dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Sterrenkamp: Omhoog


Kadastraal: Omhoog

Kapelstraat sectie C2676 sectie C2675 sectie C3724 sectie C3722 sectie C3755 sectie C1956, C1957 en C2672 Wilhelminastraat sectie C3754 sectie C938 Hier kwam later de Sterrenkamp
Kadastrale kaart 1880.

1880:

sectie C938:  hooiland en bos eigenaar Jan Albert Willinge.
sectie C1956: huis en erf eigenaar Berend Ensing.
sectie C1957: schuur eigenaar Berend Ensing.
sectie C2672: bouwland en tuin eigenaar Berend Ensing.
sectie C2675: bouwland eigenaar pastorij Emmen.
sectie C2676: huis eigenaar Hendrik Gossen.
sectie C3722: zaal, erf en woning eigenaar Afdeling der Confessionele Vereniging.
sectie C3724: bouwland eigenaar Hendrik Gossen.
sectie C3754: tuin eigenaar Afdeling der Confessionele Vereniging.
sectie C3755: huis eigenaar Afdeling der Confessionele Vereniging.

sectie C3722 De Sterrenkamp sectie C1956, C1957 en C2672 sectie C5073 De Kapelstraat spoorlijn Markesteen sectie C5256 sectie C3755 Hoofdstraat - Wilhelmninastraat sectie C5072 sectie C2675 sectie C3754 sectie Cxxxx sectie C5323 sectie C5311 sectie C5309 sectie C5310
Kadastrale kaart 1916.

1916:

sectie C1956: huis en erf eigenaar Hindrikus Ensing.
sectie C1957: schuur eigenaar Hindrikus Ensing.
sectie C2672:
sectie C2675:
sectie C3722: Witte Kerkje aan de Sterrenkamp.
sectie C3754:
sectie C3755: De Kapel.
sectie C5072:
sectie C5073:
sectie C5223:
sectie C5256:
sectie C5309:
sectie C5310:
sectie C5311:
sectie Cxxxx:

De Kapel School met de bijbel Wilhelminastraat Hoofdstraat Sterrenkamp Kapelstraat Angelinostichting Begraafplaats Spoorlijn Bethelkerk
Kaart bebouwing 1948.

1948:

lichtrood: huizen.
donkerrood: winkels.
zwart: bijzondere bebouwing.
groen: boerderijen.
wit: verwachte nieuwe bebouwing.
geel: horeca.


De Sterrenkamp: Omhoog

Foto Historisch Emmen eekschillers
En van de weinige foto's met eekschillers. De foto is genomen in het Zwanenmeerbos in de buurt van Eext. Op de foto v.l.n.r. een geit, Aalt Leusink, Jan van Loo, Margje van Goorn, gehurkt Hendrik Leusink, Jacobje Tichelaar met op haar arm Joukje Leusink, Gerrit, Dries en Gerrit Leusink.

(bron: Mw Wilkens-Dillingh publicatie in streekblad van Gieten, herdruk in het contactblad van 't Aol' Volk uit Emmen juni 2004.

Foto Historisch Emmen Sterrenkamp
Het wegje naar de Sterrenkamp.

Foto Historisch Emmen Sterrenkamp
Unieke foto van de Sterrenkamp.

Foto Historisch Emmen Sterrenkamp

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd:
 • Sterrenkamp:
  "Vanaf de Hoofdstraat bij het perceel sectie C no 1956 (H.Ensing) bijlangs het registratiegebouw tot den overweg N.O.L.S."

De Sterrenkamp was van oorsprong de naam van een bosje akkermaalshout wat toebehoorde aan de familie Willinge. Akkermaalshout was een houtsoort van hoge kwaliteit en werd vroeger veel gebruikt door leerlooiers omdat het looizuur bevatte. Akkermaalshout werd geregeld gekapt, om de 7-12 jaar. Het hout werd eerst geklopt waardoor het makkelijker losliet en vervolgens door de eekschillers geschild. De afgeschilde bast werd fijngemalen en gebruikt voor de looivaten in Brabant. Noot: de familienaam Bosklopper komt voort uit het geklop van de eekschiller.

Een eekschiller was iemand die zijn beroep al zwervende uitvoerde. De goede eekschillers kwamen veelal van de Veluwe en Gelderland.

De Sterrenkamp was ooit een zandpaadje met diepe karrensporen dat naar het land van de familie Willinge, de Willingekamp, leidde. Na het Witte Kerkje hield het karrenspoor op. Het liep dood tegen een wal waarachter zich de weilanden uitstrekten. Toen het akkermaalsbosje niet meer bestond bleef de naam Sterrenkamp in gebruik.

Op de ansichtkaart links staat aangegeven: "het wegje naar de Sterre(n)kamp". Rechts staat de boerderij van Berend Ensing die in 1881 eigenaar van deze boerderij was. Berend was schoenmaker, brievengaarder en later ook nog chauffeur op de Motor Tram Omnibus van Anthonius Meijer. De Ensinkkamp, die op de kadastrale kaart uit 1880 sectie C blad 10 staat aangegeven, is vermoedelijk naar Berend Ensing genoemd.

Wanneer men de Sterrenkamp in oostelijke richting zou uitlopen kwam men in de z.g.n. "Achterstad", die later de naam Oosterstraat zou krijgen.

(Eigen)aardigheden

Eind november 1926 werd er een aanbesteding gehouden van het plaatsen van dertien regenbakken bij de woningen aan de Sterrenkamp. Kosten fl 429,50. Voor die tijd een fors bedrag. Bestuurslid Lambers van de ECW had opdracht gegeven zodat "de bovenkant der monden, door het aanbrengen van een tusschenlaag ter dikte van vijf steenen, hooger van den beganen grond wordt aangebracht dan in het contract van aanbesteding is bepaald, dit in verband met de vrees van een huurder voor verdrinkingsgevaar voor kleine kinderen. De kosten daarvan zullen ongeveer fl 30,- bedragen". (bron: "Bouwen aan wonen" 70 jaar mensenwerk door Hans Roest, uitgegeven door de Stichting ECW ter gelegenheid van haar 70 jarig bestaan.)

In 1927 kreeg het ECW bestuur toestemming van de minister om voor een aantal woningen de huur te verlagen. Het bestuur besloot dit alleen voor woningen aan de Sterrenkamp door te voeren en er geen ruchtbaarheid aan te geven. Zodoende zou er "geen aanleiding zijn voor anderen tot het indienen van verzoeken om huurverlaging". (bron: "Bouwen aan wonen" 70 jaar mensenwerk door Hans Roest, uitgegeven door de Stichting ECW ter gelegenheid van haar 70 jarig bestaan.)


Het Lokaal of "Witte kerkje": Omhoog

Foto Historisch Emmen Sterrenkamp
Uitvergroting van foto boven.

Foto Historisch Emmen Sterrenkamp

Aan de Sterrenkamp stond een wit gebouwtje dat men het "Lokaal" noemde. Het was een kerkje dat toe behoorde aan de Confessionele Gemeente en is in 1868 gebouwd.

Door ruimteproblemen, vanwege de groei van de gemeente, werd het kerkje in 1916 verbouwd.

In 1920 verkeerde het kerkje in een zeer slechte toestand waardoor besloten werd om een nieuw kerkgebouw aan de Kapelstraat te laten bouwen.


Bethelkerk: Omhoog

Foto Historisch Emmen Sterrenkamp

Foto Historisch Emmen Sterrenkamp

Foto Historisch Emmen Sterrenkamp
De nieuwe kerk in aanbouw.

Foto Historisch Emmen Sterrenkamp

Na ruim drie jaar gekerkt te hebben in de Baptistenkerk kreeg de Chr.Ger.Gemeente een eigen gebouw.

De Emmer Courant van 5 maart 1956 vermeldt: "Het gebouw voor Chr.Belangen aan de Sterrenkamp is enige maanden geleden aangekocht door de Chr.Ger.Kerk te Emmen. Op dinsdag 6 maart zal het gerestaureerde gebouw worden geopend door de consulent der Chr.Ger.Kerk ds.C.J.P.Sobering uit Assen. De eerste kerkdienst in het gebouw zal aanstaande zondag plaatsvinden."

In de Emmer Courant van 7 maart 1956 is een verslag van de opening opgenomen. Tevens staat in dit artikel dat het gebouw werd aangekocht van de Hervormde Evangelisatie en dat het interieur grondig werd aangepakt en gemoderniseerd. Het preekgestoelte was door een aantal gemeenteleden in hun vrije tijd gemaakt.

Op de plaats van het oudere kerkelijke centrum werd in 19xx onder architectuur van architect Visser een nieuwe kerk gebouwd, waarvoor de christelijk gereformeerde gemeente bijna f 750.000,- gulden bijeen had gebracht.

Op 1 juli 1978 verscheen in de Emmer Courant het bericht dat de kerkvoogdij van de christelijk gereformeerde kerk te Emmen de naastgelegen woning had aangekocht.

Dit huis zou worden verbouwd tot jeugdcentrum waarin het hele kerkelijke verenigingswerk zou worden ondergebracht.


Bronvermelding: Omhoog

 • Onder de naam "Bruino" begin jaren 70 gepubliceerde historische artikelen over Emmen in het Emmer Weekblad.
 • Aanvulling en correctie door H.Bos.
 • Herkomst straatnaam: gemeente Emmen.
 • Emmer Courant 5 maart 1956.
 • Emmer Courant 7 maart 1956.
 • Emmer Courant 1 juli 1978.
 • Foto's:
  • R.Boelens.
  • Mevrouw van Wieren Bosklopper.
  • E.Hof.
  • A.Pool.
  • Bruino.

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.