Resultaat uit database Emmen Omhoog

Totaal aantal records: 71
Gevonden records: 1

Terug naar (kaart) overzicht

erfnaam: De Haag
erfnummer: 0023

voor 1800:De Haag is een wijkje in het uiterste noorden waar traditioneel veel snijders woonden.

  1807 1832 1890
kadastraal: C1131    
eigenaar: Harm Christoffers Roelof Geerts Alting -
bewoner 1: Hindrik Christoffers    
  burgerlijke stand:
-
beroep:
keuter
aantal kinderen:
2
   
bewoner 2: Harm Hindriks 1k.    
zaailand; waardeel: 1 mud ; 0    
diversen: -    
opmerkingen: -

Terug naar (kaart) overzicht


Bronvermelding:

 • Bewoning Emmen rond 1832 met huisnummering uit 1807.
 • Kaart en gegevens S.G.Hovenkamp.
 • Gebruikte bronnen:
  • Kadastrale kaart 1832.
  • Erfnamen zijn vermeld als geheugensteun. Ze bestonden in 1800 niet allemaal (meer), maar speelden wel een rol in het verdere verleden.
  • OSA 1513, kohieren van vaste goederen 1807.
  • OSA 1623, gesteldheid van de inwoners en de opbrengst van de beschreven middelen en het patent 1807-1808.