dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Buitendorpen
dot Cultuur

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Hoofdstraat: Albino - Kreuze - Alberts - Albert Heijn - Hek - Kieft - Christine le Duc Omhoog


Bewoning: Omhoog


kaart 1880
gebruik uw muis voor informatie


kaart 1916

1807:

1832:

1880: De huidige woonwinkelpanden aan de Hoofdstraat westzijde, gelegen tussen huidige Weerdingerstraat en Derksstraat, zijn gebouwd op grond die in 1880 eigendom was van de Markegenoten Westenesch en Emmen. Tussen 1880 en 1916 werd deze markegrond, sectie C4119, bebouwd met de eerste woonhuizen, waaraan meestal een winkel verbonden was.

1916: sectie C5226, onbebouwd

1917: sectie Cxxxx, woonhuis met winkel

1954: sectie Cxxxx, woonwinkelpand met twee winkeleenheden:


Hagenouw - Albino: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Albino
Provinciale Drentsche en Asser Courant
5 oktober 1916.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Albino
De Albinozaak anno 1918.
Voor de winkel Jantje Hagenouw Berends met in de kinderwagen dochter Catharien.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Albino
De winkel na een verbouwing in 1931.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Albino

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Albino
Advertentie EC 5 januari 1937.

 • 1917-1947 Kruidenierswinkel van de winkelketen "N.V.Albino maatschappij"

Op woensdag 4 oktober 1916 vond in opdracht van de architect R.Kliphuis de aanbesteding plaats van een nieuw te bouwen woon- en winkelhuis "aan den Weerdingerweg". De bouw werd gegund aan de laagste inschrijvers A.Frieling en W.Stulen te Oranjedorp voor f 4300,-.

De Albino winkel van Meinardus Schenkel Hagenouw was een voortzetting van de Albino winkel die elders aan de Hoofdstraat stond. Het was een ouder echtpaar die vanwege hun leeftijd stopten. Op initiatief van Jantje werd een verzoek ingediend om de vergunning van dit echtpaar over te nemen.

Meinardus Schenkel Hagenouw (*1889) was een zoon van de verwer (en schilder) Gerrit Hagenouw (*1859) en Catharina Brinks (*1860). Gerrit had aan de Wilhelminastraat een eigen schildersbedrijf.

Meinardus Schenkel Hagenouw en Jantje Berends (*1889), geboren te Noordsleen, huwden in 1917 te Sleen. Samen betrokken ze dat jaar dit winkelpand. Jantje zwaaide de scepter in de kruidenierswinkel terwijl Meinardus achterin het pand een eigen schildersbedrijf begon. Met zijn oudere broer Geert (*1894), die de zaak van vader Gerrit Hagenouw had overgenomen, had Meinardus afgesproken dat hij de klanten in het noordelijk deel van Emmen zou bedienen, Geert de klanten in het zuidelijk deel.

De Albinozaak draaide goed. Daarom werd het pand in 1931 verbouwd. De Emmer Courant van dat jaar: "De heer M.S.Hagenouw heeft zijn winkelhuis aan de Weerdingerstraat, waarin het filiaal der bekende Albino maatschappij gevestigd is, laten verbouwen."

"Eigenlijk kan van verbouwen nauwelijks gesproken worden; een welhaast geheel nieuw pand van twee verdiepingen is verrezen, die dit dorpsdeel een heel ander aanzien geeft. Vooral de gevel, met zijn bewerking in gebrande glazuurtegels en twee breede puien strekt den uitvoerder, den heer B.Warringa te Sleen, tot eer."

"De winkel is aanmerkelijk vergroot en naar de meest moderne eischen ingericht, zoodat de verkochte artikelen zich op hun best vertoonen."

"In overeenstemming met de eischen der warenwet, zijn voor alle niet waschbare en onverpakte artikelen met glasdeksels gesloten bakken aangebracht, terwijl aparte ventileerende kasten voor bewaring van vleeschwaren, kaas, enz werden ingebouwd. Het geheel is ruim, prettig en hygiënisch, terwijl de tegenwoordige verlichtingstechniek benut is om ook 's avonds alles op z'n best te doen uitkomen. Ook in de behoefte van magazijn en pakruimte is beter dan vroeger voorzien."

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon men van Jantje nog wel eens iets extra krijgen, ze had regelmatig 'extra' bonnen.

In de winkel werkten ook de drie dochters van Meinardus en Jantje.


Kreuze: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Kreuze.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?
 • 1947-1954 Kreuze, De Spar, winkelketen

De enige gevonden personen met de naam Kreuze zijn:

Berend Kreuze (vervener) en Aaltje Krooi, woonachtig te Nieuw Amsterdam. Zij kregen vijf kinderen:

 • Jan Kreuze (*1877)
 • Aaltje Kreuze (*1879)
 • Gerard Kreuze (*1882)
 • Johanna Kreuze (*1884)
 • Arend Kreuze (*1886)

Zoon Gerard Kreuze (1882-1943) was de man die de Spar winkel dreef. Hij huwde in 1908 met Klaasje Jagt (1886-1942, geboren te Barger Oosterveen). Uit dit huwelijk kwamen zes kinderen voort:

 • Aaltje
 • Fokko, die een Spar winkel had in Klazienaveen
 • Dick, was bakker in Klazienaveen
 • Ria
 • Jantje
 • Berend

Staas Alberts: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Alberts.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?
 • 1954

Omstreeks 1954 kocht Staas Alberts de Spar winkel van Kreuze en liet op dit kavel een woonwinkelpand met twee winkeleenheden bouwen. Alberts vestigde zich aan de linkerkant van dit dubbele woonwinkelpand.


Albert Heijn: Omhoog

Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Albert Heijn

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Albert Heijn

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Albert Heijn
Mevrouw Gaarlandt aan het winkelen in de tot zelfbedieningszaak verbouwde Albert Heijn.
Mogelijk verrichtte zij de opening?

 • 1954-19xx Albert Heijn. Hoofdstraat 46.

De Emmer Courant in november 1954: "Het bouwen van een dubbel zakenpand aan de Hoofdstraat waarin de groentezaak van de heer S.Alberts en een zelfbedieningswinkel van de NV Albert Heijn te Zaandam zal worden gevestigd is door het architectenbureau Jansma en Alssema onderhands opgedragen aan Rossings bouwbedrijf uit Emmen."

Van 1950 tot 1963 was de heer Zoer bedrijfsleider van Albert Heijn.


Luk Yuen: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van dit Chinees restaurant.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Chinees restaurant Luk Yuen

 • 19xx-19xx Chinees restaurant Luk Yuen

Hek: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Hek

 • 1972-1985 Hek, kantoormachines

In 1949 opende Henk Hendriks, afkomstig uit Groningen, in een ander pand aan de Hoofdstraat in Emmen de eerste winkel in "kantoormachines". Het was de eerste speciaalzaak op dit terrein in de Zuidoosthoek van Drenthe. Hendriks begon deze zaak samen met dhr.Kijlstra, die zich echter na enige weken terugtrok. De naam H.E.K., hetgeen de afkorting was van Hendriks en Kijlstra, werd aangepast in Hendriks Emmen Kantoorinstallaties.

Na enige jaren in de Kolhoopstraat te zijn gevestigd betrok HEK in 1972 dit pand, waar zij tot 1985 bleven. Bij gebrek aan een opvolger werd de zaak in 1985 overgedaan aan Kieft.


Kieft: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Kieft.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Kieft

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Kieft

 • 1985-19xx Kieft, kantoorsystemen

Kieft verplaatste zijn zaak later naar het winkelpand waar voordien de boekwinkel van J.de Bray had gezeten.


Christine le Duc: Omhoog

Foto Historisch Emmen Christine le Duc
Hoofdstraat 153

 • 19xx-heden Christine le Duc en Fine Tattoo Line

Bronvermelding: Omhoog

 • S.Hoek Beugeling
 • "Toen verkeerslichten nog ontbraken" door B.J.Mensingh. (p.45,156). Uitgeverij Drenthe te Beilen. ISBN: 90-75115-12-1
 • Emmer Courant 1931
 • Emmer Courant november 1954
 • Kaartje gegenereerd met een proefversie van Hazadata, met dank aan André Dekker voor de gegevens.
 • Aanvulling R.J.Zoer
 • Aanvulling E.Verhoef (Kreuze)
 • Foto's:
  • S.Hoek Beugeling
  • A.Pool
  • fam.Kieft
  • fam.Hendriks
  • Archief gemeente Emmen
 • Zie ook: "100 jaar Emmen, veranderingen in bebouwing" deel 1
  Door Sis Hoek Beugeling, J.Withaar, Gerrie van der Veen
  Noordboek 2004, ISBN 90.330.1275.8

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.