dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Noorderstraat:


Inleiding: Omhoog

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd.

In dit besluit kwam de naam Noorderstraat nog niet voor omdat het nog deel uitmaakte van het Noordeind, welke als volgt was vastgelegd:

 • Noordeind:

  "Vanaf de zuidgrens van perceel sectie C no 6194 (I.Jakobs Hzn tot de noordelijke grens van perceel sectie C no 2663 (bewoner H.Alberts, eigenaar J.Schirring)".

Pas "ter openbare vergadering van den raad den 2 maart 1936" is de Noorderstraat vastgesteld:

 • Noorderstraat:

  "De straat "Noordeind" zal voortaan worden genoemd: "Noorderstraat" en de omschrijving daarvan zal luiden: Vanaf de zuidzijde van het kadastraal perceel sectie C no 6194 (I.Jakobs Hzn) tot de noordelijke grens van het kadastraal perceel sectie C no 4522 (hotel J.van Dalen)."


 • Noordeind:

  "De omschrijving van het Noordeind zal voortaan luiden: Vanaf de noordzijde van het kadastraal perceel sectie C no 4522 (hotel J.van Dalen) tot de zuidzijde van het kadastraal perceel sectie C no 5172 (Luchien Strating)."

Kadastraal: Omhoog

De kadastrale kaart (links) geeft het noordelijke deel van Emmen rond 1880 weer. Onderaan de splitsing van de huidige Hoofdstraat (rechts) en de huidige Noorderstraat (links). Deze laatste staat op oude ansichten wel aangegeven als Dorpsstraat. Dit is echter een onofficiële naam die hooguit door de bewoners van Emmen werd gebruikt. De straat was zeker tot de komst van het treinstation der N.O.L.S., in 1905, de belangrijkste doorgaande weg door Emmen. Aan deze weg stonden in 1880 vier boerderijen en twee hotels:
 • boerderij G.Krikke
 • boerderij J.Horring
 • boerderij R.Kiers
 • boerderij J.H.van Loo
 • hotel H.A.Meijer met schuur
 • hotel G.Hovenkamp met schuur

Bewoners 1960-1962: Omhoog

M.Jakobs manufacturier Noorderstraat 1
H.Lutken commies ter secretarie Noorderstraat 2
G.Booij manufacturier Noorderstraat 3
H.J.Otten T.H. van Rijnberk apotheker Noorderstraat 4
A.Tijben filiaalhouder Noorderstraat 6
J.E.van Otterloo zonder beroep Noorderstraat 7
G.Hutten verpleegster Noorderstraat 7
G.Scheperkeuter onderwijzeres Noorderstraat 7
A.de Vroome onderwijzeres Noorderstraat 7
B.Stuulen Schuurman handel elektrische artikelen Noorderstraat 8
L.Hoekstra ijzerhandelaar Noorderstraat 10
H.van Zanden zonder beroep Noorderstraat 13
G.H.Bloemendal textielhandelaar Noorderstraat 14
E.Lantinga elektrotechnisch installateur Noorderstraat 15
W.Velema manufacturier Noorderstraat 17
H.van Veen koopman in galanterieën Noorderstraat 18
J.L.Kuik kapper en grimeur Noorderstraat 19
M.Kuik kapper Noorderstraat 19
D.C.Poelstra garagehouder Noorderstraat 20
J.Heidstra boekhouder Noorderstraat 22
H.Eleveld broodbakker Noorderstraat 23
M.Regtop straatmaker Noorderstraat 23
E.Weggemans manufacturier Noorderstraat 24
H.Warringa elektrotechnicus WABO Noorderstraat 25
E.H.de Nijs opticien Noorderstraat 26
W.Knigge manufacturier Noorderstraat 27
D.Molijn boekhandel Noorderstraat 28

Bronvermelding: Omhoog

 • Raadsbesluit van 30 augustus 1928.
 • Adresboek 1960-1962
 • Kaartje 1880 gegenereerd met een proefversie van Hazadata met dank aan André Dekker voor de gegevens.
 • Foto's:
  • -

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.