dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Kolhoopstraat: Omhoog


Inleiding: Omhoog

Van de Kolhoopstraat zijn weinig foto's bekend. Wie helpt?

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd.
  • Kolhoopstraat:
    "Vanaf de Weerdingerstraat bij perceel sectie C no 5287 (A.Siebring) tot de Stationsstraat bij perceel sectie C no 5505 (wed.Arent Boer)

Kadastraal: Omhoog

Van de Kolhoopstraat zijn weinig foto's bekend. Wie helpt?


De kadastrale kaart van 1916

De kadastrale kaart geeft het deel van Emmen weer waar de Kolhoopstraat ontstond.

De grote kadastrale percelen waren eigendom van de markegenoten van Emmen en Westenesch en betrof grotendeels een kale vlakte, "de koale hopen", waaraan de Kolhoopstraat haar naam dankt. Er wilde eigenlijk niets groeien. Het waren vooral zandverstuivingen, "bosch, eikenbosch en heide", en hier en daar een spar.


Bronvermelding: Omhoog

  • Verslag raadsvergadering 30 augustus 1928.
  • Kadastrale kaart 1916 archief gemeente Emmen.

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.