maar irritante aantreden van betonblokken gesneuveld.

Tussen de middag waren de leerlingen een uur vrij en Ďbleven overí. Vele leerlingen bezochten toen het grutterswinkeltje van Muiderman aan de Wilhelminastraat om snoep te halen. Ook de viszaak van Post werd zeer regelmatig aangedaan om patat te kopen. Vanaf de Wilhelminastraat liepen ze via een pad langs het arbeidsbureau terug naar de Klokkenslag.

Leraren: Winter (Engels), J.Abbes, P.Bron (Duits), P.Warta (Frans, mogelijk Engels), Van Veenen, Dijkstra (wiskunde), P.Albers (wis- en natuurkunde), L.de Geest (Nederlands), Zwierstra (wiskunde), Van Bockhoven (wis- en natuurkunde), Dekker (biologie), Ten Hove (gym), Karsten (gym), H.Tierolf (tekenen), Jansen of Janssen] (tekenen, handenarbeid), Klewer (tekenen), De Jong (aardrijkskunde), Tiek (aardrijkskunde), Nonkes (natuurkunde), mevr.Bijlsma (handwerken), V.van der Laan (muziek), R.Wehrens (Frans), F.Wessels (gym), Slomp (muziek), Boezen (Nederlands), Bodaan (Nederlands), Akker (Engels en Frans), Mooij (gym), O.Weide (handelskennis) Wie weet meer namen?


Bronvermelding: Omhoog

  • Gerrie van der Veen die een deel van deze tekst oorspronkelijk heeft gepubliceerd.
  • Aanvulling G.Snip
  • Aanvulling J.Dijkhuizen
  • Aanvulling M.de Wijk
  • Aanvulling S.Tjepkema
  • Aanvulling B.Tjarks

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.