dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Wilhelminastraat: Ensing - Verwer - Hotel 't Heerenhof - Rabo Bank Omhoog


Bewoning: Omhoog

sectie C2672, eigenaar Berend Ensing straat - Hoofdstraat straat - Kapelstraat straat - Wilhelminastraat sectie C1956, C1957, eigenaar Berend Ensing
Kadastrale kaart 1880.

sectie C2672, eigenaar ? straat - Hoofdstraat straat - Kapelstraat straat - Wilhelminastraat sectie C1956, C1957, eigenaar Hindrikus Ensing
Kadastrale kaart 1916.

Hotel Heerenhof M.Alberts, herenmode Van Zanten, dokter J.Pool straat - Hoofdstraat straat - Wilhelminastraat straat - Kapelstraat straat - Sterrenkamp Begraafplaats

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Hotel Heerenhof

1832: sectie C925, eigenaar de pastorie van Emmen, geen bebouwing.

1880: sectie C2672, eigenaar Berend Ensing, van bouwland en tuin.

1916: sectie C2672, eigenaar Hindrikus Ensing en familie.

Na 1930 werden op sectie C2672 gebouwd:

 • een hotel.
 • twee winkeleenheden met inpandige woning.
 • een dokterswoning.

Over het meest zuidelijk deel van dit perceel, grenzend aan de latere Kapelstraat, gaat dit artikel.


Ensing: Omhoog

Contact gezocht met familie, bekenden.
Informatie en foto's gevraagd

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Grint

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Grint

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Sterrenkamp
In de nok van de boerderij is een
oelenbret (uilenplaat) aangebracht.

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Sterrenkamp

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Sterrenkamp
Achter de boerderij is een oud Drents schaaphok te zien. De schapen daarvan werden gehouden om hun mest en moesten om die reden 's nachts binnen blijven om hun "product" vergaarbaar te maken.


Uitvergroting van foto boven.
Aan de boom hangt een bordje met daarop
een richtingspijl die de weg aangeeft
naar de melksalon van J.R.Luurs.

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Sterrenkamp

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Grint

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Sterrenkamp

 • 18xx-19xx Ensing.
 • 19xx-19xx Tiben, brievengaarder en conducteur.
 • 19xx-19xx R.Verwer (de broers K.en R.Verwer die tussen 1909 en 1929 worden vermeld?)
  • Wilhelminastraat 39 (omstreeks 1932).
 • 19xx-19xx Hille en Wolter Kamps. Bij hen kon men "Giest van teer" kopen als middel tegen kiespijn. De pijn ging over als het middel op de zere kies was gedaan. Het scheen echter wel een paardenmiddel te zijn, er werd beweerd dat ook de kies zelf verdween.

Op de hoek van de Wilhelminastraat en de Sterrenkamp stond ooit een ruim 100 jaar oude boerderij. Deze boerderij is omstreeks 1950 afgebroken om plaats te maken voor het bekende hotel 't Heerenhof.

Berend Ensing (1803-1895), geboren te Emmen, was een zoon van Albert Ensing en Jantien Berends Weuring. Hij huwde in 1841 met Trijntien Wiggers (1808-1882), geboren te Emmen als dochter van Hinderikus Wiggers en Roelfien Hilbrands. Berend was schoenmaker van beroep. Uit het huwelijk van Berend Ensing en Trijntien Wiggers kwamen vier kinderen voort, allen geboren te Emmen:

 • Hindrikus (1842-1930). Hij bleef ongehuwd.
 • Albertus (1844-1917). Hij huwde met Janna Derks (1847-1917).
 • Jan (1848-1854).
 • Roelfien (1851-1879). Zij huwde met Hindrik Dijks (1845-1933).

Hindrikus (Rieks?) bleef de ouderlijke woning tot zijn overlijden in 1930 bewonen. In de daarop volgende jaren verkocht de familie Ensing de grond.

 

Later woonden hier Tiben de horlogemakende drogist en de broers Verwer. De laatste bewoners van de 200 jaar oude boerderij waren Wolter Kamps en Hille.

 


Hotel 't Heerenhof: Omhoog


Foto: D.Müller


Foto: D.Müller


Foto: D.Müller


Foto: D.Müller


Foto: D.Müller

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Hotel Heerenhof

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Hotel Heerenhof

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Hotel Heerenhof

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Hotel Heerenhof

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Hotel Heerenhof

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Hotel Heerenhof

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Hotel Heerenhof

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Hotel Heerenhof

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Hotel Heerenhof

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Hotel Heerenhof

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Hotel Heerenhof

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Hotel Heerenhof

 • 1953-1970 Hotel 't Heerenhof.
 • 1970-1972 Hotel Emmen.

Het bisdom van Utrecht bezat in Emmen een hof (curtis) die was ingericht om als verblijf van de bisschop en zijn gevolg te dienen. Deze hof wordt in oude stukken "Hoofdhof", "Edele Hof", "Heerenhoff".

Naar deze oude hof is het hotel genoemd. Het hotel 't Heerenhof is gebouwd in opdracht van de N.V.Brouwerij "d'Oranjeboom" uit Rotterdam en de Koninklijke Nederlandse Gist en Spiritus fabriek uit Delft onder architectuur van architectenbureau Nieman en Steeneken uit Assen.

Na een bouwtijd van 3,5 jaar, werd op 22 mei 1953 dit toen zeer luxueuze hotel geopend door burgemeester Gaarlandt in het bijzijn van de heer A.C.van Wijk, directeur van de brouwerij.

De familie Mulder heeft van 1953 tot 1970 de scepter gezwaaid, familie Müller van 1970 tot 1973.

In 1970 kon het hotel de economische strijd niet meer volhouden. Het werd daarna nog twee jaar onder de naam Hotel Emmen voorgezet, maar winstgevende exploitatie bleek niet mogelijk.

De Danlon fabriek heeft er nog een poosje een paar kamers gehuurd. Die kamers hebben toen korte tijd dienst gedaan als kantoor.

 

 


Rabo Bank: Omhoog

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Rabo bank

 • 1972- heden Rabo Bank.

Kon men hier vroeger geld kwijt in het restaurant van hotel, tegenwoordig kan men hier geld bewaren, beleggen of pinnen. De Rabo Bank kocht het hotelpand aan en verbouwde het vrijwel onherkenbaar.

Alleen de opvallende witte ronde zaal is blijven bestaan.


Bronvermelding: Omhoog

 • "Zuidoost Drenthe op weg naar een nieuwe toekomst deel I" door H.T.Buiskool.
 • "Jij bent een deel van de geschiedenis" door A.Geluk-Bleumink en J.Pool.
 • "Rondom de Heerenhof, historische balans van Emmen, een stad vol dorpen in het jaar 2000", door Ger de Leeuw.
  Uitgeverij Drenthe, Beilen. ISBN 90-75115-29-6.
 • Foto's:
  • Archief gemeente Emmen.
  • R.Eding.
  • A.Pool.
  • G.v.d.Veen.
  • H.Reinders.
  • E.Hof.
  • J.Withaar.
 • Zie ook: "100 jaar Emmen, veranderingen in bebouwing" deel 2
  Door Sis Hoek Beugeling, J.Withaar, Gerrie van der Veen
  Noordboek 2004, ISBN 90.330.1275.8

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.