dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Laus Deo: OmhoogOprichting Omhoog

Foto Historisch Emmen muziekkorps Laus Deo
Foto: S.Hoek-Beugeling.

Foto Historisch Emmen muziekkorps Laus Deo
1924. Leden van Laus Deo poseren voor de school
in Noordbarge.
Achter: J.Wierts, H.Schutrups, W.Hadders,
A.Broekhuizen, H.Aikes, Hendriks,
H.Snijders, J.Wierts, J.Fransen, H.Nijhof.
J.Kuper, J.Schutrups, J.Sikken, J.Katoen.
Voor: H.Fransen, W.Huizing, J.Huizing,
J.B.Wolters de dirigent,
J.Horring, J.Boer en J.Zwiers.
Foto: S.Hoek-Beugeling.

Foto Historisch Emmen muziekkorps Laus Deo
Laus Deo in 1936, concert in de Willingekampen.
Achterste rij: Ds.Schellenberg, H.Fransen,
A.Broekhuizen, D.Broekhuizen, H.Ziengs,
J.Schutrups, H.Aikes, D.Broekhuizen, J.Kuipers,
A.Reinders, J.Bults, L.Nijhoff, A.Klein, Broekhuizen, H.J.Deden de dirigent.
Voorste rij: J.Schutrups, E.Wierts, B.Hilbrands,
H.Hadders, J,Kuik, J.van Gelder.
Middelste rij: A.Broekhuizen, J.Fransen,
R.Hadders, D.Ottens, R.Hendriks, C.Broekhuizen.
Foto: S.Hoek-Beugeling.

Foto Historisch Emmen muziekkorps Laus Deo
Laus Deo gefotografeerd in Tuk.
Achter: H.Schutrups, A.Reinders, J.Wiersma,
W.Wiersma, D.Ottens, L.de Jonge, J.Ziengs,
H.Ziengs, G.Broekhuizen.
Midden: J.Kuper, J.Fransen, J.Kuik, G.Ziengs, H.Bults, B.Hilbrands, H.Bouwers, H.de Graaf,
H.Bouwers.
Voor: H.Snijders, J.Kuipers, n.n., Legro de dirigent,
D.Broekhuizen, n.n., H.Folkerts.
Foto: S.Hoek-Beugeling.
Wie kent de ontbrekende namen?

Foto Historisch Emmen muziekkorps Laus Deo
De Marching showband.
Foto: S.Hoek-Beugeling.

Na de Eerste Wereldoorlog werd in de gemeente Emmen een groot aantal muziekverenigingen opgericht. Slechts enkele bestaan nog. Laus Deo is er één van. Geen geringe prestatie, omdat in Emmen ook de in 1907 opgerichte muziekvereniging Euterpe actief is.

Laus Deo werd in 1923 opgericht naar aanleiding van het Koninginnefeest in augustus 1922. Het muziekkorps uit Sleen speelde op uitnodiging in Noordbarge en enkele inwoners vroegen zich af waarom er in Noordbarge niet ook zo’n korps zou kunnen komen. Er werd een commissie gevormd en een collecte onder de leden van de Nederlands Hervormde Evangelisatie bracht zoveel geld op dat instrumenten konden worden gekocht.

De meeste leden van het nieuwe korps, dat de naam Laus Deo (Looft den Heer) kreeg, kwamen uit de Hervormde Jongelingsvereniging en woonden in dorpen die bij de school in Noordbarge hoorden: Noordbarge, Zuidbarge en Westenesch.

De eerste dirigent was het hoofd van de school, meester Wildeboer, die de nieuwe korpsleden ook de eerste beginselen bijbracht van de muziek. Het "directeurschap" werd echter al snel overgedragen aan "echte" dirigenten. De namen van de heren H.J. Deden, de Groot, Dol en Legro waren vele jaren verbonden aan Laus Deo.

Er werd enthousiast gerepeteerd en gespeeld. De jaarlijkse uitvoeringen, waarbij de leden ook toneelspeelden trokken volle zalen. Laus Deo ging naar concoursen en viel daar in de prijzen. Toen de Federatie van Christelijke muziekkorpsen hogere eisen ging stellen tijdens de concoursen én een aantal leden de huwbare leeftijd bereikten, kwam het voortbestaan van Laus Deo even in gevaar. Tijdens een speciale ledenvergadering, waarbij twaalf leden beloofden zich in te zetten voor het voortbestaan van de muziekvereniging, werd besloten door te gaan.

In 1936 kreeg Laus Deo evenals zoveel andere korpsen een eigen vaandel, blauw fluweel met gouden letters, waarmee men trots door de straten van Emmen en de buitendorpen marcheerde.

De periode 1940-1945 overleefde Laus Deo, ondanks het feit dat enkele leden het leven lieten, en veel instrumenten verdwenen waren. Dank zij een collecte in Emmen konden instrumenten aangeschaft worden, maar die waren nog niet te krijgen! Dat duurde nog tot 1948! In datzelfde jaar werd ook besloten van Laus Deo een "oecumenisch" korps te maken.

Ook de laatste vijftig jaar ging het bestaan van Laus Deo niet altijd over rozen. Weinig leden, wisseling van dirigenten, gebrek aan financiële middelen speelde het bestuur regelmatig parten. Door in te spelen op de vraag van de jeugd en te luisteren naar wat zich in de veranderende samenleving afspeelde, slaagde Laus Deo erin te overleven. Het resulteerde in het oprichten van een drumband in 1955 en een majorettenpeloton in 1963. De 22 enthousiaste leden van de drumband maakten al tijdens Koninginnedag van datzelfde jaar hun eerste rondgang. Tot en met 1987 was deze drumband actief hoewel de belangstelling verminderde. Met het "majorettepeleton" werd aan het korps van Laus Deo een belangrijk showelement toegevoegd. Door allerlei veranderingen in de wijze van muziekbeoefening van de korpsen raakten de drumband en marjonettes uit de mode. In 1987 ging de drumband op in de "Marching Showband" waaraan ook de showgirls werden toegevoegd.

Vanaf de jaren zeventig is de opleiding van de jeugdleden in handen van de Muziekschool.

Tegenwoordig heeft Laus Deo een fanfareorkest en de Marching Showband, gestoken in fraaie uniformen.


80 jarig bestaan Omhoog

In 2003 bestond de Christelijke Muziekvereniging Laus Deo 80 jaar.

Ter gelegenheid daarvan gaf de muziekvereniging een concert in theater De Muzeval op zaterdag 22 november 2003. De feestavond ter gelegenheid van dit 80-jarig bestaan werd een groot muzikaal feest, waarvoor Tony Neef, bekend van de musicals Miss Saigon en Titanic, was gecontracteerd.

Balletstudio Shirelle verleende medewerking met haar danseressen, het twaalfjarige zangtalent uit Nieuw Amsterdam, Anne-Wil Lufting, zong songs uit "The Sound of Music" samen met een speciaal voor deze avond samengesteld koortje onder leiding van Greet Léon.

Een avond vol hoogstaand amateur amusement.

Bronvermelding:
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.