dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Dubbel Vier: Omhoog


Oprichting: Omhoog

Foto Historisch Emmen Mannenkoor Dubbel Vier
Dubbel Vier beginperiode.
H.Blaauw, A.Thedinga, S.Strating (dirigent), H.Smit, J.Wielens, D.van der Kaap, J.Tepper, A.Lambers en H.Lambers

Foto Historisch Emmen Mannenkoor Dubbel Vier
Dubbel Vier in 2003.
Staand v.l.n.r. Jean Bonheur (dirigent), Haaie Spoelstra, Cees Koppenhol, Bertus Reuvers, Cees Kok en Hans Maij.
Gehurkt v.l.n.r. Ab Stoffers, G van Winden, Be Noorman en Jan Post

"Op 11 april 1933 stonden een paar mannen kleumend en zwijgzaam op de stoep van een huis aan de Wilhelminastraat: of ze meneer Strating even konden spreke'n.....", aldus de Emmer Courant van 12 april 1958, als inleiding van een artikel ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het bekende dubbelmannen kwartet "Dubbel Vier".

Het dubbelmannen kwartet "Dubbel Vier" werd opgericht in 1933 en maakte tot eind jaren 50 furore in Emmen en wijde omgeving. Het stond in die gehele periode onder leiding van muziekleraar Simon Strating. Het eerste concert vond plaats op De Koepel in Emmen.De mannen van het eerste uur waren H.Blaauw, A.Thedinga, S.Strating (dirigent), H.Smit, J.Wielens, D.van der Kaap, J.Tepper, A.Lambers en H.Lambers. Ook de heer Hendrikus Bults is n van oprichters geweest van Dubbel Vier. Slechts een beperkt aantal mannen was in de loop van de jaren lid van de groep, de onderlinge band was zo hecht dat de meeste leden vele jaren deel uitmaakten van de groep.

Jannes Tepper, eigenaar van het bekende "Huize Wielens" aan de Hoofdstraat tegenover het postkantoor, Jan Wielens en Harm Jan van Peer, zijn leden die vanaf het eerste uur lid van dit dubbel mannenkwartet waren. Leden die ook vele jaren meezongen en hun stempel drukten op de belevenissen van dit koor waren: de heren Jaap van Brummelen, Dirk Kort en Henk Jong.

Het repertoire van het eerste Dubbel Vier bestond o.a. uit bekende toppers uit het half klassieke genre, de operettewereld, medleys uit bekende musicals en liefdesliedjes. Vaak in het Duits maar ook in het Engels, Latijn en natuurlijk Nederlands. De optredens straalden een groot plezier en gezelligheid uit en vaak werd er gekkigheid uitgehaald.

Iedere vrijdagavond werd er gerepeteerd bij Huize Wielens. Die repetities liepen regelmatig uit in gezellige avonden, waarbij later op de avond veel dorpsgenoten aanschoven. Bij mooi zomerweer werd op het terras een spontaan "concert" gegeven. Velen kwamen hier op af. Natuurlijk moesten de kelen wel gesmeerd blijven...

Dubbel Vier kende ook leden die ingezet werden voor allerlei hand en spandiensten, of die gewoon bij het koor betrokken wilden zijn. Deze leden werden tijdens hun "inauguratie" gedoopt met een pul bier.

En van de bekendste niet meezingende leden was Koos Naber. Hij vergezelde het koor vaak bij een optreden en bracht dan op zijn "zingende zaag" enkele nummers ten gehore. Ging het helemaal mooi, dan haalde Jannes Tepper zijn "dansende lepels" tevoorschijn en klepperde daar een melodie mee.

Een jaar na de oprichting kwam Dubbel Vier met een grammofoonplaat uit, iets heel bijzonders in die tijd! Vele optredens volgen en er werden verschillende prijzen gewonnen tijdens zangwedstrijden. Er was zelfs er een optreden voor de radio.


Na de Tweede Wereldoorlog: Omhoog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het stil rondom Dubbel Vier, maar in 1946 traden ze weer op.

De heer G.Broenink schreef voor het koor een aantal komische operas, waarvan "Columbus ontdekt Amerika", 56 opvoeringen beleefde. Henk Linthout en Meeuws van Dijk waren de vaste begeleiders op piano van het koor. Uit enkele aantekeningen lezen we, dat hun honorarium in 1952 voor een optreden f 15,- was. De dirigent kreeg f 10,- !

Het 25-jarig jubileum werd in 1958 in stijl gevierd met een receptie, een concert in de Aula en de uitgave van een speciale jubileumkrant.

Langzaam werd het echter stiller rondom Dubbel Vier, de heren werden wat ouder, enkelen kwamen minder vaak op de repetitieavonden door andere bezigheden, het repertoire sloeg wat minder aan en langzaam staakten, helaas, de stemmen......

Tot er.......... in 1977 weer een "Dubbel Vier" zong. Een groepje zangers uit het Emmer Mannenkoor, onder leiding van Joop v.d.Maas, nam het initiatief om Dubbel Vier nieuw leven in te blazen. Dit nieuwe Dubbel Vier bestond in hoofdzaak uit leden van het Emmer Mannenkoor, maar ook uit drie leden van het oude Dubbel Vier, Jaap van Brummelen, Henk Smit en Harm Jan van Peer. Het nieuwe Dubbel Vier trad voor het eerst op tijdens het 25-jarig bestaan van het Emmer Mannenkoor, onder leiding van Nienke van Brummelen.

De eerste tijd begeleidde Meeuws van Dijk het mannenkwartet, later werd zijn plaats ingenomen door Ed Vennik. 

In 1982 was er een optreden in het Concertgebouw in Amsterdam, samen met het dameskoor "Crescendo" Amsterdam die het eerste lustrum vierde, dat veel bijval kreeg. Zeker toen de heren van Dubbel Vier, onder het zingen van "Mit Rosen komm' ich zu dir", op tekst van oud-lid Peter van Rooyen, 25 rozen aan de dames van het jubilerende koor presenteerde.

Zeven jaar na de (her)oprichting gaf Dubbel Vier voor het eerst een concert in Emmen, in het paviljoen van het Noorder Dierenpark. Inmiddels was Be Noorman algemeen manager en "spreekstalmeester" van de groep geworden.


De laatste 20 jaar: Omhoog

In 1985 werd het dirigentschap van het koor overgenomen door Jean Bonheur. Als muziekleraar was hij in staat eigen arrangementen van bekende stukken te maken die door Dubbel Vier werden en worden gezongen. Hierdoor krijgt het koor een geheel eigen sound.

Op het programma staan nu verschillende soorten muziek die zoveel mogelijk -capella en close harmony wordt gezongen. De kern van het programma bestaat uit moderne liederen, door Jan Boheur gearrangeerd, kort samengevat van Schubert tot de Beatles, waarbij kwaliteit van de zang voorop staat. Daaromheen is er ruimte voor muziek uit de vijftiger jaren, zoals barbershop songs. In 1998 werd een CD opgenomen ter gelegenheid van 65 jaar Dubbel Vier. In 2002 werd het 25-jarig jubileum van Dubbel Vier gevierd. In 2003 is het 70 jaar geleden dat Dubbel Vier werd opgericht. Een mooi moment om ook op Historisch Emmen hierop terug te zien!

Dubbel Vier heeft een eigen website: www.dubbelvieremmen.nl


Bronvermelding: Omhoog

  • Gerrie van der Veen (die een deel van deze tekst oorspronkelijk heeft gepubliceerd)
  • Emmer Courant 12 april 1958
  • De Standaard van 22 april 1996
  • De Telegraaf van 11 juli 1997

Heeft u meer informatie, anekdotes of foto's? U kunt contact opnemen met mevrouw Sis Hoek Beugeling, telefoon: 0591659968.


 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.