dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Kapelstraat: Omhoog


Kadastraal: Omhoog

Kapelstraat sectie C2676 sectie C2675 sectie C3724 sectie C3722 sectie C3755 sectie C1956, C1957 en C2672 Wilhelminastraat sectie C3754 sectie C938 Hier kwam later de Sterrenkamp
Kadastrale kaart 1880.

1880:

sectie C938:  hooiland en bos eigenaar Jan Albert Willinge.
sectie C1956: huis en erf eigenaar Berend Ensing.
sectie C1957: schuur eigenaar Berend Ensing.
sectie C2672: bouwland en tuin eigenaar Berend Ensing.
sectie C2675: bouwland eigenaar pastorij Emmen.
sectie C2676: huis eigenaar Hendrik Gossen.
sectie C3722: zaal, erf en woning eigenaar Afdeling der Confessionele Vereniging.
sectie C3724: bouwland eigenaar Hendrik Gossen.
sectie C3754: tuin eigenaar Afdeling der Confessionele Vereniging.
sectie C3755: huis eigenaar Afdeling der Confessionele Vereniging.

sectie C3722 De Sterrenkamp sectie C1956, C1957 en C2672 sectie C5073 De Kapelstraat spoorlijn Markesteen sectie C5256 sectie C3755 Hoofdstraat - Wilhelmninastraat sectie C5072 sectie C2675 sectie C3754 sectie Cxxxx sectie C5323 sectie C5311 sectie C5309 sectie C5310
Kadastrale kaart 1916.

1916:

sectie C1956: huis en erf eigenaar Hindrikus Ensing.
sectie C1957: schuur eigenaar Hindrikus Ensing.
sectie C2672:
sectie C2675:
sectie C3722: Witte Kerkje aan de Sterrenkamp.
sectie C3754:
sectie C3755: De Kapel.
sectie C5072:
sectie C5073:
sectie C5223:
sectie C5256:
sectie C5309:
sectie C5310:
sectie C5311:
sectie Cxxxx:

De Kapel School met de bijbel Wilhelminastraat Hoofdstraat Sterrenkamp Kapelstraat Angelinostichting Begraafplaats Spoorlijn
Kaart bebouwing 1948.

1948:

lichtrood: huizen.
donkerrood: winkels.
zwart: bijzondere bebouwing.
groen: boerderijen.
wit: verwachte nieuwe bebouwing.
geel: horeca.


Kapelstraat: Omhoog

Van de Kapelstraat zijn weinig foto's bekend. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Kapelstraat
Foto: archief gemeente Emmen
Links: Nieuwsblad van het Noorden
Rechts: Automatiek Bos

Foto Historisch Emmen Kapelstraat
1976: de Kapelstraat staat blank.
Foto: J.Anninga.

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd.
  • Kapelstraat:
    "Vanaf de Wilhelminastraat bij de oostgrens van het perceel sectie C no 5312 (bewoner L.Boelens, eigenaar J.Okken) bijlangs het Armwerkhuis tot den overweg N.O.L.S., aansluitende op de Sterrenkamp".

De Kapelstraat is genoemd naar de in 1924, vier jaar voordat de straatnaam werd vastgesteld, in gebruik genomen kerk met de naam Kapel van de "Confessionele Vereniging", die later verder ging onder de naam "Hervormde Evangelisatie Emmen".


Bronvermelding: Omhoog

  • Raadsbesluiten van 30 augustus 1928 en 2 maart 1936.

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.