dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Hoofdstraat: Swart - Warrink - Schoemaker - Bakker - Jawa - Meilink - De Urn - Basic


Bewoning: Omhoog


kaart 1880
gebruik uw muis voor informatie


kaart 1916

jaar sectie eigenaar
voor 1800 erf #44  
1807 C969 Hindrik Meijering
1832 C969 Willem Alberts (tuin)
1880 C2553 Geert Egberts Hovenkamp,
boerderij met caféfunctie.
Noordelijk van deze boerderij lag een stuk onbebouwde grond waar na 1880 een woning met winkel werd gebouwd waarover dit artikel gaat.
1916 C5096  -

 Wie helpt met het volgende?

 • links: "Score", (19xx-2001)
 • rechts: Wijnand Bouwers, modezaak Shape (1988-1992)

Swart: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Swart Meijer
Foto: A.Pool.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Swart Meijer
Foto: S.Hoek-Beugeling.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Swart Meijer
Foto: A.Pool.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Swart Meijer
Uitvergroting van foto boven.
Voor de deur staan de kinderen van Tonkens
en Engelsman. De twee kinderen voor de volwassenen zijn Jantje en Lies Swart. De volwassenen zijn Gerrit Gerhardus Swart, Alex Meiboom en knecht Arend Lip. Achter het gordijn staat Aikina Olsder. Bron: H.Lip

van tot ondernemer adres
≈1908 1916 G.G.Swart, schoenmaker Stationsstraat

Gerrit Gerhardus Swart (1879-1958) werd geboren in Scheemda als zoon van een uurwerkmaker. Hij huwde in 1907 te Nieuwe Pekela met Aikina Olsder. Uit dit huwelijk werd in 1908 te Emmen dochter Elizabeth Annechien Swart geboren. Het echtpaar Swart kwam dus waarschijnlijk tussen 1907 en 1908 naar Emmen. Omdat het vroeger niet gebruikelijk was een zwangere vrouw te fotograferen is Aikina vrijwel niet te zien op de onderste foto. Zij stond echter achter de deur en hield het gordijn opzij.

In 1913 huwde Swart, eveneens te Nieuwe Pekela, met haar zuster Henderika Insiena Olsder. Uit dit huwelijk werd zoon Gerrit Swart geboren die als zestienjarige jongen bij zijn vader begon.

In 1916 liet G.G.Swart aan de voormalige Weerdingerstraat, tegenwoordig het meest noordelijk deel van de Hoofdstraat, een woonwinkelhuis bouwen waar hij zijn schoenenreparatiezaak voortzette.

Ook was Swart nog gevestigd aan de Derksstraat en de Westerstraat. Toen deze woning met schoenlapperszaak, als gevolg van de voorgenomen aanleg van de Hondsrugweg, onteigend en afgebroken werd vestigde hij zich aan het Noordeind, naast de bekende Volkswagen garage Heersmink.

Bronnen: G.Swart, F.Baas.

 

 

 


Lubbers: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Lubbers.
Informatie en foto's gevraagd.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Lubbers
Foto genomen na 1927. In dat jaar opende
Jacob Meijer zijn winkel links van Lubbers.
Foto: A.Pool.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Lubbers
Foto genomen na 1927. In dat jaar opende
Jacob Meijer zijn winkel links van Lubbers.
Foto: A.Pool.

van tot ondernemer adres
- 1936 B.J.Lubbers,
hoeden en petten
Hoofdstraat 35

Bouwe Jurrie Lubbers (*1903) geboren te Groningen was een zoon van Harmannus Lubbers en Anje Mulder.

In 1930 huwde hij te Emmen met Gebbechien Katoen (*1907) geboren te Emmen. Zij was een dochter van Hendrik Katoen en Lammegien Tieman en gaf bij haar huwelijk aan winkelierster te zijn. Bouwe gaf toen aan klerk van beroep te zijn.

De hoeden- en pettenwinkel van buurman Hendrik Katoen brandde in 1913 af. Het is mogelijk dat Katoen zijn winkel in 1916, na de verhuizing van Swart, hier voortzette. Hendrik Katoen overleed echter in 1925. Omdat zijn dochter Gebbechien bij haar huwelijk opgaf winkelierster te zijn is het niet ondenkbaar dat zij de hoeden- en pettenwinkel van haar vader voortzette.

In 1932 verschenen enkele advertenties waaruit blijkt dat haar echtgenoot (mede)eigenaar van de winkel in hoeden en petten is.

Hoofdstraat-w2j adv-lubbers-1
Advertentie 1932

Hoofdstraat-w2j adv-lubbers-1
Advertentie 1932

In 1935 verkocht Lubbers de winkel aan H.Warrink. De Emmer Courant van december 1935: "Door bemiddeling van het makelaarskantoor H.Jeltes is de winkelbehuizing aan de Hoofdstraat van den heer B.J.Lubbers verkocht aan den heer R.Warrink te Emmen. Het ligt in de bedoeling van den heer Warrink het pand af te breken en t.z.t. een nieuw modern winkelhuis te bouwen."

De Emmer Courant van mei 1937: "Vrijdag hebben we melding gemaakt van het aanbesteden eener verbouwing van het thans door den heer B.J.Lubbers bewoonde pand. Voor rekening van den heer R.Warrink wordt er een dubbele winkelbehuizing met verdieping van gemaakt."


Warrink: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van R.Warrink.
Informatie en foto's gevraagd.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Warrink
Drie reclameborden hangen de gevel.
"modes"
"Warrink's maatkleding"
"stoffen"
Foto: R.Boelens.

Hoofdstraat-w2j sis 1-75
Rechts: Warrink mode.
Links: babyspeciaalzaak "baby comfort"
Foto: S.Hoek-Beugeling.

van tot ondernemer adres
1936 - R.Warrink, mode Hoofdstraat

De voormalige hoeden- en pettenwinkel van Lubbers werd omstreeks 1936 afgebroken.

Roelof Warrink (1884-1968) geboren te Odoorn was in 1908 gehuwd met Elsje Siersema. Uit dit huwelijk kwamen zes kinderen voort, die volgens B.J.Mensingh (1999 p.127) allemaal in de modezaak werkzaam waren.

Van 1923 tot 1935 dreef Warrink elders aan de Hoofdstraat een zaak in dames en herenkleding die de naam "Het Kleedinghuis" had. Kleermaker Roelof Warrink verkocht in 1935 zijn eigen winkel in dames- en herenkleding aan de Hoofdstraat aan Klaas Fidder en David Davids. Op de plaats van de voormalige hoeden- en pettenwinkel liet hij een nieuw winkelpand bouwen met twee winkeleenheden en bovenliggende woningen.

De Emmer Courant van september 1936: "Deze week zijn de bouwschuttingen voor het eerste sedert geruime tijd uit de Hoofdstraat verdwenen. Met het gereedkomen van het pand der firma Jansen en het dubbele winkelhuis van den heer R.Warrink is voor het oogenblik het bouwen in het dorpscentrum afgeloopen. Er is daar nu zo goed als niets van het oude meer over."

 

Later splitste Warrink zijn winkel op in twee winkeleenheden.

Rechter winkeleenheid:

van tot ondernemer adres
- - R.Warrink,
maatkleding, stoffen en modes
-

Linker winkeleenheid:

van tot ondernemer adres
- - R.Warrink, babyspeciaalzaak
"Baby Comfort"
-

Corona en EZO: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van G.H.Dijkstra.
Informatie en foto's gevraagd.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Corona Victoria
Op de gevel is de winkelnaam "Victoria" zichtbaar.
Foto: M.Meijer.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Corona Victoria
Uitvergroting van foto boven.
De winkelnaam "Corona" wordt zichtbaar
Foto: M.Meijer.

Rechter winkeleenheid:

van tot ondernemer adres
- 1961 Victoria, kruidenierswaren -

In de rechter winkeleenheid kwam een Vicoria winkel. Een Victoria winkel was een kruidenierswinkel volgens een standaard winkelformule en gezamenlijke inkoop. Het assortiment bestond uit koffie, thee, margarine, kruidenierswaren en grutterswaren.

Victoria winkels vormden één van de vroegste kruideniersketens waarvan de oorsprong in Sappemeer lag. Victoria winkels stonden waarschijnlijk alleen in de vier noordelijkste provincies. In het Nieuwsblad van het Noorden stonden tussen 1912 en 1934 diverse advertenties. In het Dagblad van het Noorden van 14 december 1940 is mogelijk het laatste bericht geplaatst. Het gaat over de Victoria maatschappij, een handel in koloniale- en grutterswaren, koffiebranderij, vetsmelterij, suikerwerkfabricage, fabricage van groenten, fruit en jam in blik en glas en groenten zouterij waarvan de opheffing werd aangekondigd.

Waarschijnlijk werd de Victoria winkel omgevormd tot de Eerste Zelfbediening Onderneming [EZO]. De EZO was een maatschap van de boeren. Bedrijfsleider was de heer G.H.Dijkstra.

 

Linker winkeleenheid:

van tot ondernemer adres
1937 - J.F.Smit, bloemenzaak Corona -

Joh.F.Smit had tot september 1937 een bloemisterij aan de Sterrenkamp. Die maand opende hij in de linker winkeleenheid bloemenzaak "Corona".

Smit zou enige jaren later een winkel openen aan de oostzijde van de Hoofdstraat.


Schoemaker: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Schoemaker.
Informatie en foto's gevraagd.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Schoemaker
De vestigingsakte van Willemke Schoemaker uit 1948

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Schoemaker
Willemke Schoemaker op de fiets

Rechter winkeleenheid:

van tot ondernemer adres
1961 1976 W.Schoemaker, boekhandel Hoofdstraat 83

Willemke [Wip] Schoemaker (*1906) was een dochter van de veldwachter Harmannus Schoemaker en Willemke Lomans.

Voor de Emmenaren was zij "juffrouw Schoemaker". De als lieve en goudeerlijk gekarakteriseerde vrouw had een goed lopende boekwinkel aan de Hoofdstraat in Emmen. Voordien was ze gevestigd aan de Hoofdstraat 60.

Wip was de pensioengerechtigde leeftijd al enige jaren gepasseerd, toen Ton Bakker interesse toonde om haar zaak over te nemen. Binnen drie dagen was de koop gesloten.

De Emmer Courant juli 1961: "Perceel 83 in de Hoofdstraat, waarin voorheen de E.Z.O. was gevestigd, onderging een drastische verbouwing onder architectuur van de heer IJ.S.Dijkstra. In dit geheel gemoderniseerde pand nam de boek en kantoorboekhandel W.Schoemaker, die tot dusverre aan de Hoofdstraat 50 gehuisvest was, haar intrek."

"De boekenplanken lopen aan 'n kant over de gehele lengte van de zaak, die plm 20 meter bedraagt. De andere kant is ingericht als kantoorboekhandel. Bij de entree bevindt zich een gerieflijk zitje, waarvan o.a. de schrijvers van ansichtkaarten gebruik kunnen maken."

"Klanten die op hun gemak in de boeken willen grasduinen, vinden daartoe beter als in de oude zaak, alle gelegenheid door een overzichtelijke rangschikking op de in hout uitgevoerde wandbetimmering."


Bakker: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Bakker Jawa
Links: Jawa
Rechts: Bakker
Foto: archief gemeente Emmen.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Bakker Jawa
Links: opheffingsuitverkoop Jawa
Rechts: boekhandel Bakker

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Bakker Jawa
Links: opheffingsuitverkoop bij Jawa
Rechts: boekhandel Bakker.
Foto: archief gemeente Emmen.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Bakker
Links: babyzaak Jawa
Rechts: boekhandel Bakker
Foto: J.Janssens

Rechter winkeleenheid:
van tot ondernemer adres
1976 1988 T.Bakker, boekhandel Hoofdstraat

Ton Bakker kwam in 1951 vanuit Bolsward naar Emmen en trad in dienst bij Jan van Dijk die een zaak in galanterieën en huishoudelijke artikelen dreef aan de Wilhelminastraat.

Enige jaren eerder was de katholieke kerk aan de Meerstraat gereed gekomen. Bakker sloot zich, als overtuigd katholiek, bij deze parochie aan. Uit een gesprek met pastoor Hutjens kwam naar voren dat er in Emmen op geestelijk gebied vrijwel niets te koop was. Naast zijn dagelijkse baan bij Van Dijk begon Bakker in zijn vrije tijd een handel in religieuze artikelen.

Toen hij een jongedame leerde kennen, die later zijn vrouw zou worden, werd de geestelijke handel opgeslagen op een slaapkamer bij zijn a.s. schoonouders. In jaren van grote woningnood kocht het pasgetrouwde stel een woning aan de Hagedoorn. De berging werd vergroot en ingericht als een winkeltje. Hoewel er een goede omzet werd gedraaid was de omzet niet voldoende om van te kunnen leven. Een baan bij een werkgever bleef die jaren nog nodig om in onderhoud te kunnen voorzien.

Drie jaar bleef Bakker in dienst bij Van Dijk. Omstreeks 1954 verruilde hij van werkgever en trad in dienst bij Jan van Peer. Na het afscheid van Arend van Peer werd hij chef van de meubelafdeling.

In 1963 achtte Bakker, die zich in 1955 al ingeschreven bij de KvK, de tijd rijp om voor zichzelf te beginnen. Hij opende een boekwinkel in een van Olyslager gehuurd winkelpand aan de Kolhoopstraat. Bakker voelde zich meer koopman als winkelier. Hij handelde ook in faillissementen. Her en der kocht hij showroomartikelen op die waren overgebleven uit gehouden beurzen.

In mei 1976 opende Bakker een boekwinkel in de voormalige winkel van W.Schoemaker aan de Hoofdstraat.Ook bleef hij leverancier van schoolboeken. Hiermee was hij al vrij snel na de opening van de winkel in Kolhoopstraat begonnen. Eerst als depothouder van een boekhandel in Utrecht, later, toen hij de erkenning boekverkoper kreeg, zelfstandig. Heel veel scholen en scholieren klopten bij Bakker aan voor studieboeken.

Bakker had twee tot drie vaste personeelsleden in dienst maar in de drukke schoolboekenperiodes kon dat oplopen tot zeker zestien. Tijdelijke werkkrachten kwamen vaak meerdere keren terug. De laatste vaste personeelsleden waren Gea Omvlee, Jeanet Jonker, Herma v.d.Weide en Emmy Hubers.

Na twaalf jaar moest Bakker de zaak wegens lichamelijke klachten van de hand doen. Begin maart 1988 sloot de zaak de deuren.

De sluiting ging met name de familie Broekema aan het hart. Vijfentwintig jaar lang hadden zij elke week de Neue Post bij Bakker gehaald. Een unieke relatie die zelfs de lokale krant haalde. Bron: T.Bakker


Jawa: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Jawa
Foto: archief gemeente Emmen.

Linker winkeleenheid:
van tot ondernemer adres
- 1976 J.Warrink, korsetten, lingerie, babyuitzetten en kinderwagens Hoofdstraat

In de linker winkeleenheid zette Jacob Warrink de babyspeciaalzaak van zijn vader voort onder de naam JAWA. De winkelnaam bestond uit de eerste twee letters van zijn voor- en achternaam. Jacob was een zoon van Roelof Warrink (1884-1968) die het winkelpand had laten bouwen.

Jacob Warrink (1910-1968) geboren in Emmen, begon als kleermaker. Hij huwde met Jantje de Lange (*1910).


Meilink: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Foto Meilink
Foto: M.Meijer


Foto: S.Hoek-Beugeling

Linker winkeleenheid:
van tot ondernemer adres
1976 1981 P.Meilink, foto speciaalzaak Hoofdstraat

Vestigde zich in 1981 aan de Noorderstraat.


De urn: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van R.Sterenberg.
Informatie en foto's gevraagd.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Urn
Foto omstreeks 1992.
De winkel is voorzien van een rode luifel,
die nog herinnert aan het bekende luifelplan.
Foto: S.Hoek-Beugeling.

Linker winkeleenheid:
van tot ondernemer adres
1981 1985 R.Sterenberg, kunstnijverheid Hoofdstraat

De kunstnijverheidszaak van Rieneke Sterenberg had de winkelnaam De Urn en was gevestigd in de linker winkeleenheid. Voordien was De Urn gevestigd aan de Stationsstraat.


Basic for men and women: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Basic for men and women
Foto: M.Meijer

Rechter winkeleenheid

van tot ondernemer adres
1992 1997 M.Meijer, Snuffel mode Hoofdstraat 83
1997 2001 M.Meijer, Basic mode Hoofdstraat 83
2001 2013 M.Meijer, Basic for women Hoofdstraat 83

Linker winkeleenheid

van tot ondernemer adres
2001 2013 M.Meijer, basic for men Hoofdstraat 81

Bron: M.Meijer.

In 2007 vierde Basic het 15 jarig bestaan. Bron: www.basicmode.nl


Bronvermelding: Omhoog

 • "Toen verkeerslichten nog ontbraken" door B.J.Mensingh, uitgeverij Drenthe te Beilen. ISBN: 90-75115-12-1.
 • "Toen stilte nog te horen was" door B.J.Mensingh, uitgeverij Drenthe te Beilen. ISBN: 90-75115-22-9.
 • Kaartje gegenereerd met een proefversie van Hazadata, met dank aan André Dekker voor de gegevens.
 •  
 • Zie ook: "100 jaar Emmen, veranderingen in bebouwing" deel 1
  Door Sis Hoek Beugeling, J.Withaar, Gerrie van der Veen
  Noordboek 2004, ISBN 90.330.1275.8

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.