dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Hoofdstraat: Albino - Kreuze - Albert Heijn - Hek - Kieft - Christine le Duc Omhoog


Bewoning: Omhoog


kaart 1880
gebruik uw muis voor informatie


kaart 1916

jaar sectie eigenaar
1807 - -
1832 - -
1880 C4119 Markegenoten van Westenesch en Emmen.
1916 C5226 -

Kaart 1880: De huidige woonwinkelpanden aan de Hoofdstraat westzijde, gelegen tussen huidige Weerdingerstraat en Derksstraat, zijn gebouwd op grond die in 1880 eigendom was van de Markegenoten Westenesch en Emmen. Tussen 1880 en 1916 werd deze markegrond, sectie C4119, bebouwd met de eerste woonhuizen, waaraan meestal een winkel verbonden was.


Hagenouw - Albino: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Albino
Provinciale Drentsche en Asser Courant
5 oktober 1916.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Albino
De Albinozaak omstreeks 1918.
Voor de winkel staat Jantje Hagenouw-Berends met in de kinderwagen dochter Catharien.
Foto: S.Hoek-Beugeling.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Albino
Advertentie: EC 5 januari 1937.

van tot ondernemer adres
1917 1947  M.S.Hagenouw, kruidenier -

Meinardus Schenkel Hagenouw zette de Albino-winkel voort van het echtpaar Frederik ten Kate en Stientje Lucretia Modderman. Bedoelde Albino-winkel stond elders aan de Hoofdstraat. Op initiatief van zijn vrouw Jantje Berends diende Meinardus een verzoek in om de vergunning van dit echtpaar over te nemen. De winkel maakt deel uit van de winkelketen "N.V.Albino maatschappij" die in 1918 werd opgericht.

Meinardus Schenkel Hagenouw (*1889) was een zoon van de verwer en schilder Gerrit Hagenouw (*1859) en Catharina Brinks (*1860). Gerrit had aan de Wilhelminastraat een eigen schildersbedrijf.

Meinardus Schenkel Hagenouw en Jantje Berends (*1889), geboren te Noordsleen, huwden in 1917 te Sleen. Samen betrokken ze dat jaar het winkelpand links op de foto. Jantje zwaaide de scepter in de kruidenierswinkel terwijl Meinardus achter het pand een eigen schildersbedrijf begon. Met zijn oudere broer Geert (*1894), die de zaak van vader Gerrit Hagenouw had overgenomen, had Meinardus afgesproken dat hij de klanten in het noordelijk deel van Emmen zou bedienen, Geert de klanten in het zuidelijk deel.

De Albinozaak draaide goed. Mede daarom werd het winkelpand in 1931 verbouwd. De Emmer Courant van dat jaar: "De heer M.S.Hagenouw heeft zijn winkelhuis aan de Weerdingerstraat, waarin het filiaal der bekende Albino maatschappij gevestigd is, laten verbouwen."

"Eigenlijk kan van verbouwen nauwelijks gesproken worden; een welhaast geheel nieuw pand van twee verdiepingen is verrezen, die dit dorpsdeel een heel ander aanzien geeft. Vooral de gevel, met zijn bewerking in gebrande glazuurtegels en twee breede puien strekt den uitvoerder, den heer B.Warringa te Sleen, tot eer."

"De winkel is aanmerkelijk vergroot en naar de meest moderne eischen ingericht, zoodat de verkochte artikelen zich op hun best vertoonen."

"In overeenstemming met de eischen der warenwet, zijn voor alle niet waschbare en onverpakte artikelen met glasdeksels gesloten bakken aangebracht, terwijl aparte ventileerende kasten voor bewaring van vleeschwaren, kaas, enz werden ingebouwd. Het geheel is ruim, prettig en hygiënisch, terwijl de tegenwoordige verlichtingstechniek benut is om ook 's avonds alles op z'n best te doen uitkomen. Ook in de behoefte van magazijn en pakruimte is beter dan vroeger voorzien."

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon men van Jantje nog wel eens iets extra krijgen, ze had regelmatig 'extra' bonnen.

In de winkel werkten ook de drie dochters van Meinardus en Jantje.


Kreuze: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Kreuze.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Albino
Foto: S.Hoek-Beugeling.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Albino
Foto: Xx. Meijer.


Foto: R.Boelens

van tot ondernemer adres
1947 1954 Kreuze, Spar-winkel  

Waarschijnlijk was het Gerard Kreuze (1882-1943) die de Spar-winkel dreef. Noot: Andere personen met de naam Kreuze zijn niet bekend.

Gerard Kreuze was een zoon van de vervener Berend Kreuze en Aaltje Krooi die woonachtig waren te Nieuw-Amsterdam. Uit dit huwelijk kwamen vijf kinderen voort:

 • Jan Kreuze (*1877)
 • Aaltje Kreuze (*1879)
 • Gerard Kreuze (*1882)
 • Johanna Kreuze (*1884)
 • Arend Kreuze (*1886)

Gerard Kreuze (1882-1943) huwde in 1908 met Klaasje Jagt (1886-1942) geboren te Barger-Oosterveen. Uit dit huwelijk kwamen zes kinderen voort:

 • Aaltje
 • Fokko, had een Spar-winkel in Klazienaveen
 • Dick, was bakker in Klazienaveen
 • Ria
 • Jantje
 • Berend

Bron aanvulling: E.Verhoef.


Albert Heijn: Omhoog

Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Albert Heijn
Links: kruidenier Alberts.
Rechts: Albert Heijn.
Foto: A.Pool.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Albert Heijn
Foto: archief gemeente Emmen.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Albert Heijn
Mevrouw Gaarlandt aan het winkelen bij
Albert Heijn. Verrichtte zij de opening?
Foto: S.Hoek-Beugeling.

van tot ondernemer adres
1954 - Albert Heijn, zelfbediening Hoofdstraat 46 (1956)

Omstreeks 1954 kocht Staas Alberts de Spar-winkel van Kreuze en liet op dit kavel een woonwinkelpand bouwen waarin twee winkeleenheden kwamen. Alberts vestigde zich aan de linkerkant van het dubbele woonwinkelpand.

Aan de rechterkant, van het in opdracht van Staas Alberts gebouwde woonwinkelpand, vestigde zich Albert Heijn.

De Emmer Courant van november 1954: "Het bouwen van een dubbel zakenpand aan de Hoofdstraat waarin de groentezaak van de heer S.Alberts en een zelfbedieningswinkel van de NV Albert Heijn te Zaandam zal worden gevestigd is door het architectenbureau Jansma en Alssema onderhands opgedragen aan Rossings bouwbedrijf uit Emmen."

Van 1950 tot 1963 was de heer B.Zoer filiaalhouder van deze vestiging van Albert Heijn. (bron: R.J.Zoer)


Luk Yuen: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van dit Chinees restaurant.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Chinees restaurant Luk Yuen
Foto: S.Hoek-Beugeling.

van tot ondernemer adres
- - Chinees restaurant Luk Yuen -

Hek: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Hek
Foto: fam. Hendriks.

van tot ondernemer adres
1972 1985 HEK, kantoorinstallaties -

In 1949 opende Henk Hendriks uit Groningen, in een ander pand aan de Hoofdstraat in Emmen de eerste winkel in "kantoormachines". Het was de eerste speciaalzaak op dit terrein in de Zuidoosthoek van Drenthe. Noot: deze winkel was het voormalige Vruchtenhuis van G.Oosting.

Hendriks begon deze zaak samen met zijn compagnon Kijlstra die zich echter na enige weken al terugtrok. De naam H.E.K., de afkorting van Hendriks en Kijlstra, werd aangepast in Hendriks Emmen Kantoorinstallaties.

Na enige jaren vestigde Hendriks zijn zaak aan de Kolhoopstraat. In 1972 betrok Hendriks het winkelpand op de foto links. Hier bleef hij tot 1985 gevestigd.

Bij gebrek aan een opvolger werd de zaak in 1985 overgedaan aan Kieft.


Kieft: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Kieft.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Kieft
Foto: fam. Kieft.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Kieft
Foto: fam. Kieft.

van tot ondernemer adres
1985 - Kieft, kantoorsystemen -

Kieft verplaatste zijn zaak later naar het winkelpand waar voordien de boekwinkel van J.de Bray had gezeten.


Christine le Duc: Omhoog

Foto Historisch Emmen Christine le Duc
Foto: © J.Withaar

van tot ondernemer adres
- apr 2015 Christine Le Duc, erotica Hoofdstraat 153
- jun 2010 Fine Line Tattoo -

Bronvermelding: Omhoog

 • S.Hoek Beugeling
 • "Toen verkeerslichten nog ontbraken" door B.J.Mensingh. (p.45,156). Uitgeverij Drenthe te Beilen. ISBN: 90-75115-12-1
 • Emmer Courant 1931
 • Emmer Courant november 1954
 • Kaartje gegenereerd met een proefversie van Hazadata, met dank aan André Dekker voor de gegevens.
 • Aanvulling R.J.Zoer
 • Zie ook: "100 jaar Emmen, veranderingen in bebouwing" deel 1
  Door Sis Hoek Beugeling, J.Withaar, Gerrie van der Veen
  Noordboek 2004, ISBN 90.330.1275.8

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.