dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Stationsstraat: Café Harms - Pinkster- Steegen - Oosting - Mensink - Grevink - Twinbar - Rue de la Gare Omhoog


Kadastraal: Omhoog

Stationsstraat sectie C5129, café Harms sectie C5130 sectie C5131 sectie C4786 sectie C5051, Hotel Postma sectie C4784 sectie C5006? Kolhoopstraat
Kadastrale kaart 1916.

1880: geen bebouwing.

1907: bouw van woonhuis met caféfunctie.

1916: sectie C5129, eigenaar Harm Harms.


Café Harm Harms: Omhoog

Foto Historisch Emmen Stationsstraat café Harms
Foto van voor het jaar 1909.
De tramrail ontbreekt nog.

Foto Historisch Emmen Stationsstraat café Harms

Foto Historisch Emmen Stationsstraat café Harms

Foto Historisch Emmen Stationsstraat café Harms

 • 1907-±1917 Harm Harms.

In 1907 ontwierp architect Rigt Kliphuis een woonhuis met caféfunctie voor Harm Harms. (Bron GA: vergunning 12 maart 1907)

Harm Harms (1858-1919) werd geboren te Emmen, en was een zoon van Egbert Martinus Bernardus Harms en Siena Vonk. In 1883 huwde hij met Geertje ter Horst, geboren te Vlagtwedde. Uit dit huwelijk kwamen acht kinderen voort:

 • Gezina (*1884)
 • Annechien (1886-1889)
 • Berend (1889-1889)
 • Annechien (*1890)
 • Berendina (*1892)
 • Anna (*1895)
 • Berend (1897-1897)
 • Aikina (*1897)

Bij zijn huwelijk in 1883 en bij de geboorte van Gezina (*1884) gaf Harm Harms als beroep landbouwer op. In 1886 gaf hij op koopman te zijn, in 1889 kastelein, in 1890 weer landbouwer en bij de jongste vier kinderen weer koopman.

In de jaren '20 kwamen in het café veel mensen uit de omgeving die in de venen werkzaam waren. Er vond kennelijk nog wel eens een vechtpartijtje plaats. In de wijde omgeving was het café van "Paander Harm" bekend.

In 1898 was Harm Harms "de aflezer" van gemeentelijke mededelingen. Deze werden gedaan door deze in het openbaar voor te lezen, meestal op zondag bij de kerk. Harm Harms verdiende daarmee één rijksdaalder per jaar. Bron: Emmer Courant 3 januari 1891 p.7

Paander Harm door "Bruino"

Het oude kabinet stond wat afzonderlijk, het was net of het er niet bij hoorde. De antieke goederen, waarmee het kabinet veel vreugd en leed had gedeeld in het huisje van vrouw Arends, konden zich in een redelijke publieke belangstelling verheugen, maar dat oude kabinet?

Toch was dat juist het lievelingsmeubel geweest van het oude mensje Arends. Diep in zijn laden had het de weinige spaarcentjes van het oudje bewaard. Alleen zij en het kabinet wisten waarvoor soms een greep naar die moeizaam verkregen schat was gedaan. Maar het kabinet had z'n bazin overleefd, en stond daarom te koop aangeboden met al haar andere spullen, in de tuin voor haar schamele woning. Ze hadden hem neergezet tussen de rozenstruiken en de tulpen, het ding was het niet meer waard het gras te vernielen. Volgens goed gebruik kwam straks de paander in de persoon van cafébaas Harm. Die zou bij het hoogste bod de nieuwe eigenaar van het kabinet bekend maken. Een verdwaalde regenbui bedreigt de bezitting van het overleden mensje. In allerijl worden de op het oog waardevolste bezittingen tegen het hemelwater beschermd. Het kabinet wordt vergeten. Gelaten laat het meubel de bui over zich heengaan. Stof wat jaren heeft gezeten in de fijn besneden poten wordt nat en verdwijnt. Door het water begint zowaar het meubel nog te glanzen ook.

Wanneer de bui voorbij is begint de verkoop. Paander Harm maakt bekend, dat als eerste zal worden verkocht uit de nalatenschap van de weduwe Arends, het kabinet.

"Vief gulden", klinkt het van uit de voor Paander Harm verste hoek. Vief gulden geboden" herhaalt Harm. "Wie meer dan vief gulden? Vief en half. Wie meer dan vief en half? Honderd tien stuiver."

Het wordt stil op de verkoop. Paander Harm reageert als eerste.

"Is al geboden, wie meer dan vief en half oftewel honderd tien stuver? Niemand? Kabinet verkocht aan Riekes".

"Het ding is altied nog goed veur de deel" is diens commentaar.

Zo verhuist het pronkstuk van vrouw Arends meubilair naar een boerendeel. Het oude kabinet kreunt wanneer het op Riekes wagen wordt geladen, het is alsof het zich de betere tijden herinnert en begaan is met zijn lot.


Café Steegen: Omhoog

Foto Historisch Emmen Stationsstraat café Steegen
Café biljart H.Steegen staat op de gevel.

Foto Historisch Emmen Stationsstraat café Pinkster
Emmer Courant 30 mei 1923.

 • 1917-1937 café H.Steegen.
  • Stationsstraat 2, omstreeks 1932.

De oudste dochter van Harm Harms en Geertje ter Horst was Gezina Harms (*1884) die in 1917 huwde met de caféhouder Harm Steegen (*1873 in 't Haantje). Hij was tien jaar ouder dan Gezina en was weduwnaar van Jantiena van Wijk.

Op 30 mei 1923 verscheen er een bericht in de Emmer Courant dat op verzoek van J.Pinkster bij palmslag "eene ruime behuizinge, waarin thans een verlofzaak, staande aan de Stationsstraat in Emmen" werd verkocht.

Mogelijk was de verzoeker Jakob Pinkster (*1880 Odoorn). Deze Jakob huwde in 1901 met Ida Kleve (*1881 Onstwedde). Uit dit huwelijk kwamen voor zover bekend zes kinderen voort. Bij de geboorte van zijn kinderen (tussen 1901 en 1911) blijkt Jakob arbeider te zijn. Toen zijn zoon Jakob in 1919 op vijfjarige leeftijd overleed gaf hij aan winkelier van beroep te zijn.


Café Oosting: Omhoog

 • 1937-1949 Hendrik Oosting.
  • Stationsstraat 2, omstreeks 1947.

De Emmer Courant van 1938: "Sinds 1 januari wordt de dagelijksche leiding van het vanouds bekende café Steegen aan de Stationsstraat, waargenomen door den heer H.Oosting, voordien margarine-handelaar aan den Weerdingerstraat. Deze treedt op als vervanger van de eigenaar, den heer H.Steegen, die inmiddels verhuisde naar zijn woning aan de Weerdingerdwarsstraat."

Hendrik Oosting kwam in 1892 in Borger ter wereld.


Hotel Mensink: Omhoog

Foto Historisch Emmen Stationsstraat Hotel Mensink
Foto: S.Mensink

Foto Historisch Emmen Stationsstraat Hotel Mensink

Foto Historisch Emmen Stationsstraat Hotel Mensink

Foto Historisch Emmen Stationsstraat Hotel Mensink
Foto: S.Mensink

Foto Historisch Emmen Stationsstraat Hotel Mensink
Foto: S.Mensink

 • 1949-1967 Hotel Mensink.
  • Stationsstraat 16, omstreeks 1952.
  • Stationsstraat 8, omstreeks 1962-1965.

Eén van de bekendste namen die aan het café verbonden was, is Hermannus Mensink die er een hotel dreef.

Mensink werd geboren in 1909 te Zwolle. Hij was een gezette man die men vaak aan de stamtafel kon kon aantreffen, zittende onder de lamp.

De twee dakkapellen zijn in 1949 aangebracht, waarbij de oorspronkelijke dakkapel in het midden werd verwijderd. Het horecapand heeft in het midden een voordeur met rond stoepje. Deze deur zit tussen twee lisenen. Links en rechts bevinden zich twee trasramen met elk 24 glas-in-lood ruitjes, evenals het raam in de linker zijgevel. In deze gevel bevindt zich ook een deur. De ramen hebben boogvelden met witte zij- en rode sluitstenen, weggewerkt door luifels. Het huis heeft een rode plint en speklagen ter hoogte van de onderzijde van de ramen, de onderzijde van de bovenlichten en ter hoogte van de boogvelden.


Hotel Grevink: Omhoog

Foto Historisch Emmen Stationsstraat Hotel Grevink

 • 1967-1972 Hotel Grevink.
  • Stationsstraat 8.

Gradus Johannes Grevink  (*1943 te Winterwijk) van 13-07-1967 tot 09-01-1969.
Jan B. Grevink (*1914 te Winterswijk) van 14-01-1969 tot 30-05-1972.


Twinbar: Omhoog

Foto Historisch Emmen Stationsstraat Twinbar

 • 1972-1987 Twinbar, Jan en Zus Holle.
  • Stationsstraat 8.

Jan Reinder Holle (*1930 te Emmen) runde de zaak van 09-03-1973 tot 05-10-1982.
Johannes Bernardus Holle (*1934 te Emmen) runde de zaak van 31-08-1983 tot 15-05-1984.

Jan en Zus Holle verkochten het café aan Jan van Heese en Ger van der Veen. Ger zou zijn aandeel later ook aan Jan van Heese verkopen.


Café Rue de la Gare: Omhoog

Foto Historisch Emmen Stationsstraat café Rue de la Gare
Café Rue de la Gare "Oude Stijl".

Foto Historisch Emmen Stationsstraat café Rue de la Gare
foto: © Dinant.

 • 1987-2005 Café Rue de la Gare, eigenaar Jan Heese
  • Stationsstraat 8.
 • 2005-heden Grandcafé Rue de la Gare, eigenaar Eric van Veen

Het was Jan van Heese, die vanwege de liefde vanuit Vlissingen naar Emmen kwam, die in 1988 een café begon met de naam Rue de la Gare. Eerst werkte hij nog bij de discotheek Bon Vivant, maar na enige jaren wilde hij een eigen café beginnen.

In 1987 kocht hij, samen met Ger van der Veen, de Twinbar met het idee er iets heel anders van te maken. De Twinbar was slechts een paar dagen per week open, Van Heese wilde elke dag open zijn met een café dat aandacht schonk aan cultuur. De naam van het café moest deftig zijn. De eerste tijd verliep stroef, maar gaandeweg kwam de loop er in. Hij bood literaire avonden aan, live muziek en onderdak aan de voorrondes voor de taal theaternacht. Na een paar gouden jaren liep de omzet terug.

In het jaar 2000 besloot Van Heese het café te verbouwen tot Grand Café. Het bleek een goede greep te zijn.

In 2005 kwam er een nieuwe eigenaar. Eric van Veen, die boven het Grand Café woonde en in de drukke jaren bijstond in de bediening, nam de zaak over.

Eén van de pijlers is de gratis live muziek op zaterdagavond en jazz op de zondagmiddag met top artiesten waardoor er steevast een volle zaak is.


Bronvermelding: Omhoog

 • Gemeente Emmen
 • Emmer Courant 1938.
 • Emmer Courant 30 mei 1923.
 • Onder de naam "Bruino" begin jaren 70 gepubliceerde historische artikelen over Emmen in het Emmer Weekblad.
 • Dagblad van het Noorden 5 juni 2013.
 • Foto's:
  • E.Hof.
  • R.Boelens.
  • P.Meilink.
  • Dhr.Grinhuis.
  • G.Meertens.
  • S.Mensink

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.