dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Dords(ch)estraat: Omhoog


Inleiding: Omhoog

Van de Dords(ch)estraat zijn weinig foto's bekend. Wie helpt?

Emmen Dordsestraat
Dordschestraat anno 1927. Foto gemaakt
tijdens een schoolfeest. In het midden staat het echtpaar Weerman en mevrouw Van Wieren.
Foto: Emmer Courant.

Emmen Dordsestraat
De foto is genomen met zicht richting oosten.
Na zeer sterk uitvergroten zijn in de verte de
andreaskruisen van de spoorwegovergang
waar te nemen. Het bordje links vermeldt:
"Langzaam rijden, school"
Foto: A.Pool.

Emmen Dordsestraat
Foto: E.Hof.

Emmen Dordsestraat
Foto: R.Boelens.

Emmen Dordsestraat
Foto: T.Klomparends

Emmen Dordsestraat
Foto: T.Klomparends

Emmen Dordsestraat
Foto: T.Klomparends

OfficiŽle straatnaam: Dordsestraat
Ontleend aan: aan de plaats Nieuw-Dordrecht waar deze weg naar toe voerde.
Vastgesteld B&W op: 30 augustus 1928
Naam ingetrokken: nee

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd.

  • Dordschestraat:
    "Vanaf de westzijde van het perceel sectie D no 9127 (P.L.van Dijk) in oostelijke richting tot de oostelijke grens van het perceel sectie F no 3640 (woningbouw)

Mogelijk is de naam Dordschestraat in 1947 gewijzigd in Dordsestraat. De ch spelling na de s-klank werd in dat jaar afgeschaft. De zogeheten Marchant-spelling werd al sinds 1934 op scholen onderwezen. (bron: website Onze taal)


Reconstructie 1962: Omhoog

Emmen Dordsestraat
Foto: EC 13 april 1962.

Emmen Dordsestraat
Foto: EC 23 mei 1962.


Foto: EC 12 oktober 1962.

Emmen Dordsestraat
Foto: EC 16 oktober 1962.

Ter verbetering van het bestaande wegennet werd in 1962 ook de Dordsestraat aangepakt. De weg tussen Wilhelminastraat en de nieuwe autoweg naar Klazienaveen was te smal. Per dag maakten duizenden "industriewerkers" gebruik van deze weg.

Het wegenbouwbedrijf Reef uit Oldenzaal klaarde de klus.

Vele bomen langs de weg moesten plaats maken voor asfalt want het plan omvatte de aanleg van een zeven meter brede asfaltbetonweg. Tussen de spoorwegovergang en de Kapitein Nemoweg en "de toegangsweg naar het plan Angelslo" kwam een vijf meter brede parallelweg. Van deze kruising tot aan de Westerbrinkweg (noot: inmiddels opgeheven) werd de parallelweg voortgezet aan de zuidzijde. Hierop werd de Jules Verneweg aangesloten.

Aan weerszijden van de Dordsestraat kwamen rijwielpaden en werden trottoirs en parkeerstroken aangelegd.

De overweg werd van nieuwe slagbomen voorzien en werden vluchtheuvels gemaakt. De Emmer Courant van 12 oktober 1962: "Het kruispunt met de Emmalaan en Eerste Boslootweg worden verkeerslichten geplaatst. Het zijn de eerste in Emmen. Het worden zogenaamde verkeersafhankelijke rood-groen-oranje-lichten, voorzien van zogenaamde elektronische drempels in het wegdek, ie de verkeersintensiteit registreren, een systeem dat elders veel toepassing vindt en het voordeel heeft dat het zich instelt op de drukte van het verkeer."

Een officiŽle opening vond niet plaats. Geen toespraken en geen vlaggen. Borden werden weggehaald en op aanwijzing van brigadier H.Bakker werden de laatste hindernissen weggenomen. Als eerste nam een kleine Goggo de vernieuwde Dordsestraat in gebruik. Dat gebeurde zonder enig officieel vertoon en zonder dat de bestuurder van de auto zich realiseerde welk voorrecht hem ten deel viel.


Reconstructie 19xx: Omhoog

Emmen Dordsestraat
Foto: S.Hoek-Beugeling


Verdubbeling 1973: Omhoog

Emmen Dordsestraat Vissershoek
Aansluiting Vissershoek op de Dordsestraat.
Foto EC 30 januari 1973.

In 1973 werd de Dordsestraat tussen de Vissershoek en de autoweg naar Klazienaveen verdubbeld.

Het werk werd uitgevoerd door wegenbouwbedrijf Lareco uit Arnhem.


Bronvermelding: Omhoog

  • Gemeente Emmen.

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.