dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Hoofdstraat: Hotel Hovenkamp - Hoedje Visser - Musifoon Omhoog


Bewoning: Omhoog


kaart 1880
gebruik uw muis voor informatie


kaart 1916

jaar sectie eigenaar
voor 1800 erf #44 -
1807 C969 Hindrik Meijering
1832 C969 Willem Alberts (tuin)
1880 C2552 Geert Egberts Hovenkamp

Hotel Hovenkamp: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat hotel Hovenkamp
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat hotel Hovenkamp
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat hotel Hovenkamp
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat hotel Hovenkamp
Foto: R.Boelens.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat hotel Hovenkamp
Foto: archief gemeente Emmen.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat hotel Hovenkamp
Het hotel vanaf de Hoofdstraat gezien.
Rechts: Fotospeciaalzaak Vonk.
Foto: A.Pool.

van tot ondernemer adres
1860 - G.Hovenkamp, hotelhouder -
- - E.Hovenkamp, hotelhouder -
- 1935 H.C.Hovenkamp, hotelhouder Hoofdstraat 38 (1932)

Hotel Hovenkamp was één van de vele hotels in Emmen in vroegere jaren. Mensen waren toen veel minder mobiel dan tegenwoordig. Kwam men van verre dan kon men meestal niet in één dag heen en terug reizen en bleef men vaak overnachten in een hotel.

Hotel Hovenkamp werd omstreeks 1860 gebouwd op een kruising van twee zandwegen waarvan de één naar Odoorn leidde en de ander naar Weerdinge.

Omstreeks 1900 vond voor het hotel de "sikkenmarkt" plaats. De sikken werden aan de palen die voor het hotel stonden vastgebonden.

 

Egbert Jans Hovenkamp

Egbert Jans (1766-1838) is de stamvader der Hovenkamp's. Hij woonde in 1789 in Haren, in 1798 in Annen. Hij was timmerman van beroep en werd in 1799 als lidmaat aangenomen in Anloo.

In 1807 was Egbert Jans eigenaar van twee huizen, hij bezat een half waardeel en zo hier en daar enige akkers groen- en bouwland.

Egbert Jans huwde in 1799 met Jeichien Jacobs. Dit huwelijk kende niet veel geluk. Jeichien stierf omstreeks 1800 op haar kraambed evenals de baby. Twee jaar later huwde Hovenkamp met Jantje Jans Julsing. Bij deze gelegenheid gebruikte hij voor het eerst de naam Hovenkamp. In 1813 werd de naam Egbert Jans Hovenkamp ingeschreven in het register van naamsaanneming. Uit het huwelijk kwamen acht kinderen voort waaronder in 1810 hun zoon Geert.

 

Geert Hovenkamp

Geert Hovenkamp (1810-1891) geboren te Anloo, huwde in 1839 te Emmen met Aaltje Sikken [Aaltien Zikken] (1810-1860) uit Emmen. Uit dit huwelijk kwamen vier kinderen voort:

 • Egbert (*1840 te Emmen) Zie vervolg
 • Luchien (*1843 te Emmen)
 • Jan (*1845 te Emmen)
 • Hinderkien (*1850 te Emmen)

Twee jaar na het overlijden van Aaltje Sikken huwde Geert te Emmen met Theorina Hoving. Uit dit huwelijk in 1862 kwamen twee kinderen voort:

 • Aaltien (*1862 te Emmen)
 • Geert (*1865 te Emmen)

Geert Hovenkamp (*1810) was evenals een aantal voorouders timmerman van beroep. Hij was drager van het IJzeren Kruis, een onderscheiding ingesteld bij Zijne Majesteit bij besluit van 12 september 1831, vanwege het feit dat hij de Tiendaagse Veldtocht in augustus 1831 als soldaat had meegemaakt.

In 1860 werd Geert Hovenkamp als logementhouder in Emmen genoemd. Hij was ook de oprichter van de molen in Westenesch en bezat ook twee huizen aan weerszijden van het hotel.

Tussen 1860 en 1865 had Geert een huis in Noordbarge gebouwd en woonde daar ook even. In tussentijd liet hij de zaak runnen door Willem de Vroome (*1813 geboren te Smilde, †1860 Emmen als logementhouder). Hij huwde met Henderika ten Wolde (*1819 geboren te Meppel, †1871 te Emmen, logementhoudster). 


Advertentie 13-06-1865

Uit de advertentie blijkt dat het logement in deze tijd de naam "De Leeuw" had. In 1865 betrok Geert Hovenkamp zijn eigen logement weer. Willem was inmiddels overleden en zijn vrouw Henderika stond er mogelijk alleen voor. Gelet op het woordgebruik in de advertentie links lijkt het erop dat Geert niet tevreden was met de manier waarop het logement werd gerund. Hij belooft zijn cliëntèle "eene nette, zindelijke en zoverre mogelijk, de beste bediening in alles".

Egbert Hovenkamp

Egbert Hovenkamp (1840-1900) was de oudste zoon uit het eerste huwelijk van zijn vader Geert. Hij huwde in 1870 met Maria Cornelia van Drongelen uit Warffum. Egbert gaf bij zijn huwelijk op molenaar van beroep te zijn. Uit dit huwelijk kwamen drie kinderen voort:

 • Aaltien (*1871 te Emmen)
 • Hendrik Cornelis (*1874 te Emmen) Zie vervolg
 • Geert (*1881 te Emmen)

Bij de geboorte van de eerste twee kinderen gaf Egbert eveneens op molenaar van beroep te zijn. Bij de geboorte van zijn zoon Geert in 1881 gaf hij als beroep logementhouder op.

Na de dood van zijn vader in 1891 kwam zowel de molen in Westenesch als het logement in Emmen uit de nalatenschap in het bezit van Egbert.

Egbert overleed echter al in 1900, negen jaar na zijn vader. Zijn vrouw, de weduwe Van Drongelen en haar zoon Hendrik Cornelis zetten het hotelbedrijf voort.

 

Hendrik Cornelis Hovenkamp

Hendrik Cornelis Hovenkamp (1874-1949) huwde in 1919 te Gasselte met Catharina [Cathrien] Eggens.

Het hotel had een goede naam maar het was vooral aan de kookkunst van Cathrien te danken dat er veel gasten naar het hotel kwamen. De tram stopte voor het hotel waardoor het gemakkelijk te bereiken was. De bekende Emmer onderwijzer Vegter verbleef er zelfs voor een langere periode. Ook overnachtten er veel ambtenaren. Op de gang werden soms bedden neergezet waar mensen overnachtten die zich niet konden veroorloven een kamer te huren.

Het cafégedeelte, waar Hendrik zich vooral over bekommerde, werd wel bezocht maar druk was het er kennelijk niet.

Hendrik Hovenkamp en zijn vrouw bleven het hotel tot in de jaren dertig eigenaar van het hotel. In 1935 werd het verkocht en gesloopt.

Bron: S.G.Hovenkamp. Zie ook zijn boek "Het geslacht Hovenkamp" Uitgave 2000. ISBN 9064553270, 9789064553271.


Udema pand: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Noorderstraat Udema pand
Foto: Emmer Courant april 1936.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Noorderstraat Udema pand
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Noorderstraat Udema pand
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Noorderstraat Udema pand
Foto: S.Hoek-Beugeling.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Noorderstraat Udema pand
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Noorderstraat Udema pand
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Noorderstraat Udema pand
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Noorderstraat Udema pand
Foto: R.Boelens.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Noorderstraat Udema pand
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Noorderstraat Udema pand
Foto: E.Hof.

van tot ondernemer adres
1936 heden J.Udema -

In 1936 werd in opdracht van Jan Udema uit Gieten een woonwinkelcomplex gebouwd op de hoek van de Hoofdstraat en de Noorderstraat, die toen nog Noordeind heette.

Hierin kwamen zes winkeleenheden.

 • Twee winkeleenheden lagen aan de Hoofdstraat,

 • Eén winkeleenheid lag "in het midden"

 • Drie winkeleenheden lagen aan de Noorderstraat. Zie hiervoor Noorderstraat.

Initiatiefnemer voor de bouw van dit woonwinkelpand was Jan Udema (1882-1941) geboren te Kielwinderweer. Hij is vooral bekend als directeur van de Exportslachterij Udema N.V. in Gieten die door zijn vader Waldrik Udema (1858-1931) was opgericht.

Jan Udema kwam voort uit een gezin met zeven kinderen. In 1901 huwde hij met Jacobje Hoving uit Gieten.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Noorderstraat Udema pand
Familieportret van de Udema's in 1902.
Staande links naast de zuil Jan Udema.
Foto: H.Alting.

Jan Udema deed in de regio diverse investeringen. Als directeur van een bedrijf met honderden medewerkers had daartoe de mogelijkheid. Het woonwinkelpand waarover dit artikel gaat is een vrij onbekende investering geweest.

De Emmer Courant van januari 1936: "Naar wij thans vernemen, heeft het architectenbureau Blaauw alhier in opdracht van den heer Udema te Gieten een plan ontworpen voor het bouwen van een zestal winkels op de hoek Hoofdstraat - Noordeind.

Het hotel Hovenkamp zal worden afgebroken, terwijl een aaneengesloten groot pand het geheele complex zal in beslag nemen.

Met het werk zal worden begonnen als de noodige goedkeuring der bouwplannen zal zijn verkregen.

De bouw werd gerealiseerd door aannemer J.Kuper uit Westenesch onder architectuur van gemeente architect Scholten.

De Emmer Courant vervolgde: "Men zegt dat de te bouwen winkels reeds verhuurd zouden zijn, doch wij konden daarvan geen bevestiging krijgen. In een der winkels zal een damesmodezaak worden gevestigd."

Bronnen: G.Udema, R.Schuurmans, J.Altena.

 

De eerste winkel die in het winkelcomplex van Udema opende was het "Tricothuis" van de heer G.Drewel. De Emmer Courant van oktober 1936: "Zoowel aan de inrichting van de winkel als aan beide ruime etalages werd veel zorg besteed. Ook de verlichting geeft een keurig effect. Bij de opening was er veel belangstelling voor deze nieuwe zaak, welke de indruk maakt met veel smaak en deskundigheid te worden gedreven."

Van deze winkel is niets bekend. In welke winkeleenheid zat deze winkel en wie was de heer G.Drewel?


Meilink: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Noorderstraat Udema pand
Meilink, fotospeciaalzaak
Foto: P. Meilink

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Noorderstraat Udema pand
Voor: Van der Kaap, herenmode
Achter: Meilink, fotospeciaalzaak
Foto: E.Hof

van tot ondernemer adres
- 1976 A.Meilink, fotospeciaalzaak Hoofdstraat 46

Ab Meilink vestigde zich in de eerste winkeleenheid gelegen aan de Hoofdstraat


Van de Kaap: Omhoog

Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Noorderstraat Udema pand
Van der Kaap, herenmode
Foto: P. Meilink

Hoofdstraat-w2m ehof 1-133
Voor: Van der Kaap, herenmode
Achter: Meilink, fotospeciaalzaak
Foto: E.Hof

van tot ondernemer adres
1937 - D.van der Kaap, herenmode Hoofdstraat 47
Hoofdstraat 71

Dick van der Kaap vestigde zich op 1 mei 1937 samen met zijn broer Tonnis [Kees] in de tweede winkeleenheid gelegen aan de Hoofdstraat. Voordien waren de broers gevestigd aan de Wilhelminastraat.

Noot: De Leeuw (2000 p.48) vermeldt dat de broers hun winkel hadden overgedaan aan K.Post die er een viswinkel begon.

Op één mei 1937 verhuisden Dick en Tonnis van der Kaap hun winkel naar het grotere en nieuw gebouwde "Udemapand" aan de zijde van de Hoofdstraat. Het contract stond op naam van Dick maar zijn broer was wel mede-eigenaar. Het winkelpand werd gehuurd voor f 780,- per jaar.

De Emmer Courant van mei 1937: "Zaterdagmiddag heeft D.v.d.Kaap zijn speciaalzaak in heerenmodes in het nieuwe pand, Hoofdstraat 47, geopend. De winkel is voor dit doel op keurige wijze ingericht, met stofvrije glazen kasten voor mode artikelen, hoeden, enz. Achter de winkel is een kantoor ingericht. De beide ruime etalages geven op keurige wijze een beeld van 't nieuwste op gebied van modeartikelen, kleeding, enz. Vele mooie bloemstukken boden een fraaie aanblik bij de opening."

Tonnis opende in maart 1938 een tweede zaak in Klazienaveen die in 1962 werd overgenomen door zijn zoon Joop. Dick zette vanaf 1938 de zaak aan de Hoofdstraat voort. In de loop der jaren specialiseerde hij zich in sport-, fantasie- en regenkleding. (bron: EC maart 1938)

In mei 1956 openden ze een derde zaak aan de Hoofdstraat in het nieuw gebouwde woonwinkelcomplex, links van Hotel Postma.

De Emmer Courant van april 1963: "De herenmodezaak van de firma Van der Kaap in de Hoofdstraat heeft een aanmerkelijke uitbreiding ondergaan. De vergroting van de winkel werd mogelijk toen de heer Van der Kaap de bovenverdiepingen niet langer nodig had als woonhuis. Toen kon de winkel beneden uitgebreid worden en de hoedenafdeling en de magazijnen werden verplaats naar boven. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de zaak te moderniseren. De wanden zijn beneden betimmerd met een zeer fraaie houtsoort en daarvoor zijn op overzichtelijke wijze de overhemden uitgestald. Ook de verlichting is op doeltreffende manier vernieuwd. Een trap in de winkel voert naar de verdieping waar de ruime en rustige hoedenafdeling plaats heeft gekregen."

In 1977 nam Geert Mannus de winkel in het Udemapand over. De naam Van der Kaap bleef echter bestaan tot Mannes de zaak een aantal jaren later sloot.

Bron: I.v.d.Kaap-Luth


Frenchy: Omhoog

Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

19xx-19xx Frenchy (familie Heldring?)


Bij Maarten: Omhoog

Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Bij Maarten
Links: Maarten oogmode
Foto: © J.Withaar

van tot ondernemer adres
- - Bij Maarten, oogmode
linker winkeleenheid
-

 


Finesse: Omhoog

Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Finesse
Foto: © J.Withaar

van tot ondernemer adres
- - Finesse, bodywear
rechter winkeleenheid
Hoofdstraat 73

 


Hoedje Visser: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van de familie Visser.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Noorderstraat Udema pand
Foto: E.Hof

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Noorderstraat Udema pand
Foto: E.Hof

van tot ondernemer adres
1936 1976 A.Visser, hoedenhuis
"Hoedje Visser"
-

Precies op de hoek van het woonwinkelcomplex vestigde Aaf Visser een hoedenhuis. Het was de tweede winkel die zijn deuren in het Udema-complex opende.

De Emmer Courant van oktober 1936: "Donderdagmiddag wordt de tweede zaak geopend in de nieuwe winkelgalerij. 't Hoedenhuis is bezig zich in te richten en zal daarmee die dag gereed zijn. Ook deze winkel belooft er keurig uit te gaan zien en zal wel de aandacht trekken."

Het Hoedenhuis was een begrip in Emmen. Aaf was mogelijk de eerste vrouw met een eigen zaak in Emmen. Door het werk van haar man Hennie, die vertegenwoordiger was bij een drankenhandel, verhuisden ze in 1936 van Groningen naar Emmen. Aaf runde haar hoedenhuis tot 1976. Dochter Reny opende later een hoedenzaak in Winschoten.

Tijdens de bevrijding van Emmen in 1945 waren enkele Canadese officieren van de Royal Canadian Dragoons bij Visser ingekwartierd. Diezelfde eenheid bevrijdde enige tijd later ook Winschoten. Na de oorlog werd duidelijk dat één van deze Canadezen luitenant Richard Chester Kerrigan was. Kerrigan raakte in mei 1945 gewond toen zijn voertuig werd verwoest door een bazooka aanval. Begin december 1945 keerde hij terug naar Canada. Hij overleed in 2017, 97 jaar oud.

Kerrigan bleek in Winschoten zijn veldbed achter gelaten te hebben. Het bed was slechts voorzien van de inscriptie "Lt. R.C. Kerrigan". De zoon van Remy, Martin de Jong, zocht jarenlang naar de man achter deze inscriptie en vond hem uiteindelijk ook. Martin bleek als jonge jonge vaak op het veldbed geslapen te hebben als hij bij opa en oma in Emmen logeerde.

Het veldbed krijgt een plekje in het museum la Société historique du Comté de Brome in het stadje Brome Lake waar ook het uniform van luitenant Kerrigan en andere uitrustingsstukken van de Royal Canadian Dragoons liggen.


Musifoon: Omhoog

Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Noorderstraat Musifoon
Foto: © J.Withaar

van tot ondernemer adres
- - Musifoon, HIFI audio Hoofdstraat 69

Bronvermelding: Omhoog

 • G.Hovenkamp
 • S.Hoek Beugeling
 • G.v.d.Veen
 • G.Udema
 • P.Kraan
 • R.Schuurmans
 • H.Alting
 • "Toen verkeerslichten nog ontbraken" door B.J.Mensingh. Uitgeverij Drenthe te Beilen. ISBN: 90-75115-12-1
 • Drents genealogisch jaarboek 2001 jaargang 8. Uitgave Drentse Historische Vereniging.
  Druk: Koninklijke Van Gorcum Assen. ISSN: 1381-2831.
 • Kaartje gegenereerd met een proefversie van Hazadata, met dank aan André Dekker voor de gegevens.
 • Zie ook: "100 jaar Emmen, veranderingen in bebouwing" deel 1
  Door Sis Hoek Beugeling, J.Withaar, Gerrie van der Veen
  Noordboek 2004, ISBN 90.330.1275.8

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.