dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Buitendorpen
dot Cultuur

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Hoofdstraat: Brongers - Agterbos - Van der Woude - Ansmink - Nutsspaarbank - Bimbo - Haveman - Van der Kaap - Klaassen Omhoog


Kadastraal: Omhoog


kaart 1880
gebruik uw muis voor informatie


Kadastrale kaart 1916.

1880: sectie C4037, weiland met bomen, eigenaar markegenoten Emmen en Westenesch.

1916: sectie C4784, eigenaar ?

adres: Emmen C78 later 112
later:   Weerdingerstraat 1
later:   Hoofdstraat 33-34 I
later:   Hoofdstraat 132-136 (gewijzigd 1 nov.1957).
later:   Hoofdstraat 128-130 (gewijzigd 1 mrt 1966)


Brongers: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Agterbos Van der Woude
Links van de Hoofdstraat, achter de bomen,
staat de dokerswoning.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Agterbos Van der Woude
Uitvergroting van foto boven.

 • 19xx-19xx B.Brongers, dokter

Het huis, dat mogelijk eind 19e eeuw werd gebouwd in opdracht van dokter Bronger Brongers, stond links van Hotel Postma.

Dokter Bronger Brongers kwam op 18-07-1902 vanuit Dalfsen naar Emmen. Hij verliet Emmen per 01-07-1910 en ging naar Berlijn. Hij woonde Emmen C 78, daarna 112.

 

Het huis is mogelijk ook bewoond geweest door burgemeester C.van der Wal die burgemeester was van 1905-1917. Waarschijnlijk heeft ook zijn opvolger, burgemeester G.Kootstra die burgemeester was van 1917-1927, hier nog gewoond voordat de ambtswoning aan de Stationsstraat werd gebouwd.


Agterbos: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Agterbos.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?
 • 19xx-1927 H.Agterbos, notaris.

Notaris Hendrik Agterbos (1885-1959), geboren te Hoogezand, was een zoon van de deurwaarder Tiddo Agterbos (*1854) en Harmina Wolrig (*1852).

Hendrik Agterbos huwde in 1913 te Groningen met Alberdina Gezina Landeweer (1891-1959), geboren te Hoogezand. Uit dit huwelijk kwam in elk geval een dochter voort genaamd: Dita Harmina (1921-1991 Itali). Zij huwde met Arnoldus Johannes Belo (*1922 in Utrecht).

Na zijn opleiding aan de R.H.B.S. te Sappemeer en Groningen te hebben gevolgd, slaagde hij in 1910 als kandidaat notaris. Achtereenvolgens was hij in deze functie werkzaam te Montfoort en Groningen. Op 17 september 1927 werd hij tot notaris te Emmen benoemd. Op eigen verzoek werd hem op 16 februari 1956 bij Koninklijk Besluit eervol ontslag verleend uit zijn ambt als notaris. (bron EC 14 februari 1956)

Op 10 oktober 1927 verhuisde het echtpaar naar het adres Boslaan 1.


Ansmink: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Ansmink.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Ansmink De Vries

 • 19xx-1940 W.Joling. Ging naar Stationsstraat 30I.
 • 1940-1946 P.de Vries, de weduwe A.Ansmink. Kwam van Eschweg 65.
 • 1946-1955 N.Ansmink. Kwam van Eschweg 65. Ging naar Esweg 64.

Direct na de Tweede Wereldoorlog woonde hier de voormalige schippersvrouw Pietertje de Vries. Zij was de weduwe van de koopman Albert Ansmink.

Albert Ansmink (1870-1906), geboren te Wildervank en Pietertje de Vries (1871-1946), geboren te Veendam huwden in 1894 te Veendam. Uit dit huwelijk kwamen zeven kinderen voort: Fenna (*1894), Pieter (*1895), Jantje (*1897), Frederika (1899-1900), Fredrika (*1900) en Hendrika (*1901), Nella (*1904), allen geboren te Gieterveen.

Dochter Nella Ansmink kwam via Anloo en Wildervank in 1937 aan de Esweg 64 (65?) in Emmen te wonen. Noot: haar broer Pieter was 60 jaar toen hij in 1955, eveneens vanuit Anloo, naar Emmen kwam. Als beroep wordt arbeider/winkelier in kruidenierswaren vermeld. Hij ging wonen aan de Esweg 67. Van Nella Ansmink wordt vermeld dat ze winkelierster was.

In 1946, na het overlijden van haar moeder, verhuisde Nella Ansmink naar de Hoofdstraat. Hier gaf ze aan gemiddeld twee kostgangers per jaar onderdak. En van deze kostgangers was Albert Lassche (*1895), geboren ambt Vollenhove. Hij kwam in 1963 vanuit de Noordoost Polder naar Emmen, waar hij ruim een half jaar onderdak kreeg bij Nella Ansmink.

In april 1964 trad Nella Ansmink, die toen reeds 60 jaar was, met haar kostganger Albert Lassche, bijna 70 jaar oud, in het huwelijk.

In 1955, nog voor haar huwelijk, verhuisde Nella naar de Esweg. De reden hiertoe zal de voorgenomen nieuwbouw zijn geweest, waarvan Nella n der initiatiefnemers is geweest. Het woonwinkelpand kwam in 1956 gereed. Nella betrok hierin n der woningen, waar ze van 1 oktober 1956 tot 21 april 1964 heeft gewoond.

Begin 1967 verhuisden Nella Ansmink en haar echtgenoot Albert Lassche naar Hellendoorn.


Van der Woude: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Ansmink De Vries

 • 1946-1948 H.van der Woude.

Na het vertrek van notaris Agterbos heeft de woning vrijwel continue meerdere bewoners gekend, naast de vele kostgangers die bij Nella Ansmink inwoonden.

En van de gezinnen die hier na de Tweede Wereldoorlog woonde was de familie Van der Woude. Het gezin bestond uit Hendrik van der Woude (1917-2000) en Annie Hoekman (*1919). Zij huwden in 1945.

Hendrik van der Woude was n van de zeven kinderen van Meindert van der Woude (*1893) en Reina Popken (*1895).

Meindert diende bij de militaire politie en heeft met zijn gezin in de voormalige marechausseekazerne aan de Boslaan gewoond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonden ze niet meer in de kazerne want Meindert was gelegerd in de stad Groningen.

Zoon Hendrik volgde het beroep van zijn vader min of meer. Hij werd beroepsmilitair en was o.a. in Amersfoort gelegerd, de reden waarom het gezin Emmen omstreeks 1948 verliet. Het gezin heeft ook in Brazili gewoond, maar kwam vervolgens toch weer (tijdelijk) in Emmen terecht.


Woonwinkelpand: Omhoog

 • 1956 Nieuwbouw woonwinkelpand. Bewoners van de woningen worden niet vermeld.

Omstreeks 1956 werd de voormalige notariswoning afgebroken waarna op het vrijgekomen perceel een modern woonwinkelpand werd gebouwd waarin vier winkeleenheden waren ondergebracht.

De bouw van het woonwinkelpand is tot stand gekomen door de broers en zusters Ansmink en hun echtelieden. Zij ondertekenden een volmacht, waarin zij verklaarden "last en volmacht" te geven aan Hendrik van Oostrum, om voor en namens hen en onder architectuur van het architectenbureau Alssema en Jansma te Emmen, alle nodige en vereiste administratieve formaliteiten te vervullen en de nodige formulieren daartoe op te maken en te ondertekenen.

Noot: Hendrik van Oostrum was gehuwd met Jantje Ansmink, en woonden aan de Esweg 64.

De Emmer Courant van 13 juli 1956: "Het gereedkomen van de nieuwe winkelflat, gebouwd onder architectuur van de heer A.J.Alssema, betekent een belangrijke aanwinst voor Emmen."

"Het nieuwe viervoudige winkelpand, fors in zijn contouren, doch levendig van uiterlijk door de onderbreking van verticale en horizontale lijnen, en sterk sprekende vlakkenwerking, vormt weer een duidelijk voorbeeld van de uitbreiding en modernisering van Emmen's winkelstand."


Nutsspaarbank: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Nutsspaarbank

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Nutsspaarbank

 • 1956-19xx Nutsspaarbank, Hoofdstraat 35 II.

Op het perceel waar voorheen de notariswoning stond openden in juli 1956 vier nieuwe zaken hun deuren voor het publiek. En van die zaken was de Nutsspaarbank.

De Nutsspaarbank dateert uit de 19e eeuw en werd opgericht door lokale afdelingen van de 'Maatschappij tot Nut van t Algemeen'. Vanaf 1973 werden ze geleidelijk overgenomen door de toenmalige Bondsspaarbank.

Het bijkantoor van de Nutsspaarbank opende haar deuren op 17 juli 1956. Advertenties uit deze tijd in de Emmer Courant geven, vreemd genoeg, zowel 17 juli als 18 juli (zie advertentie hiernaast) aan.

Op 17 juli 1956 echter werd de openingsrede uitgesproken door de oud commissaris der koningin in Groningen, mr.E.H.Ebels, als voorzitter van de Nutsspaarbank uit Groningen. Hij was ervan overtuigd dat juist in de plaats Emmen, die zo groeiende was, een algemene spaarbank een nuttige taak te verrichten had, naast de boerenleenbanken die het agrarische spaar- en kredietwezen behartigden. Ook burgemeester K.H.Gaarlandt en R.A.Buning uit Amersfoort namens de Nederlandse Spaarbank, voerden het woord. Vervolgens togen de aanwezigen naar Hotel 't Heerenhof waar een goed verzorgde lunch werd genoten.

De leiding van het bijkantoor, met vier loketten, kwam in handen van de heer G.J.Jansen, die 18 jaar lang aan het hoofdkantoor te Groningen verbonden was geweest.

De Emmer Courant van 18 juli 1956 vermeldde nog: "dat het al jaren bestaande bijkantoor te Assen, waarvan de zittingen werden gehouden in het gerechtsgebouw te Emmen, is overgenomen door de Nutsspaarbank te Groningen. De vlag van Assen wordt vervangen door die van Groningen, dit in goed overleg met de zusterorganisatie in Assen."

In 19xx verhuisde de Nutsspaarbank naar het winkelpand dat links van het stond, waar ze tot dan waren gevestigd.


Bimbo: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Sodenkamp.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Bimbo

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Bimbo

 • 1956-1967 Bimbo, Hoofdstraat 35 I.

Op de grond waar voorheen de notariswoning stond openden in juli 1956 vier nieuwe zaken hun deuren voor het publiek. En van die zaken was de winkel Bimbo die op 12 juli 1956 werd geopend.

De Emmer Courant van 13 juli 1956: "Naast het bijkantoor van de Nutsspaarbank uit Groningen is "Bimbo, het kinderparadijs" ondergebracht. Mej. C.E.M. Sodenkamp zwaait hier de scepter tussen teddybeertjes, spoortreinen, poppen, jeeps, spelletjes en alle mogelijke soorten ander kinderspeelgoed."

"Deze nieuwe zaak is geheel ingesteld op jeugdige bezoekertjes. Op lage tafels staat het speelgoed opgesteld, zodat de kleintjes zelf gemakkelijk kunnen uitzoeken."

"De houten betimmering is in lichte kleuren gehouden, de wanden in pastelkeuren en alleen de deuren werden in een wat opvallender kleur geschilderd. Tezamen met het bont gekleurde speelgoedmateriaal biedt het geheel een bijzonder fleurige aanblik. Ook voor volwassenen zal het een genoegen zijn om een tijdje rond te dwalen tussen al dit aantrekkelijke materiaal. Per slot blijft in ieder mens toch iets van het kind behouden."

In 1967 werd de speelgoedwinkel verplaatst naar het winkelpand op de hoek van de Hoofdstraat en de Minister Kanstraat.


Radio Haveman: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Haveman.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Haveman

 • 1967-19xx Radio Haveman.

In de leeggekomen winkeleenheid waar Bimbo had gezeten vestigde zich in 1967 Radio Haveman NV. Haveman verkocht radio's, televisies en witgoed.

De NV werd opgericht door Hendrik Haveman en had filialen in Klazienaveen, Emmen en op het laatst ook in Coevorden. En van zijn kinderen, Meindert Haveman, nam het bedrijf over. En van de bedrijfsleiders was Bart Jeuring die destijds getrouwd was met dochter Eef Haveman. Jeuring heeft het bedrijf van 1967 tot ongeveer 1979 geleid.

Dalende verkoopcijfers, als gevolg van het ontstaan van verkoopketens, waren de reden het bedrijf begin jaren 80 te sluiten. Bron: G.Jeuring.


Van der Kaap: Omhoog

Foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Van der Kaap

 • 1956-1967 Van der Kaap. Hoofdstraat 34.
 • 1967-1974 Mulder.

Op de grond waar voorheen de notariswoning stond openden in juli 1956 vier nieuwe zaken hun deuren voor het publiek. En van die zaken was de winkel van D.van der Kaap die op 12 juli 1956 werd geopend.

De Emmer Courant van 13 juli 1956: "De herenmodezaak van Van der Kaap is uitgebreid en gedeeltelijk overgebracht naar dit nieuwe pand. Opvallend aan dit nieuwe pand is de fraaie houtbewerking. Ahorn en mahonie in banen op de houten vlakken geven een bijzonder fraai effect. De inrichting getuigt van veel zorg. De overhemden zijn opgeborgen in open vakken, en daarnaast vindt men een praktische dassenkast. Er zijn drie draaibare hoedenstands, ook al weer open, evenals de confectievakken, waarboven alleen een luifel is aangebracht. Er zijn voorts twee ruime paskamers."

"De wanden van de etalage zijn geheel van glas, ze kunnen echter, indien gewenst, ondoorzichtig worden gemaakt met luxaflex. Veel glas is ook gebruikt voor de lage toonbanken, die eveneens dienen als bergruimten. Twee verplaatsbare bloembakken geven een fleurige noot aan het geheel."

Van der Kaap plaatste onder de kop "Het was een drukte van belang" een advertentie in de Emmer Courant van 16 juli 1956. Hoewel zij wel enige drukte bij en na de opening hadden verwacht bleek dat de drukte, zelfs in hun meest optimistische bui, hun voorstellingsvermogen had overtroffen.

Bedrijfsleider in deze zaak werd Coen Mulder die, samen met zijn zoon Dick, de zaak in 1967 van Dirk van der Kaap overnam. Vader en zoon Mulder bouwden de zaak in de loop der jaren uit tot een luxe herenmodezaak. In 1974 betrokken ze een zaak in het nieuwe winkelcentrum De Weiert.


Klaassen: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden van Klaassen.
Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Klaassen

 • 1956-19xx A.Klaassen en Zn. Hoofdstraat 33.

Op de grond waar voorheen de notariswoning stond openden in juli 1956 vier nieuwe zaken hun deuren voor het publiek. En van die zaken was de winkel van A.Klaassen die op 12 juli 1956 werd geopend.

De Emmer Courant van 13 juli 1956: "Een etalage zal men bij Klaassen en Zoon tevergeefs zoeken. De gehele winkel is in feite n grote etalage, waardoor een goed ruimte-effect is verkregen. De vloer is bedekt met linoleum marmoleum in een gedekte tint, de wanden zijn wit en de deuren lichtgrijs, waartegen de voor het grootste gedeelte donkere meubelen en donkere tapijten goed afsteken. De houten betimmering, de vakindeling en de toonbank zijn gemaakt naar ontwerpen van de heer Klaassen jr. De ronde toonbank heeft een lichtgekleurd formicablad."


Horeca: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat


Bronvermelding: Omhoog

 • Emmer Courant 14 februari 1956.
 • Emmer Courant 11 juli 1956.
 • Emmer Courant 13 juli 1956.
 • Emmer Courant 16 juli 1956.
 • Emmer Courant 11 maart 1967.
 • J.L.van der Woude.
 • A.Ansmink.
 • Archief gemeente Emmen.
 • Foto's:
  • L.Kroeze.
  • Archief gemeente Emmen.
  • J.Walthuis.
  • J.Withaar.
 • Zie ook: "100 jaar Emmen, veranderingen in bebouwing" deel 1
  Door Sis Hoek Beugeling, J.Withaar, Gerrie van der Veen
  Noordboek 2004, ISBN 90.330.1275.8

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.