dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Marktplein en omgeving: Raadhuisstraat Omhoog


Raadhuisstraat: Omhoog

Foto Historisch Emmen Raadhuisstraat

De Raadhuisstraat bestaat echter niet meer. Deze straat begon ongeveer bij het trouwpaviljoen en liep vrijwel parallel aan de Hondsrugweg. Het bureau stond tussen het voormalige magazijn van Albert Heijn en het voormalige kantoor van Gemeentewerken. Hier heeft in de eerste jaren van de huidige eeuw een grote renovatie plaatsgevonden door de nieuwbouw van het winkelcentrum de Weiert. Tegenwoordig kan men hier de toegangsweg vinden tot de parkeerplaatsen onder de Traverse.

Politiebureau: Omhoog

Foto Historisch Emmen Raadhuisstraat politiebureau

Foto Historisch Emmen Raadhuisstraat politiebureau

Foto Historisch Emmen Raadhuisstraat politiebureau

Tot omstreeks 1941-1942 was er een eenvoudig politiebureau ingericht in een woning aan de Noorderstraat.

Omstreeks 1942 werd aan de Raadhuisstraat een nieuw politiebureau in gebruik genomen die specifiek voor de politietaak werd gebouwd. Dit bureau heeft tot 1968 dienst gedaan waarna het bureau aan de Vreding in gebruik werd genomen. Dit nieuwe bureau was dringend noodzakelijk omdat het korps inmiddels al 102 medewerkers telde. Geschiedenis Emmer politie.

Foto Historisch Emmen Raadhuisstraat politiebureau
Foto anno 1968

Om het groeiende aantal medewerkers te kunnen huisvesten, verrezen vlak naast het bureau enkele houten barakken. Hierin waren onder andere de afdeling recherche, verkeer en de kinderpolitie gehuisvest. Achter het bureau bevond zich ook een werkplaats met houten autoboxen en een benzinepomp.

Foto Historisch Emmen Raadhuisstraat politiecel

Foto Historisch Emmen Raadhuisstraat politiecel

Het arrestantenlokaal van de politie, ook bekend als "bulhokkie", stond in de buurt van de oude veldwachterwoning, op de hoek Schoolpad - Raadhuisstraat. Het stond achter de voormalige School 1 die op de achtergrond nog zichtbaar is.

Het arrestantenlokaal werd gebruikt voor arrestanten met kleine vergrijpen of voor voorlopige bewaring in afwachting van transport naar Assen. Deze cellen werden later ingericht als huisvesting voor de brandweer.

Op de plaats van het arrestantenlokaal kwam de ingang van de Vlinderpassage.


Brandweerkazerne: Omhoog

Foto Historisch Emmen Raadhuisstraat brandweer kazerne

Foto Historisch Emmen Raadhuisstraat brandweer kazerne

Foto Historisch Emmen Raadhuisstraat brandweer kazerne

Foto Historisch Emmen Raadhuisstraat brandweer kazerne
Staande v.l n.r. Harm Hegen, Piet Roede en Jan Willem v.d.Hof. De namen van de twee mannen op het dak zijn onbekend. Wie helpt?

Foto Historisch Emmen Raadhuisstraat brandweer kazerne

Foto Historisch Emmen Raadhuisstraat brandweer kazerne

Foto Historisch Emmen Raadhuisstraat brandweer kazerne

Foto Historisch Emmen Raadhuisstraat brandweer kazerne

Voordat de brandweer van Emmen de locatie aan de Van Schaikweg betrok had het tussen 1945 en 1966 diverse locaties in gebruik:
 • Aan de Raadhuisstraat, de eigenlijke kazerne.
 • Aan de Derksstraat, de Bergman garage.
 • Aan de Molenstraat, de molen waar brandslangen werden gedroogd en gerepareerd.
 • Aan de Westenesscherstraat, de eiermarkt als stalling van diverse brandweermateriaal.

Waar de brandweerkazerne aan de Raadhuisstraat stond is tegenwoordig de ingang van de Vlinderpassage.

Links naast de garage stond het voormalige arrestantenlokaal welke werd omgebouwd tot wachtlokaal. Daar had men telefoondienst en in dezelfde lokaliteit zat de gehele ploeg van vijf man. Zowel 's avonds als in het weekend. Behalve een krantje lezen en wat kletsen had men niet veel ontspanning. Het was een gezellige en gemoedelijke club. Er was veel aanloop van diverse mensen om een praatje te maken. Meestal kon men er ook wel een kop koffie krijgen.

In 1947 is boven de eigenlijke garage een verdieping gebouwd, waar de slaapzaal gerealiseerd werd. De oorspronkelijke slaapzaal in het wachtgebouw werd omgebouwd tot kantoor. Men had hier ook de centrale telefoondienst van de gemeente als de centrale in het gemeentehuis niet bezet was.

Een aantal brandweerlieden hadden aan de overkant van de Raadhuisstraat waar de eigenlijke kazerne stond, een tuintje naast de kosterswoning van Jeuring. Dit was een leuke ontspanning. De tuintjes onderhielden ze in de avonduren als ze dienst hadden. Ook een aantal politieagenten had hier een volkstuintje. Er was onderling wat rivaliteit wie de mooiste vruchten in de tuin had. Ook was men wel in voor een geintje. Zo had iemand van de brandweer heel vroeg in de morgen de grootste en de kleinste laars die hij kon vinden in de kazerne aangedaan en was daarmee door de tuin van een politieagent gewandeld (tussen de bonen door). Reken maar dat hier reactie opkwam.

Slangen wassen was er ook bij. Vooral na een veenbrand was de gehele ploeg bezig aan het schrobben en schoonspuiten. Na het schoonmaken perste men de slangen af voor controle op lekkage. Daarna werden ze over het dak gehangen om uit te lekken, vervolgens werden ze opgerold en naar de molen in de Molenstraat vervoerd om daar te drogen en eventueel repareren klaar voor de volgende brand.

Foto Historisch Emmen Raadhuisstraat brandweer personeel
Het complete korps bijeen voor de kazerne aan de Raadhuisstraat.
Foto genomen ter gelegenheid van het afscheid van Jan Schepers in september 1962.

Staande v.l.n.r.: J.Weggemans, B.Mensingh, H.Bouwland, H.Gebben, U.van der Holt, S.Riedman,
J.Schröder, H.Veld, H.Hegen, P.Roede, K.Kuper en O.Zwols.
Zittend v.l.n.r.: R.Bults, J.Kuipers, J.W.Fidom, J.W.van den Hof, R.Berends, H.Schepers (zoon van Jan),
J.Schepers, burgemeester Gaarlandt, J.Lukkien, J.Gangelhof, H.Nijenbrinks en J.Nijmanting.

Commandant Ru Berends was de zoon van smid Berends uit de Wilhelminastraat. Toen hij trouwde, woonde hij in een houten gebouwtje (een noodwoning) achter Gemeentewerken. Jan Lukkien was plaatsvervangend commandant, Jan Kuipers was eveneens plaatsvervangend commandant, Ot Zwols chauffeur op de eerste bluswagen (woonde aan de Derksstraat boven de Bergman garage), Jan Weggemans was chauffeur op de tankwagen en ladderwagen was daarnaast elektricien en heeft o.a. in de boerderij van Van Loo aan de Noorderstraat gewoond, Harm Bouwland was administrateur en heeft ook in de boerderij van Van Loo aan de Noorderstraat gewoond, Piet Roede was metaalbewerker, Henk Velt functie onbekend, Jaap Schrőder was automonteur, Harm Hegen was schilder, Harm Nijenbrinks was smid, Jan Schepers deed het onderhoud aan de slangen, Roelof Bults was automonteur, Jan Willem van der Hof was timmerman, Jan Gangelhof was timmerman, Berend Mensingh was timmerman, Klaas Kuiper was automonteur, Henk Gebben was timmerman, U.van der Holt was smid bankwerker, S.Riedman onderhoud slangen, J.W.Fidom was automonteur, J.Nijmanting functie onbekend.

Noot: Commandant Ru Berends en de plaatsvervangende commandanten Jan Lukkien en Jan Kuipers hebben identieke grote officiersemblemen op de petten.


Woning A.Lampe: Omhoog

Foto Historisch Emmen Raadhuisstraat Lampe

Naast de brandweerkazerne stond een woning waar agent Grooters heeft gewoond en waar begin zestiger jaren brigadier der politie A.Lampe woonde.

Gemeentewerken: Omhoog

Foto Historisch Emmen Raadhuisstraat gemeentewerken

Foto Historisch Emmen Raadhuisstraat gemeentewerken

Foto Historisch Emmen Raadhuisstraat gemeentewerken

Rechts naast de woning van Lampe vestigde zich gemeentewerken. Deze afdeling verliet in 1931 het oude gemeentehuis.

Het kantoor der gemeentewerken van de achterkant bekeken.


Bronvermelding: Omhoog

 • -
  • correctie H.Kuipers oktober 2013.
 • Foto's:
  • Particuliere collecties
  • Archief gemeente Emmen

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.