dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Klepel - vrijmetselarij: Omhoog


Vrijmetselarij: Omhoog

Vrijmetselarij; wat is dat eigenlijk? En wat is een Vrijmetselaar? Het doel van een Vrijmetselaar is eenvoudig; een beter mens worden en zo actief meewerken om een betere maatschappij te creëren. In het kort gezegd: “Verbeter de wereld en begin bij jezelf”. Een uitstekend uitgangspunt. Vrijmetselarij is geen religie of levensbeschouwing, maar een levenshouding wat ook weer niet wil zeggen dat Vrijmetselaars niet religieus zijn. Vrijmetselarij is een eigentijdse stroming, geworteld in eeuwenlange tradities, en bovendien onafhankelijk van enige politieke beweging.

De Vrijmetselaars in Zuidoost Drenthe maakten in het begin van de jaren vijftig deel uit van de Loge “Het Noorderlicht” in Veendam. Door weer en wind toog men, soms op de fiets, naar Veendam om daar bijeenkomsten van Vrijmetselaars bij te wonen.

In 1953 kwam een aantal leden bijeen om te praten over de oprichting van een maçonnieke kring Emmen/Ter Apel. Deze kwam er ook. Besloten werd om eens per maand, de ene keer in Emmen, de andere keer in Ter Apel, bij elkaar te komen.

Het hoofdbestuur vond echter dat Emmen een eigen Loge moest hebben. Deze werd op 8 december 1956 geïnstalleerd. De Loge kreeg als toepasselijke naam: " ’t Schienvat". Een schienvat is een stallantaarn die, met een olielampje of een kaars, vroeger gebruikt werd om licht in de duistere stal te geven.

Er was nog geen eigen huisvesting. De ledenlijst van 1958 geeft aan dat Loge ’t Schienvat gevestigd was in Hervormd Wijkcentrum D’Zeihuuv. Later kwam men bijeen in o.a. hotel ’t Heerenhof (tegenwoordig de RABO-bank aan de Wilhelminastraat in Emmen) en in hotel Grimme (tegenwoordig de locatie van het busstation). In 1968 was Loge ’t Schienvat officieel gevestigd in de Consistoriekamer van de Nederlandse Hervormde (Grote) Kerk in Emmen.

De Vrijmetselaars in Emmen bleven echter streven naar een eigen onderkomen. Die wens ging in vervulling. Een van de Logeleden had een stuk grond geschonken. Op 11 december 1969 werd opdracht gegeven aan aannemer De Bruin voor het bouwen van een eigen Tempel voor Loge ’t Schienvat. Het eigen onderkomen kwam te staan naast de brandweerkazerne op de hoek Van Schaikweg en Klepel. De officiële opening van het Logegebouw was op 28 november 1970 en werd verricht door Roelof Zegering Hadders. Het Logegebouw werd ingewijd op 12 december 1970.

Loge ’t Schienvat bestond in 2006 vijftig jaar. Daar werd uitgebreid bij stilgestaan. In het Logegebouw aan de Klepel 1 in Emmen was een bijzondere tentoonstelling te zien over 250 jaar Vrijmetselarij in Nederland. Veel van het tentoongestelde materiaal kwam uit het Cultureel Maçonniek Centrum "Prins Frederik" uit Den Haag. Burgemeester Bijl opende deze tentoonstelling.


Bronvermelding: Omhoog

  • Gerrie van der Veen (die deze tekst oorspronkelijk heeft gepubliceerd).

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.