dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Hoofdstraat: Boser - Kooij - Steenbergen - Popshop - Kooistra Omhoog


Kadastraal: Omhoog


kaart 1880
gebruik uw muis voor informatie


kaart 1916

jaar sectie eigenaar
voor 1800 - -
1807 - -
1832 sectie C964 Roelof Rosing
1880 sectie C4042 eigenaar Gerrit Koops
1916 C4881 -

Boser - Weemhoff - Kooy - Steenbergen: Omhoog

Informatie en foto's gevraagd. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Zeubers Steenbergen Kooy
De middelste auto heeft kenteken D316 en stond sinds
2 juni 1913 op naam van Jan Hilbrand Beugeling.
De voorste auto heeft kenteken D9796 en stond sinds
16 maart 1935 op naam van Jan Hilbrand Beugeling.
Foto: J.Walthuis.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Zeubers Steenbergen Kooy
Foto: S.Hoek-Beugeling.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Zeubers Steenbergen Kooy
Foto: S.Hoek-Beugeling.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Zeubers Steenbergen Kooy
Foto: S.Hoek-Beugeling.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Zeubers Steenbergen Kooy
Foto: archief gemeente Emmen

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Zeubers Steenbergen Kooy
Foto: S.Hoek-Beugeling.

van tot bewoner adres
- 14-05-1944 J.Boser, notaris Hoofdstraat 30


Jan Boser
(1877-1944) geboren te Groningen was een zoon van Bernardus Boser en Ettje Bebingh. Boser huwde in 1925 te Groningen met Hinderina Velzing uit Haren. Enige maanden na het overlijden van haar man verhuisde zij naar de Weerdingerstraat 30. Uit het huwelijk zijn (nog) geen kinderen bekend.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd huis in beslag genomen door de bezetter en was het in gebruik bij de Landstorm.

van tot bewoner adres
07-11-1945 19-03-1949 R.Weemhoff Hoofdstraat 30

Rochus Weemhoff (*1913) werd begraven op de Nieuwe Begraafplaats in Zeist.
van tot bewoner adres
04-04-1949 08-05-1951 A.N.F.Kooy, internist Hoofdstraat 30


Albert Nico F. Kooy
(*1917) was afkomstig uit Den Haag en verbond zich in 1949 aan het Scheperziekenhuis dat toen nog aan de Angelsloërdijk gevestigd was. Hij verhuisde naar de Angelsloërdijk 104.

van tot bewoner adres
02-06-1952 27-02-1962 H.Steenbergen, notaris Hoofdstraat 30
vanaf 01-11-1957
Hoofdstraat 94


Hendrik Steenbergen
(*1901), notaris van beroep, was één van de drie kinderen van de rijksveearts Albert Hendrik Steenbergen (1873-1951) geboren te Avereest en Aaltje Zeubers (1875-1946). Zij huwden in 1902 en woonden aan de Wilhelminastraat 74. Aaltje was één van de kinderen van Hendrik Zeubers en Hilligje Haasken.

Hendrik Steenbergen had Anna H. (Helena) van Eijsbergen (*1883 te Utrecht) als huishoudster. Zij verhuisde in 1962 met Hendrik naar de Minister Kanstraat 54.


Bambi: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Bambi Fidder
Foto: S.Hoek-Beugeling

van tot ondernemer adres
14-11-1962 1964 K.Fidder, kleuterhuis Hoofdstraat 94

"Kleuterhuis Bambi" staat er op de borden aan de gevel. De winkel was eigendom van Klaas Fidder.

van tot bewoner adres
22-04-1963 14-05-1963 H.Lukken Hoofdstraat 94
Afbraak en nieuwbouw 1964/1965 - nummers 96,98,100

Popshop: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Popshop
Foto: S.Hoek-Beugeling

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Popshop
Foto: S.Hoek-Beugeling

van tot ondernemer adres
1965 - K.Fidder, Popshop Hoofdstraat 96, 98, 100

In januari 1965 was Klaas Fidder, opdrachtgever voor de bouw van het nieuwe winkelpand al bezig met het werven van personeel. Fidder dacht ongeveer twintig verkoopsters nodig te zijn.

Met een verkoopruimte van 800m2 werd het één van de grootste zaken uit die tijd in Emmen.

De winkel, waarboven twee woningen kwamen, was ontworpen door het adviesbureau voor stedenbouw en architectuur ir. Wieringa en Dijkstra n.v. te Emmen en werd gebouwd door bouwbedrijf Van Ess.

De etalages werden ver naar binnen geplaatst, zodat er een luifel ontstond over de achttien meter brede gevel. De kozijnen waren van aluminium. Onder het winkelpand kwamen ruimten voor een etaleur, een magazijn en een fietsenstalling. Bedrijfsleider werd de heer J.Huizing.

De Emmer Courant van januari 1965: "Popshop Bambi geeft centrum meer allure, opening in maart."

"Achter een fel geel geschilderde schutting wordt sinds vorig jaar april door een legertje bouwakkers en andere vaklui gewerkt aan een imposant bouwwerk.

Pop-shop Bambi is de originele naam van dit winkelpand in wording, dat met zijn 800m2 verkoopruimte een der grootste zaken van Emmen wordt. In de loop van maart vindt de opening plaats.

Nu reeds is de firma Klaas Fidder, die het pand laat bouwen, begonnen met personeelswerving. Men denkt ongeveer twintig personeelsleden nodig te hebben.

Pop-shop Bambi is een speciaalzaak voor kleuter-, meisjes-, en jongenskleding en, volgens insiders, de enige in zijn soort de enige in ons land."


Kooistra: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Kooistra
Foto: © J.Withaar

van tot ondernemer adres
- - Kooistra, dames-, heren- en kindermode Hoofdstraat 96, 98, 100

Bronvermelding: Omhoog

  • Gemeente Emmen
  • Kaartje gegenereerd met een proefversie van Hazadata, met dank aan André Dekker voor de gegevens.
  • Zie ook: "100 jaar Emmen, veranderingen in bebouwing" deel 1
    Door Sis Hoek Beugeling, J.Withaar, Gerrie van der Veen
    Noordboek 2004, ISBN 90.330.1275.8

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.