dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Prins Hendrikweg: Omhoog


Inleiding: Omhoog

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd.
  • Prins Hendrikweg:
    "Vanaf de Dordschedwarsstraat bij perceel sectie F no 2989 (C.Geerts) in oostelijke richting tot de grensscheiding tusschen de dorpen Emmen en Angelsloo."

De Prins Hendrikweg is genoemd naar Prins Hendrik (1876-1934), echtgenoot van Koningin Wilhelmina (1880-1962). Zijn volledige naam luidde Hendrik Wladimir Albrecht Ernst van Mecklenburg-Schwerin. Hij was Hertog van Mecklenburg, Vorst van Wenden, Schwerin, Ratzeburg, Graaf van Schwerin, Heer van de landen Rostock en Stargard. Toen hij in 1901 met Wilhelmina huwde kreeg hij de titel Prins der Nederlanden met het predikaat Koninklijke Hoogheid. Uit het huwelijk van Wilhelmina en Hendik kwam één dochter voort: Juliana, die haar moeder in 1948 opvolgde als Koningin der Nederlanden.


Prins Hendrikweg: Omhoog

Foto Historisch Emmen Prins Hendrikweg
Foto: december 1950.

De Prins Hendrikweg liep parallel aan de Dordsestraat en had net als de Dordsestraat een spoorwegovergang. Deze spoorwegovergang werd in 19xx gesloten en de Prins Hendrikweg opgedeeld in twee delen. Het wegdeel oostelijk van de spoorlijn Emmen - Zwolle werd later de Anna Paulownalaan.

Tussen de Prins Hendrikweg en de Dordsestraat werd het Meerveld aangelegd waaraan acht huizenblokken, rechts op de foto, kwamen te staan.

Foto Historisch Emmen Prins Hendrikweg

De omgeving tussen de voormalige Julianastraat (tegenwoordig Buitenweg) links op de foto en Buitenweg (rechts op de foto). Bovenaan de foto is de Prins Hendrikweg.

Foto Historisch Emmen Prins Hendrikweg
Foto: juli 1962.

Op de foto staat de linkerkant van de Prins Hendrikweg in westelijke richting, tussen de Buitenweg en de aansluiting op de Dordsedwarsstraat.

In het huis links woonde Tonnie Meijer op huisnummer 4. Hij was één der zonen van Egbert Meijer, die een garagebedrijf aan de Dordsestraat had opgezet. Tonnie zette dit bedrijf samen met zijn broer Remmie voort.

In het witte huisje, geheel rechts op de foto, woonde de familie Weggemans. Deze woning stond op de hoek van de Buitenweg en de Prins Hendrikweg. Dit deel van de Buitenweg maakte in eerdere jaren deel uit van van de Julianastraat.


Foto: december 1963.
Links op de achtergrond een deel van de
"Embro" broodfabriek.

Op de foto staat de linkerkant van de Prins Hendrikweg in westelijke richting, tussen de Buitenweg en de aansluiting op de Dordsedwarsstraat.

In dit huis woonde Remmie Meijer op huisnummer 6. Hij was één der twee zonen van Egbert Meijer, die een garagebedrijf aan de Dordsestraat had opgezet. Remmie zette dit bedrijf samen met zijn broer Tonnie voort.

Zowel links als rechts van het huis lag een sloopterrein.

  • Het sloopterrein links van de woning was omheind met een schutting gevormd door rechtop gezette militaire aanhangwagenbakken. Deze is op de foto links nog te herkennen. Direct achter deze opvallende erfscheiding lag het zuidelijkste deel van de Buitenweg.
  • Op het sloopterrein tussen de twee woningen, werden in de jaren '50 behalve auto's ook tientallen zogenaamde "stoommobielen" gesloopt. Er stonden destijds soms wel vijf van die machines in de berm, totdat ze aan de beurt waren om gesloopt te worden. Deze stoommachines waren van het type, dat in het Veenpark wordt gedemonstreerd bij de turfwinning.


Foto: mei 1964.

Op de percelen van de beide sloopterreinen en het perceel waarop de woning van Remmie Meijer stond, werd de garage Meijer gebouwd. Het garagebedrijf werd later uitgebreid toen ook het perceel waarop de woning van Tonnie Meijer stond erbij werd betrokken.

Het pand werd meerdere malen verbouwd. Door al het glas in de buitenpuien van de showroom te verwijderen ontstond een totaal ander aanzicht, waarin later diverse groothandelsbedrijven waren gevestigd.

Op de achtergrond weer de "Embro" broodfabriek.

In het huis links woonde Mien Schoemaker.


Bronvermelding: Omhoog

  • Archief gemeente Emmen.
  • W.van den Hof.
  • Foto's:
    • W.van den Hof.

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.