dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Hoofdstraat: Registratiekantoor - bibliotheek Omhoog


Bewoning: Omhoog


kaart 1880
gebruik uw muis voor informatie


kaart 1916

jaar sectie eigenaar
1807 C934
erf #54
L.Niewold
1832 C934 B.L.Homan
1880 C2346 -
1916 C4919 -

Naast het huis van de D.V.M.M. werd het registratiekantoor gebouwd. Hier woonden o.a.

 • ?? (18xx-19xx)
 • J.Formijne (19xx-+/-1960)

Na afbraak in 1965 nieuwbouw. Hierin waren o.a. gevestigd:

 • de bibliotheek
 • Uitzendbureau Start
 • Academie Mercuur

Registratiekantoor: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden of ondernemers die hier gezeten hebben.
Informatie en foto's gevraagd. Wat werd geregistreerd?

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat registratiekantoor
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat registratiekantoor
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat registratiekantoor
Foto: J.Janssens

van tot instelling adres
- - Registratiekantoor -

De Emmer Courant uit 1937: "Men is thans klaar gekomen met de verruiming van de hoek Sterrenkamp Hoofdstraat, aan de noordkant. Er is een stuk van de voortuin van het registratiegebouw bij de weg getrokken en bestraat. De schakelkast, welke ter plaatse stond, is bij het Oostinginstituut neergezet en aldus werd een mooie verbetering verkregen, vooral met het oog op het verkeer over de Angelsloërdijk."


Formijne - Rump: Omhoog


Foto: archief gemeente Emmen

van tot bewoners adres
- - J.Formijne, inspecteur der belastingen Hoofdstraat 2
- 1965 G.O.Rump, inspecteur der belastingen Hoofdstraat 2

Het voorste deel diende voornamelijk als woonhuis voor inspecteur der belastingen Formijne. Omstreeks 1960 woonde J.Formijne aan de Angelsloërdijk 86.

De heer G.O. Rump was toen werkzaam bij de belasting ontvangstkantoor aan de Nassaulaan. Hij huwde in oktober 1956 en betrok toen de dienstwoning aan de Hoofdstraat huisnummer 2. Daar kwamen twee kinderen ter wereld. In 1964 verhuisde het gezin Rump. In 1965 werd het huis tegelijk met woonhuis achter kantongerecht gesloopt. (bron: B.Rump)


Bibliotheek: Omhoog

Foto Historisch Emmen Hoofdstraat Bibliotheek
Foto: R.Boelens

van tot organisatie adres
1966 1987 Openbare bibliotheek Sterrenkamp 1

Na afbraak van het voormalige registratiekantoor kwam hier het gebouw te staan waarin de Openbare Bibliotheek zich vestigde.

De bibliotheek was tot dan gevestigd in de voormalige School 1 aan het Kerkpad en had met ernstig ruimtegebrek te kampen.

In 1961 schreef het bestuur van de bibliotheek aan de gemeente Emmen dat ze een locatie op het oog had waar een nieuwe bibliotheek gebouwd zou kunnen worden, namelijk op het perceel op de hoek van de Hoofdstraat en de Sterrenkamp, waar het voormalige registratiekantoor had gestaan.

Dit onderkomen was de eerste gebouw in Emmen dat specifiek als bibliotheek was ontworpen. De verhuizing uit het oude schoolgebouw was een hele verbetering. Het gebouw werd ontworpen door architect H.Bergsma.

In dit moderne gebouw ontstonden in 1972 plannen om ook muziek, in de vorm van langspeelplaten, uit te gaan lenen. Het zou echter veel geld kosten maar er kwam financiële hulp uit onverwachte hoek. De NIRA in Emmen vierde haar 25-jarig bestaan en vroeg als cadeau cadeaubonnen die de Nira geheel belangeloos afstond aan de bibliotheek in Emmen. Daarvan konden de eerste LP's worden aangeschaft. Een mooi gebaar van de NIRA want er kwam maar liefst voor ƒ4.000,- gulden aan platenbonnen binnen. Dit had tot gevolg dat op 15 februari 1973 de ‘discotheek’ werd geopend. Leden van de bibliotheek hadden keuze uit 900 grammofoonplaten. De naam ‘discotheek’ veranderde na een poosje in ‘fonotheek’.

In 1975, nog geen tien jaar na de opening aan de Sterrenkamp, werd er al gesproken over uitbreiding en nieuwbouw. De bibliotheek was toen alweer te klein. Dit alles had te maken met de enorme groei die het dorp Emmen doormaakte.

In 1986 begon de bouw van de bibliotheek aan het Noorderplein in Emmen. Eind 1987 werd de bibliotheek aan de Sterrenkamp gesloten en werd de nieuwe bibliotheek aan het Noorderplein betrokken.

Nadat de bibliotheek een nieuw onderkomen aan het Noorderplein had gekregen vestigden zich hier Uitzendbureau Start en het opleidingsinstituut Academie Mercuur dat 1948 werd opgericht. 


Uitzendbureau Start: Omhoog

Hoofdstraat-o3u jwr-01
Foto: © J.Withaar.

van tot ondernemer adres
- - Uitzendbureau Start Sterrenkamp 1
- - Academie Mercuur, opleidingen Sterrenkamp 1

Boeken: Omhoog

De volgende boeken zijn bij Historisch Emmen bekend:
Titel Lezen op het zand en op het veen
Ondertitel Bibliotheek Emmen, een uitgelezen voorziening
Auteur S.Hoek-Beugeling, M.Bulte
Uitgever Uitgeverij Drenthe Jaar 2010 ISBN 9789075115574

Aanvullingen? Geef ze door:


Bronvermelding: Omhoog

 • Kaartje gegenereerd met een proefversie van Hazadata, met dank aan André Dekker voor de gegevens.
 • Zie ook: "100 jaar Emmen, veranderingen in bebouwing" deel 2
  Door Sis Hoek Beugeling, J.Withaar, Gerrie van der Veen
  Noordboek 2004, ISBN 90.330.1275.8

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.