Resultaat uit database Emmen Omhoog

Totaal aantal records: 71
Gevonden records: 1

Terug naar (kaart) overzicht

erfnaam: -
erfnummer: 0027

voor 1800:-

  1807 1832 1890
kadastraal: C1099    
eigenaar: wed.J.Gossen Hendrik Gossen te Sleen -
bewoner 1: wed.J.Gossen    
  burgerlijke stand:
-
beroep:
keuter en wever
aantal kinderen:
2
   
bewoner 2: -    
zaailand; waardeel: 0 mud ; 0    
diversen: -    
opmerkingen: -

Terug naar (kaart) overzicht


Bronvermelding:

 • Bewoning Emmen rond 1832 met huisnummering uit 1807.
 • Kaart en gegevens S.G.Hovenkamp.
 • Gebruikte bronnen:
  • Kadastrale kaart 1832.
  • Erfnamen zijn vermeld als geheugensteun. Ze bestonden in 1800 niet allemaal (meer), maar speelden wel een rol in het verdere verleden.
  • OSA 1513, kohieren van vaste goederen 1807.
  • OSA 1623, gesteldheid van de inwoners en de opbrengst van de beschreven middelen en het patent 1807-1808.