dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Noorderstraat 11, Hotel Meijer - Triboard - Noorderplein Omhoog


Kadastraal: Omhoog


1880


1916

1645: Van 1645 tot 1832 komt hier de erfnaam Kuipers voor.
 • 1642-1672 bewoner Harmen Kuipers(Cuijpers)
 • 1673-1696 bewoner Claes Kuipers (Cuijpers)
 • 1696-1739 bewoner Harmen Kuipers(Cuijpers}
 • 1739-1787 bewoner Jan Kuipers (Cuijpers)
 • 1787-1789 Claes bewoner Kuipers (Cuijpers)

Op 29 december 1789 werd het erf verkocht aan Luitje Hindriks.

1807: erf # 35, eigenaar en bewoner Luitje Hindriks, beroep kuiper, vier inwonende kinderen.

1832: sectie C989, eigenaar Lute Kuiper.

1839: eigenaar Jan Jacobs Lubb.

1852: eigenaar Willem van Zomer(en).

Van Zomer(en) overleed in 1859. Zijn weduwe, Eeme Bening, erfde de nalatenschap.

1859: eigenaar Eeme Bening.

De weduwe Eeme Bening huwde in 1863 voor de tweede maal, bruidegom was Gerard Krikke.

1863: sectie C3884, eigenaar Gerard Krikke, landbouwer.

1879: eigenaar Hendrik Antonius Meijer. Hij kocht op 18 december 1879 een huis en erf (groot 6,2 ha) van Gerard Krikke (1832-1913) en Eeme Bening (1818-1885) voor een bedrag van f 1.266,- en liet er hotel bouwen.

1880: sectie C4358 en C4359, eigenaar Hendrik Antonius Meijer.

1885: In dit jaar kocht Meijer voor f 400,- nogmaals een perceel grond ter grootte van 7 are van Krikke.

1916: sectie C4275, C4522, C4523, Hotel Van Dalen.


Hendrik Antonius Meijer: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer
H.A.Meijer (1852-1916) waaraan het Meijerswegje in Emmen haar naam dankt.

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer
Op het achterbalkon, geheel links, zoon Gijsbertus Antonius. Daarnaast gemeentesecretaris Hilbertus Tijmes. Voorop zitten twee Duitse instructeurs. Foto gemaakt op de Markt in Assen. (bron Mensingh, p.51)

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer
Advertentie uit 1890

Aan het eind van de 19e eeuw maakten de mensen in ons land voor het eerst kennis met voertuigen die voortbewogen zonder dat ze door een paard werden getrokken, de automobiel. Hendrik Antonius Meijer heeft hiermee voor Emmen geschiedenis geschreven. Meijer was niet alleen de man van de Motor Tram Omnibus Dienst maar ook van een tweetal hotels. En daarvan stond pal aan de paardenmarkt.

Zijn ouders vestigden zich in 1867 vanuit Ter Apel in Emmen. Hendrik Antonius Meijer volgde zijn ouders in 1869. Hij was toen nog maar 17 jaar en had al twee jaar in Zwolle doorgebracht. Datzelfde jaar verliet hij Emmen ook al weer, om in 1874 nogmaals terug te keren om zich in Emmen te vestigen als kruidenier. Bij zijn huwelijk in 1878 met Jacoba Beugel bleek hij koopman van beroep te zijn. Uit het huwelijk van H.A.Meijer en J.Beugel kwamen twaalf kinderen voort waarvan er zeven op jonge leeftijd stierven.

Meijer deed in 1897 een bestelling bij Daimler Motoren Gesellschaft uit Cannstadt voor het leveren van een motorrijtuig. Deze had 12 zitplaatsen, vier staanplaatsen en ruimte voor vrachtgoederen. Als n van de eersten in Nederland was hij in het bezit van een motorwagen.

De bedoeling van Hendrik Antonius Meijer was om zijn paardenomnibus dienst te vervangen door dit voertuig. De eerste dienst zou moeten gaan tussen Emmen en Beilen. In 1898 kwam het voertuig onder veel belangstelling op het station Beilen aan. Het voertuig, uitgevoerd met een benzinemotor, reed met een snelheid van maximaal 10 kilometer per uur over de weg en dat zonder paarden. De eerste officile rit met het motorrijtuig vond op 30 april 1898 plaats.

Veel mensen vonden de nieuwe omnibus echter maar niks. De wagen zou de wegen en bruggen kapot maken waardoor er steeds meer weerstand ontstond. Ook kampte de autobus regelmatig met pech.

Hij was een gesloten maar ondernemend man die zijn kinderen een strenge opvoeding gaf. Hij hield zich o.a. bezig met zijn stalhouderij, zijn omnibusdienst en aankoop van onroerende zaken. Hij bezat o.a. aan de Angelslordijk weidegronden waar in de zomer zijn paarden liepen. Met de werkzaamheden in het hotel bemoeide hij zich niet veel, dat liet bij over aan zijn vrouw. Mensingh concludeert in "toen stilte nog te horen was" dat hij zowel priv als zakelijk vele moeilijke momenten moet hebben gekend. Het overlijden van zeven van zijn kinderen en de problemen met de Omnibus Dienst zouden daar o.a. debet aan zijn geweest.


Hotel Meijer: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer
Hotel Meijer tussen 1906 en 1909. De verdieping werd in 1890 gebouwd. De veranda in 1905.

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer paardenmarkt

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer Triboard

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer Triboard

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer Triboard

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer Triboard

 • 18xx-1906 Hotel Meijer, gastheer Hendrik Antonius Meijer.
 • 1906-19xx Hotel Meijer, gastheer Sjouke Postma.
 • 19xx-1942 Hotel Meijer, gastheer Jan van Dalen.
  • Noordeind, in 1936 Noorderstraat 11.

Het hotel werd in eerste instantie gebouwd zonder de verdieping zoals het op alle foto's staat afgebeeld. In de Drentse en Asser Courant verschenen in april 1890 een tweetal advertenties van een aanbesteding voor het bouwen van deze verdieping. Deze aanbesteding werd gehouden op woensdag 16 april 1890 en werd aanbesteed door architect E.Kliphuis.

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer

Op 16 april 1890 bleken er twee inschrijvers te zijn: J.Kleinmeijer uit Avereest en F.G.Brinks te Nieuw Amsterdam. Het werk werd aan Brinks gegund, die met een bedrag van f 5.435,- de laagste inschrijver bleek te zijn.

H.A.Meijer liet rond 1906 het Stationskoffiehuis tegenover het station bouwen en noemde het 'Bellevue'. Later werd Bellevue door Josef Grimme voortgezet als Hotel Grimme met ernaast de beroemde speeltuin.

Tijdens de bouwperiode van Bellevue verhuurde Meijer het hotel aan het Noordeind een paar jaar aan Sjouke Postma, die op zijn beurt later het bekende Hotel Postma op de hoek Stationsstraat Hoofdstraat liet bouwen.

Hotel Meijer aan het Noordeind werd daarna al snel verkocht aan de zoon van Jan van Dalen. Jan van Dalen kwam uit een echte hotelhouderfamilie. Hotelhouder Jan van Dalen overleed op 30 januari 1941 te 
Emmen in de nacht van woensdag op donderdag. Hij werd s morgens vroeg dood aangetroffen. Hij was toen 62 jaar oud. Hij werd op 3 februari 1941 begraven. (Bron: Bulte 2014: p.115) Na het overlijden van Jan heeft zijn vrouw het nog enige tijd voortgezet waarna het in 1942 werd gesloten, ruim 62 jaar na de bouw.

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Meijer
Advertentie uit 1932


Triboard: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Triboard

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Triboard

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Triboard

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Triboard

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Triboard
"Doe het zelf, scheelt stukken"

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Triboard

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Triboard

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Triboard

 • Omstreeks 1940-1945 Distributiekantoor.
  • Noorderstraat 11.
 • 19xx-19xx Advocatenkantoor Bergsma en Sikkens.
  • Noorderstraat 11.
 • 19xx-1958 Het Gewestelijk Arbeidsbureau. Ging dat jaar naar de Wilhelminastraat.
  • Noorderstraat 11.
 • 19xx-19xx Jarenlange leegstand.
  • Noorderstraat 11.
 • 1958-1971 Houthandel Triboard, J.Musch.
  • Noordeinde 93
  • Noorderstraat 11
  • Noorderstraat 35 (vanaf 1962)
 • 19xx-1984 Doe het zelf centrum Triboard. Ging dat jaar naar de Derksstraat.
  • Noorderstraat 11.
 • 1975-1983 T.Haaksema.
  • Noorderstraat 11.
 • 1984 Afbraak van het voormalige hotel.

Omstreeks 1954 kwam de heer Haaksema naar Emmen. Hij ging bij de timmerfabriek De Hondsrug aan de Weerdingerstraat werken (hier kwam later Autorama te staan). Omstreeks 1960 ging Haaksema een dienstverband aan met Musch.

De naam Triboard, een houthandel en voorloper van de huidige doe het zelf markten, zullen vele Emmenaren zich nog herinneren. De zaak werd op zaterdag 29 maart 1958 geopend. Een advertentie uit die tijd geeft aan "Nieuw voor Emmen".

Achterin het complex is nog een zeilmakerij gevestigd geweest. Deze is ooit door brand getroffen.

Plannen om het pand van Triboard te renoveren haalden het niet. Het pand was zeer ernstig in verval geraakt.

In augustus 1984 werd het afgebroken om de eerste schreden te zetten op weg naar het Noorderplein.

De toenmalige eigenaresse, Gemeenschappelijk Eigendom BV te Utrecht (onderdeel van de Friesch-Groningse Hypotheekbank), liet er een modern winkelpand verrijzen.


Nieuwbouw: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Noorderplein

Foto Historisch Emmen Noordeind Noorderstraat Noorderplein

In augustus 1984 werd het Doe het zelf centrum annex houthandel Triboard afgebroken om de eerste schreden te zetten op weg naar het Noorderplein.

De toenmalige eigenaresse, Gemeenschappelijk Eigendom BV te Utrecht (onderdeel van de Friesch-Groningse Hypotheekbank), liet er een modern winkelpand verrijzen.

Hier zaten o.a. de volgende winkels:

 • Koos Kamst.
 • Station One.

Op de plaats van de voormalige paardenschuur behorende bij het hotel zaten o.a. de volgende winkels:

 • Schoenenhuis Noorderplein.

Bronvermelding: Omhoog

 • S.G.Hovenkamp.
 • G.v.d.Veen.
 • M.Haaksema.
 • "Toen stilte nog te horen was" door B.J.Mensingh. Uitgeverij Drenthe te Beilen. ISBN 90-75115-22-9.
 • Drentse en Asser Courant april 1890.
 • Advertentie 1932.
 • Kaartje 1880 gegenereerd met een proefversie van Hazadata, met dank aan Andr Dekker voor de gegevens.
 • Foto's:
  • Archief gemeente Emmen.
  • B.J.Mensingh.
  • R.Boelens.
  • E.Hof.
  • G.v.d.Veen.
  • S.Hoek Beugeling.
  • J.Withaar.
 • Zie ook: "100 jaar Emmen, veranderingen in bebouwing" deel 1
  Door Sis Hoek Beugeling, J.Withaar, Gerrie van der Veen
  Noordboek 2004, ISBN 90.330.1275.8

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.