dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Wilhelminastraat: Hilbrands - Bos - Boshof Omhoog


Kadastraal: Omhoog

sectie F1223, begraafplaats sectie F24, eigenaar Markegenoten Noord en Zuidbarge zijnde 'weg' later de Kerkhoflaan weg, later de Wilhelminastraat sectie F1225, eigenaar de Hervormde Diaconie, zijde 'Werkhuis' sectie F1220, F1221. Weiland van Hendrik Kuiper en Fennegien Weerman. Hier zou Bos zich vestigen.
Kadastrale kaart 1880, sectie F blad 1,
waar sectie C blad 4 op aansluit.
Bovenaan op de kaart staat het "armwerkhuis"
aan de latere Kapelstraat.

1832:

1880: sectie F1220, F1221, zijnde weiland. Eigenaar F.Weerman cs "de weduwe H.Kuiper".

Fennegien Weerman (1814-1888) geboren te Emmen, was een dochter van Harm Weerman en Aaltien Brinks. Zij huwde in 1836 te Emmen met H(e/)indrik Ku(i)per (1792-1865). Hij was een zoon van Lute Hindriks Kuiper en Jantien Hugoos en weduwnaar van Geertruid Lubbi (1788-1834) geboren te Zweeloo. Hendrik was van beroep kuiper, later molenaar en vervolgens landbouwer.

Noot: Deze Hendrik Kuiper kreeg in 1830 van Gedeputeerde Staten een vergunning om een oliemolen te bouwen "tusschen den Korenmolen en het nieuwe Kerkhof". Met deze korenmolen werd de molen van de familie Beins bedoeld die aan de Julianastraat stond (ongeveer 90 meter van de later gebouwde molen aan de Molenstraat). Meer over de molen.


Hilbrands: Omhoog

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Hilbrands

 • xxxx-xxxx Hilbrands.

Uit het huwelijk van de landbouwer Reinder Hilbrands en Grietien Weken kwamen vijf kinderen voort waaronder een zoon Hindrik Hilbrands (1859-1933). Hij werd geboren te Noordbarge en was tijdens zijn werkzame leven brievenbesteller/postbode. Zie ook de foto bij het artikel over het postkantoor. Hij huwde in 1883 met Geertien Jonkers (1862-1942). Uit dit huwelijk kwamen acht kinderen voort:

 • Reinder Hilbrands (1884-1885).
 • Reinder Hilbrands (1886-19xx), kommies.
 • Jan Hilbrands (1888-19xx), klerk.
 • Harmina Hilbrands (1891-1952). Zij huwde in 1913 met Geert Bos (1885-1957).
 • Gritinus Henderikus (1893-xxxx).
 • Johannes Willem (1897-xxxx), klerk.
 • Hindrik Gerhardus (1895-1902).
 • Hinderika Geertina (1903-1903).

Hindrik Hilbrands en Geertien Jonkers woonden in Emmen op het adres D2.


Bos: Omhoog

Informatie en foto's gevraagd
Contact gezocht met Gert Bos (zoon).

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Grint Bos

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Grint Bos

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Grint Bos

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Grint Bos

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Grint Bos

 • 1912-2002 J.H.H.Bos, aannemer, brandstoffen en automatiek.
  • Wilhelminastraat 35 (omstreeks 1932).
  • Wilhelminastraat 41 (omstreeks 1947).
  • Wilhelminastraat 42 (omstreeks 1962).

"Balletje Bos" was jarenlang een begrip in Emmen. Hiermee werd de automatiek van de familie Bos bedoeld die tot 2002 op de hoek van de Wilhelminastraat en Kapelstraat stond.

De woning waarin deze zaak werd ondergebracht werd omstreeks 1912 gebouwd door Geert Bos (1885-1957), die toen het beroep van aannemer uitoefende. Later deed hij ook in brandstoffen. De Emmer Courant van mei 1936: "De heer G.Bos, voordien vele jaren depothouder van "De Automaat", is thans in het pand Wilhelminastraat E 35 voor eigen rekening een zaak begonnen in petroleum, benzineproducten onder de naam "Celtic". Een nieuwe tankauto staat gereed om de verschillende venters tijdig te bedienen."

Geert Bos verhuurde de zaak ook een tijdje aan ESSO, maar begon er in 1938 met een zaak in tabakswaren. Na de Tweede Wereldoorlog werd de zaak uitgebreid met een automatiek. Bij deze uitbreiding werden de kenmerkende etalageramen aangebracht.

Geert Bos huwde in 1913 met Harmina Hilbrands (1891-1952). Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen voort:

 • Hinderika Geertina (*1913).
 • Jan Hinderikus Hindrik (*1918).

Jan Hinderikus Hindrik Bos, die tot 1950 ambtenaar bij de gemeente Emmen was geweest, nam dat jaar de zaak over van zijn vader. Echter zonder sigarenzaak want met de automatiek had het echtpaar Bos het al druk genoeg. Jan H.H.Bos was in 1950 gehuwd met Coby Bekkering en samen stonden ze tot diep in nacht achter het houten luikje in de deur.

Automatiek Bos kreeg al snel de bijnaam "Balletje Bos", vanwege de heerlijke gehaktballen die men er kon kopen. De kreet "Balletje Bos" werd zelfs een begrip in Emmen en is dat eigenlijk nog steeds. Veel Emmenaren haalden na een avond stappen even een hartige hap bij Bos. Niet alleen de gehaktballen werden geroemd, ook de karbonades. Jan en Coby maakten lange dagen. Toch hielden ze van hun bedrijf.

Een aantal jaren heeft het echtpaar Bos de automatiek nog verhuurd, maar besloot op oudere leeftijd toch om zelf de werkzaamheden zelf weer op te pakken.

Omstreeks 2002 werd het oude karakteristieke pand van de familie Bos afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw.

 

Noot: Wie weet meer over de naam van de visboer die achterin het pand zat aan de Kapelstraat?


De Boshof: Omhoog

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Automatiek Bos

Foto Historisch Emmen Wilhelminastraat Grint Boshof

 • 2003 Nieuwbouw appartementencomplex "De Boshof".

Omstreeks 2002 werd het oude karakteristieke pand van de familie Bos gesloopt. In 2003 kwam er een groot modern appartementencomplex te staan met de naam "De Boshof", waarmee de verbondenheid met de familie Bos tot uitdrukking komt.

De bouw werd gerealiseerd door Brands Bouwgroep die er in eigen beheer 30 appartementen realiseerde. Op de begane grond kwam een casino en een wokrestaurant, waardoor men op deze locatie nog steeds kan eten, alleen niet meer bij automatiek Bos.


Bronvermelding: Omhoog

 • Mevrouw C.Bos-Bekkering in gesprek met B.Westen.
 • Gerrie van der Veen in Vrogger 103.
 • Emmer Courant mei 1936.
 • Foto's:
  • Archief gemeente Emmen.
  • Familie Boels.
  • E.Hof.
  • J.Withaar.
 • Zie ook: "100 jaar Emmen, veranderingen in bebouwing" deel 2
  Door Sis Hoek Beugeling, J.Withaar, Gerrie van der Veen
  Noordboek 2004, ISBN 90.330.1275.8

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.