dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Hoofdstraat: Folkerts - Jansma - Groenendaal - Baas - Dijkstra - Bosma Omhoog


Kadastraal: Omhoog


kaart 1880
gebruik uw muis voor informatie


kaart 1916

1807:

1832: sectie C980, "huis en erf" eigendom van Berend Jans Joling uit Oosterhesselen. Ook de gezwette percelen C979 en C981 waren zijn eigendom.

1880: sectie C2102, het in 1832 vermeldde "huis" is verdwenen. Links ervan, sectie C2102, kwam haaks op de straat een nieuwe boerderij met schuur te staan die eigendom was van Berend Janszoon Horring.

Berend Horring (1843-1894) was een zoon van de landbouwer Jan Horring en Lammegien Joling. Hij huwde in 1880 met Lammegien Sikken (1852-1894) dochter van Johannes Sikken en Hillegien Joling. Beide echtelieden overleden binnen een week, Berend op 29 januari 1894, Lammegien op 8 februari 1894.

Uit het huwelijk kwamen acht kinderen voort: Jan (1882-1882), Jan (*1883), Johannes (1885-1952), Lammina (1887-1888), Hendrik (1888-1888), Hendrik (1889-1892), Lammina (1892-1892), Hendrik (*1893).

1916: sectie C5196, het erf blijkt vergroot te zijn. Mogelijk hebben de markegenoten de omliggende percelen aan de nieuwe eigenaar verkocht. De boerderij kwam midden op het erf, sectie C5196, te staan.

19xx: Na afbraak van de boerderij kwam hier een woonhuis met winkel te staan, waarin een viertal bakkers hun brood verdienden.


Bakker Folkerts: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Folkerts.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Folkerts

 • 19xx-19xx bakker Folkerts.

Jan Folkerts (*1888) geboren te Adorp was een zoon van Folkert Folkerts en Reina Luitjens Oostmeijer. In 1900 huwde hij in Emmen met Jennemie Scholten (*1878) geboren te Emmen, dochter van de koopman Christiaan Scholten (winkelier) en Daantje Scholtens (winkeliersche). Het is goed mogelijk dat dit echtpaar een winkel had aan het begin van de Hoofdstraat.

Jenemmie had in 1898 reeds een kind ter wereld gezet waarvan de vader niet bekend is. Tijdens het huwelijk wettigde Jan Folkerts deze dochter met de naam Henderika Jantina Scholten.

Uit het huwelijk kwam in elk geval een zoon voort, geboren te Emmen:

 • Christiaan Folkerts (1903-1924). Hij was net als zijn vader bakker van beroep. Hij werd maar 21 jaar oud.

Bakker Jansma: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Jansma.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Jansma
Foto: collectie S. Hoek-Beugeling

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Jansma
Personeel naast de winkel.
Foto: collectie G.L.A.S. Sijpkens

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Jansma
Klaas Jansma en Geesje Nijboer.
Foto: collectie G.L.A.S. Sijpkens

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Jansma
De bakkerwagen (Ford) vanJansma.
Kenteken omstreeks 1930 vermoedelijk D6592.
Foto: collectie G.L.A.S. Sijpkens

 • 19xx-1934 bakker K.Jansma. Adres: Weerdingerstraat 42.

In februari 1934 vermeldde de Emmer Courant dat de bakkerij de naam "De Vlijt" droeg.

Klaas Jansma (1883 geboren te Oldekerk) huwde in 1907 te Norg met Geesje Nijboer (geboren 1879 te Norg). Klaas overleed in 1939 te Bellingwolde. Uit het huwelijk kwamen vier kinderen voort.

Hun zoon Jan (*1907) begon een bakkerij in Gieten. Later nam hij een bakkerij over in Bellingwolde. Daar droeg de bakkerij ook de naam De Vlijt. Zijn zoon Klaas ging ook in de bakkerij werken. Vanwege ziekte moest Jan Jansma stoppen. Zoon Klaas heeft nog volgehouden tot 1958. Maar het werd te zwaar. Op die bakkerij van voorheen staat nog steeds de naam De Vlijt.

(bron: K.G.J.Jansma)


Bakker Groenendaal: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Groenendaal

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Groenendaal

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Groenendaal

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Groenendaal

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Groenendaal

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Groenendaal
Emmer Courant 23 maart 1956.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Groenendaal
Emmer Courant 14 maart 1956.

 • 1934-1956 bakker R.Groenendaal.
  Hoofdstraat 50 (bron: adresboek 1952)

Roelf Groenendaal werd in 1899 geboren in Warffum. Hij had een oudere zus en een jongere broer. Zijn vader dreef aan de Schoolstraat aldaar een bakkerij. Roelf bezorgde al vanaf zijn elfde levensjaar met de hondenkar brood bij de herenboeren op het "Hoge Land". In 1921 werd de bakkerij verkocht. Het gezin verhuisde naar Stadskanaal.

Roelf ging werken in een bakkerij die door zijn broer Thijs werd bestierd. Na wat omzwervingen in o.a. Enschede kwam hij in Arnhem terecht. Daar ontmoette hij zijn vrouw Josephine Marie Hubertine Casparina Antonia Classen (1902-1940) geboren te Arnhem waarmee hij in het huwelijk trad.

In 1927 kwamen ze in Amsterdam terecht, een bakkerij aan de Reestraat. Hier werd in 1931 zoon Theo geboren en in 1933 een dochter Willie. Het waren de moeilijke en magere jaren '30. Of het door de tijdgeest kwam of door innerlijke onrust is niet duidelijk, maar in 1934 verhuisde het gezin naar Emmen.

Hier nam Groenendaal de zaak over van bakker Jansma. Dit pand liet hij in 1938 verbouwen tot het pand met een rechte gevel en witte stenen.

De Emmer Courant van april 1938: "Zaterdag j.l. opende de heer R.Groenendaal zijn nieuwe zaak aan de Weerdingerstraat. De stofvrije etalage, de gebakvitrines, en andere praktische bergplaatsen zijn waarborgen voor een hygiŽnische bediening, De met eikenhout bekleede wanden maken de luchtige winkel tot een artistiek geheel, waar een praktische rustbank de wachtende klant een heerlijke zitplaats biedt.

Het pand dat onder leiding van den architect, den heer J.van der Horst, verbouwd werd, is inwendig ťťn van de mooiste winkels der plaats geworden en ook het uitwendige, met de wit betegelde gevels, doet het uitstekend."

Groenendaal zijn vrouw Josefine overleefde de Tweede Wereldoorlog niet. Na deze oorlog hertrouwde Roelf met Jacoba. Uit dit huwelijk werd in 1947, in het ziekenhuis aan de AngelsloŽrdijk, zoon Albert geboren.

In 1956 hield Roelf Groenendaal het na 45 jaar "bakkeren" voor gezien en verkocht de zaak in Emmen.

Een verhuizing naar Dieren volgde. Daar ging hij "rentenieren". Roelf overleed op respectabele leeftijd van 93 jaar in 1992. Ook zijn vrouw Jacoba is inmiddels overleden.

De foto's zijn nog stille getuigen van het onderkomen waar zich een deel van hun leven heeft afgespeeld.


Banketbakker Baas Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Baas.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Baas

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Bosma Dijkstra
Lunchroom X

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Lunchroom
Uitvergroting van foto hier boven.

 • 1956-1956 banketbakker E.Baas, Hoofdstraat 50.

De Emmer Courant van 19 september 1956: "De banketbakkerszaak en het woonhuis van de heer E.Baas, voorheen R.Groenendaal, aan de Hoofdstraat zullen worden afgebroken. Daarvoor in de plaats zal worden gebouwd een dubbel winkelpand."

"In het rechtergedeelte zal de banketbakkerij van de heer Baas worden gevestigd, terwijl aan de linkerkant een manufacturenzaak van de heer P.Dijkstra zal worden gevestigd."

"Achter de banketbakkerij zal nog een lunchroom worden gevestigd."


Dijkstra - Bosma: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Bosma Dijkstra

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Bosma Dijkstra

 • 19xx afbraak van de voormalige bakkerszaak.

Pieter Dijkstra liet er een woonwinkelpand bouwen waarin twee winkeleenheden kwamen. Hierin waren o.a. gevestigd:

Links:

 • 19xx-19xx P.Dijkstra, kleding. Hoofdstraat 137 (bron: adresboek 1962 en 1965).
  Dijkstra was voordien aan de Wilhelminastraat 55 gevestigd.

Rechts:

 • 19xx-19xx Lunchroom X. Hoofdstraat.
 • 19xx-19xx E.Baas, banketbakkerij. Hoofdstraat 139 (bron: adresboek 1962 en 1965).
 • 19xx-19xx Bosma bedden.

In 19xx werden de twee winkeleenheden samengevoegd. Hierin was gevestigd:

 • 19xx-19xx Bosma, bedden

De Emmer Courant van 16 maart 1967: "Er is bij de middenstanders nog voortdurend een behoefte zich aan te passen aan de eisen van deze moderne tijd. Opnieuw wordt namelijk een winkelpand aan de Hoofdstraat verbouwd en uitgebreid. Het is Bedden- en Textielhuis Bosma, dat straks wordt omgedoopt in Beddencentrum.

De heer Bosma gaart zich nog meer specialiseren in bedden en slaapkamer ameublementen. De zaak krijgt straks twee verdiepingen met een totale oppervlakte van 62 m2. Aannemer J.Scholten uit Noordbarge is kortgeleden met de werkzaamheden begonnen."


Vobis - Bokel: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Vobis Bokel

In 19xx vond er weer een splitsing plaats in twee zelfstandige winkeleenheden. Hierin waren o.a. gevestigd:

Links:

 • 19xx-2004 Vobis, computerketen
 • 2004-heden

Rechts:

 • xxxx-xxxx: Bokel, reisbureau

Bronvermelding: Omhoog

 • A.Groenendaal.
 • S.Hoek Beugeling.
 • G.van der Veen.
 • Emmer Courant april 1938.
 • Emmer Courant 19 september 1956.
 • Emmer Courant 16 maart 1967.
 • Kaartje gegenereerd met een proefversie van Hazadata, met dank aan Andrť Dekker voor de gegevens.
 • Foto's:
  • A.Groenendaal
  • A.Pool
  • E.Hof
  • S.Hoek Beugeling
  • archief gemeente Emmen
 • Zie ook: "100 jaar Emmen, veranderingen in bebouwing" deel 1
  Door Sis Hoek Beugeling, J.Withaar, Gerrie van der Veen
  Noordboek 2004, ISBN 90.330.1275.8

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.