dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Hoofdstraat: Registratiekantoor - bibliotheek Omhoog


Bewoning: Omhoog


kaart 1880
gebruik uw muis voor informatie


kaart 1916

1807:

1832:

1880: sectie C2346, eigenaar

Naast het huis van de D.V.M.M. werd het registratiekantoor gebouwd. Hier woonden o.a.

 • ?? (18xx-19xx)
 • J.Formijne (19xx-+/-1960)

Na afbraak in 1965 nieuwbouw. Hierin waren o.a. gevestigd:

 • de bibliotheek
 • Uitzendbureau Start
 • Academie Mercuur

Registratiekantoor: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden of ondernemers die hier gezeten hebben.
Informatie en foto's gevraagd. Wat werd geregistreerd?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat registratiekantoor

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat registratiekantoor

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat registratiekantoor

De Emmer Courant uit 1937: "Men is thans klaar gekomen met de verruiming van de hoek Sterrenkamp Hoofdstraat, aan de noordkant. Er is een stuk van de voortuin van het registratiegebouw bij de weg getrokken en bestraat. De schakelkast, welke ter plaatse stond, is bij het Oostinginstituut neergezet en aldus werd een mooie verbetering verkregen, vooral met het oog op het verkeer over de Angelsloërdijk."

Het voorste deel diende voornamelijk als woonhuis voor inspecteur der belastingen Formijne. Rond 1960 woonde J.Formijne aan de Angelsloërdijk 86.

De heer G.O. Rump was toen werkzaam bij de belasting ontvangstkantoor aan de Nassaulaan. Hij huwde in oktober 1956 en betrok toen de dienstwoning aan de Hoofdstraat nummer 2. Daar kwamen twee kinderen ter wereld. In 1964 verhuisde het gezin Rump. In 1965 werd het huis tegelijk met woonhuis achter kantongerecht gesloopt. (bron: B.Rump)


Bibliotheek: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Bibliotheek

Na afbraak van het voormalige registratiekantoor kwam hier de bibliotheek te staan. De bibliotheek was tot dan gevestigd in de voormalige School 1 aan het Kerkpad en had met ernstig ruimtegebrek te kampen. In 1961 schreef het bestuur van de bibliotheek aan de gemeente Emmen dat ze een locatie op het oog had waar een nieuwe bibliotheek gebouwd zou kunnen worden, namelijk op het perceel aan de Hoofdstraat op de hoek van de Sterrenkamp, waarop het voormalige registratiekantoor had gestaan.

De bibliotheek, waarvan de ingang aan de Sterrenkamp lag, was de eerste bibliotheek in Emmen die daadwerkelijk als bibliotheek was ontworpen. Deze verhuizing was een hele verbetering.

In dit moderne gebouw ontstonden in 1972 plannen om ook muziek, in de vorm van langspeelplaten, uit te gaan lenen. Dit zou veel geld kosten. Er kwam echter geld uit een onverwachte hoek. De NIRA in Emmen vierde haar 25-jarig bestaan. Als cadeau vroeg zij cadeaubonnen die weer geheel belangeloos werden afgestaan aan de bibliotheek in Emmen. Die konden van al die binnen gekomen bonnen langspeelplaten gaan aanschaffen. Een mooi gebaar van de NIRA en er kwam maar liefst voor een bedrag van f 4.000,- gulden aan platenbonnen binnen. Dit alles had tot gevolg dat op 15 februari 1973 de ‘discotheek’ in de bibliotheek werd geopend. De leden van de bibliotheek hadden de keuze uit 900 grammofoonplaten. De naam ‘discotheek’ veranderde na een poosje in ‘fonotheek’.

In 1975, nog geen tien jaar na de opening aan de Sterrenkamp, werd er al weer gesproken over uitbreiding en nieuwbouw. De bibliotheek was toen alweer te klein. Dit alles had te maken met de enorme groei die het dorp Emmen doormaakte. In 1986 begon de bouw van de bibliotheek aan het Noorderplein in Emmen.

Eind 1987 werd de bibliotheek aan de Sterrenkamp gesloten en werd de nieuwe bibliotheek aan het Noorderplein betrokken.

Bouwjaar: 1966
Architect: H.Bergsma
Aannemer: wie helpt?
Bouwsom: wie helpt?

Nadat de bibliotheek een nieuw onderkomen aan het Noorderplein had gekregen vestigden zich hier Uitzendbureau Start en het opleidingsinstituut Academie Mercuur dat 1948 werd opgericht.


Bronvermelding: Omhoog

 •  G.v.d.Veen
 • Kaartje gegenereerd met een proefversie van Hazadata, met dank aan André Dekker voor de gegevens.
 • Foto's:
  • E.Hof
  • A.Pool
  • J.Janssens
  • R.Boelens
  • Archief gemeente Emmen
 • Zie ook: "100 jaar Emmen, veranderingen in bebouwing" deel 2
  Door Sis Hoek Beugeling, J.Withaar, Gerrie van der Veen
  Noordboek 2004, ISBN 90.330.1275.8

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.