dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Hoofdstraat: Folkerts - Jansma - Groenendaal - Baas - Dijkstra - Bosma Omhoog


Kadastraal: Omhoog


kaart 1880
gebruik uw muis voor informatie


kaart 1916

jaar sectie eigenaar
1807 - -
1832 C980 "huis en erf" van Berend Jans Joling uit Oosterhesselen. Ook de gezwette percelen C979 en C981 waren zijn eigendom.
1880 C2102 Berend Janszoon Horring
1916 C5196 Het erf blijkt vergroot te zijn. Mogelijk hebben de markegenoten de omliggende percelen aan de nieuwe eigenaar verkocht. De boerderij stond toen midden op het erf sectie C5196
- - Na afbraak van de boerderij kwam hier een woonhuis met winkel te staan, waarin een viertal bakkers hun brood verdienden.

Het in 1832 vermeldde "huis" werd afgebroken. Op hetzelfde perceel stond omstreeks 1880 een nieuwe boerderij met schuur, haaks op de straat. Deze was eigendom van Berend Janszoon Horring.

Berend Horring (1843-1894) was een zoon van de landbouwer Jan Horring en Lammegien Joling. Hij huwde in 1880 met Lammegien Sikken (1852-1894) dochter van Johannes Sikken en Hillegien Joling. Beide echtelieden overleden binnen een week, Berend op 29 januari 1894, Lammegien op 8 februari 1894.

Uit het huwelijk kwamen acht kinderen voort: Jan (1882-1882), Jan (*1883), Johannes (1885-1952), Lammina (1887-1888), Hendrik (1888-1888), Hendrik (1889-1892), Lammina (1892-1892), Hendrik (*1893).


Bakker Folkerts: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Folkerts.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?


Foto: E.Hof

van tot ondernemer adres
- - J.Folkerts, bakker Weerdingerstraat

Sectie C5196 werd na 1916 opgedeeld in meerdere kleine secties. Op één der percelen kwam een woning met winkel te staan. Zie foto links. Hier verdiende bakker Folkerts zijn brood.

Jan Folkerts (*1888) geboren te Adorp was een zoon van Folkert Folkerts en Reina Luitjens-Oostmeijer. In 1900 huwde hij te Emmen met Jennemie Scholten (*1878) geboren te Emmen. Bij zijn huwelijk gaf Folkerts aan bakker van beroep te zijn. Jennemie was een dochter van de koopman Christiaan Scholten (winkelier) en Daantje Scholtens (winkeliersche). Het is goed mogelijk dat dit echtpaar een winkel had aan het begin van de Hoofdstraat.

Jenemmie had in 1898 reeds een kind gekregen waarvan de vader niet bekend is geworden. Tijdens het huwelijk wettigde Jan Folkerts deze dochter met de naam Henderika Jantina Scholten. Uit hun huwelijk kwamen in elk geval drie kinderen voort, allen geboren te Emmen:

 • Jan Folkerts (*1906)
 • Christiaan Folkerts (1903-1924). Hij was net als zijn vader bakker van beroep. Hij werd slechts 21 jaar oud.
 • Reina Folkerts (*1904). Zij huwde in 1927 met de brandstofhandelaar Gerrit van den Bos.

Bakker Jansma: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Jansma.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Jansma
Foto: S.Hoek-Beugeling.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Jansma
Uitvergroting van foto boven.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Jansma
Personeel naast de winkel.
Foto: collectie G.L.A.S. Sijpkens

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Jansma
Klaas Jansma en Geesje Nijboer.
Foto: collectie G.L.A.S. Sijpkens

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Jansma
De bakkerwagen (Ford) van Jansma.
Kenteken omstreeks 1930 vermoedelijk D6592.
Foto: collectie G.L.A.S. Sijpkens

van tot ondernemer adres
- 1934 K.Jansma, bakker Weerdingerstraat 42

Klaas Jansma (*1883) werd geboren te Oldekerk. In 1907 huwde hij te Norg met Geesje Nijboer geboren te Norg. Bij dit huwelijk gaf Jansma aan broodbakker te zijn. Hun zoon Anne, geboren in 1911, kwam in Grootegast ter wereld waardoor Jansma na 1911 naar Emmen kwam.

In februari 1934 vermeldde de Emmer Courant dat de bakkerij van Jansma de naam "De Vlijt" droeg. Jansma, 51 jaar oud, deed de bakkerij dat jaar over aan bakker Groenendaal.

Hun zoon Jan (*1907) begon een bakkerij in Gieten. Later nam hij een bakkerij over in Bellingwolde. Daar droeg de bakkerij ook de naam De Vlijt. Zijn zoon Klaas ging ook in de bakkerij werken. Vanwege ziekte moest Jan Jansma stoppen. Zoon Klaas heeft nog volgehouden tot 1958. Maar het werd te zwaar. Op die bakkerij van voorheen staat nog steeds de naam De Vlijt.

(bron: K.G.J.Jansma)


Bakker Groenendaal: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Groenendaal
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Groenendaal
Uitvergroting van foto boven.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Groenendaal
Foto: A.Groenendaal.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Groenendaal
Foto: A.Groenendaal.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Groenendaal

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Groenendaal
Emmer Courant 14 maart 1956.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Groenendaal
Emmer Courant 23 maart 1956.

van tot ondernemer adres
1934 1938 R.Groenendaal, bakker Weerdingerstraat
1938 verbouw winkelpand Weerdingerstraat
- 1956 R.Groenendaal, bakker Hoofdstraat 50 (1952)

Roelf Groenendaal (1899-1992) werd geboren in Warffum alwaar zijn vader aan de Schoolstraat een bakkerij dreef. Roelf bezorgde op 12-jarige leeftijd met de hondenkar brood bij de herenboeren op het "Hoge Land". In 1921 werd de bakkerij verkocht en verhuisde het gezin naar Stadskanaal.

Roelf ging daar werken in een bakkerij die door zijn broer Thijs werd bestierd. Na wat omzwervingen ontmoette hij in Arnhem zijn latere vrouw Josephine Marie Hubertine Casparina Antonia Classen (1902-1940) geboren te Arnhem.

In 1927 kwamen ze in Amsterdam terecht waar ze een bakkerij hadden aan de Reestraat. Hier werd in 1931 zoon Theo geboren en in 1933 een dochter Willie.

Het waren de moeilijke en magere jaren 30. Of het door de tijdgeest kwam of door innerlijke onrust is niet duidelijk, maar in 1934 verhuisde het gezin naar Emmen waar Groenendaal de zaak overnam van bakker Jansma.

De voorzijde van het winkelpand liet hij in 1938 onder architectuur van architect J.van der Horst verbouwen, waardoor het een strakke rechte gevel kreeg uitgevoerd in witte steen.

De Emmer Courant van april 1938: "Zaterdag j.l. opende de heer R.Groenendaal zijn nieuwe zaak aan de Weerdingerstraat. De stofvrije etalage, de gebakvitrines, en andere praktische bergplaatsen zijn waarborgen voor een hygiënische bediening, De met eikenhout bekleede wanden maken de luchtige winkel tot een artistiek geheel, waar een praktische rustbank de wachtende klant een heerlijke zitplaats biedt.

Het pand dat onder leiding van den architect, den heer J.van der Horst, verbouwd werd, is inwendig één van de mooiste winkels der plaats geworden en ook het uitwendige, met de wit betegelde gevels, doet het uitstekend."

In 1940 overleed Groenendaal zijn vrouw. Na de oorlog hertrouwde hij met Jacoba. Uit dit huwelijk kwam één zoon voort: Albert (*1947).

In 1956 hield Roelf Groenendaal het na 45 jaar "bakkeren" voor gezien en verkocht de zaak aan bakker E.Baas.

Het echtpaar verhuisde naar Dieren waar ze nog decennia konden "rentenieren".

(bron: A.Groenendaal)


Banketbakker Baas 1 Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Baas.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat bakker Baas
Emmer Courant 20 juli 1956.

van tot ondernemer adres
1956 1956 E.Baas, bakker Hoofdstraat 50
1956 afbraak winkelpand -

De Emmer Courant van 19 september 1956: "De banketbakkerszaak en het woonhuis van de heer E.Baas, voorheen R.Groenendaal, aan de Hoofdstraat zullen worden afgebroken. Daarvoor in de plaats zal worden gebouwd een dubbel winkelpand."

"In het rechtergedeelte zal de banketbakkerij van de heer Baas worden gevestigd, terwijl aan de linkerkant een manufacturenzaak van de heer P.Dijkstra zal worden gevestigd."

"Achter de banketbakkerij zal nog een lunchroom worden gevestigd."

In de Emmer Courant van 15 november 1956 is te lezen dat de bouw van het dubbel winkelpand en lunchroom voor P.Dijkstra en E.Baas onder architectuur van C.J.Groen jr gegund werd aan het aannemersbedrijf gebr. H. en M.de Bruin te Valthermond.

Baas zat volgens een advertentie van 13 september 1956 tijdelijk in een noodwinkel die "tegenover de oude bakkerij was geplaatst".


Leuke reclame voor de noodwinkel.
Emmer Courant 1 november 1956.


Banketbakker Baas 2: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Baas.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Bosma Dijkstra
Op de gevel staat "lunchroom".
Foto: archief gemeente Emmen.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Lunchroom
Uitvergroting van foto boven.

van tot ondernemer adres
1957 - E.Baas en zonen,
bakkerij en lunchroom "City"
Hoofdstraat 139 (1962)

In de Emmer Courant van 15 november 1956 is te lezen dat de bouw van het dubbel winkelpand en lunchroom voor P.Dijkstra en E.Baas onder architectuur van C.J.Groen jr gegund werd aan het aannemersbedrijf gebr. H. en M.de Bruin te Valthermond.

Bakker E.Baas en zonen opende op donderdag 30 april 1957 in de rechter winkeleenheid een nieuwe winkel met lunchroom.

Een journalist van Emmer Courant nam al eerder een kijkje en schreef op 11 april 1957: "Aan de Hoofdstraat verrees een nieuw smaakvol "aangekleed" perceel, dat stellig niet zal nalaten indruk te maken. Iets geheel nieuws is de lunchroom die ook in de avonduren zal zijn geopend. Ook deze afdeling werd zeer stijlvol en modern ingericht."


Dijkstra - Bosma: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Bosma Dijkstra
Foto: archief gemeente Emmen.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Bosma Dijkstra
Foto: A.Pool.

van tot ondernemer adres
1957 - P.Dijkstra, manufacturen Hoofdstraat 137 (1962)

Dijkstra was voordien aan de Wilhelminastraat 55 gevestigd.

In de Emmer Courant van 15 november 1956 is te lezen dat de bouw van het dubbel winkelpand en lunchroom voor P.Dijkstra en E.Baas onder architectuur van C.J.Groen jr gegund werd aan het aannemersbedrijf gebr. H. en M.de Bruin te Valthermond.

De Emmer Courant van 11 april 1957: "Direct naast de winkel van Baas vind men de geheel nieuwe winkel van de heer P.Dijkstra, manufacturier, die verhuisde van de Wilhelminastraat (noot: nr 50) naar de Hoofdstraat. De opvallend grote verkoopruimte is eenvoudig gehouden en doet prettig aan. Bijzonder zijn hier de kleedkamers, die op aantrekkelijke wijze in één der zijwanden zijn opgenomen. Aan de verlichting werd veel zorg besteed."

In de rechter winkeleenheid vestigde zich P.Bosma, met een beddenspeciaalzaak. Om meer ruimte te krijgen nam Bosma later ook de linker winkeleenheid in gebruik.

De Emmer Courant van 16 maart 1967: "Er is bij de middenstanders nog voortdurend een behoefte zich aan te passen aan de eisen van deze moderne tijd. Opnieuw wordt namelijk een winkelpand aan de Hoofdstraat verbouwd en uitgebreid. Het is Bedden- en Textielhuis Bosma, dat straks wordt omgedoopt in Beddencentrum."

"De heer Bosma gaat zich nog meer specialiseren in bedden en slaapkamer ameublementen. De zaak krijgt straks twee verdiepingen met een totale oppervlakte van 62 m2. Aannemer J.Scholten uit Noordbarge is kortgeleden met de werkzaamheden begonnen."


In 19xx werden de twee winkeleenheden samengevoegd. Hierin was gevestigd:

 • 19xx-19xx Bosma, bedden

De Emmer Courant van 16 maart 1967: "Er is bij de middenstanders nog voortdurend een behoefte zich aan te passen aan de eisen van deze moderne tijd. Opnieuw wordt namelijk een winkelpand aan de Hoofdstraat verbouwd en uitgebreid. Het is Bedden- en Textielhuis Bosma, dat straks wordt omgedoopt in Beddencentrum.

De heer Bosma gaart zich nog meer specialiseren in bedden en slaapkamer ameublementen. De zaak krijgt straks twee verdiepingen met een totale oppervlakte van 62 m2. Aannemer J.Scholten uit Noordbarge is kortgeleden met de werkzaamheden begonnen."


Vobis - Bokel: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Vobis Bokel
Foto: © J.Withaar

In 19xx vond er weer een splitsing plaats in twee winkeleenheden. Hierin waren o.a. gevestigd:

Links:

 • 19xx-2004 Vobis, computerketen
 • 2004-heden

Rechts:

 • xxxx-xxxx: Bokel, reisbureau

Bronvermelding: Omhoog

 • Kaartje gegenereerd met een proefversie van Hazadata, met dank aan André Dekker voor de gegevens.
 • Zie ook: "100 jaar Emmen, veranderingen in bebouwing" deel 1
  Door Sis Hoek Beugeling, J.Withaar, Gerrie van der Veen
  Noordboek 2004, ISBN 90.330.1275.8

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.