dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

De brandweer van Emmen: Omhoog


Inleiding: Omhoog

Vaak willen kinderen, vooral de jongens, maar tegenwoordig ook meisjes, brandweerman of -vrouw worden. Tegenwoordig is brandbestrijding echter maar één van de zeer vele taken van deze hulpverleners. Hoe ontstond de brandweer in Emmen? Een stukje algemene geschiedenis van de brandweer.

De oudst bekende "brandweerorganisatie" werd opgericht door keizer Augustus in de Romeinse tijd zo’n 2000 jaar geleden en bestond uit slaven. Na het signaleren van een brand bliezen brandmeesters op hun hoorns of werden klokken geluid.

Tot in de 17e eeuw was er eigenlijk weinig te doen tegen brand. De meeste huizen waren van hout, hadden rietgedekte daken of waren met pek gedicht. Wat te denken van plaggenhutten waarin op open vuur werd gekookt en het krot met open vuur werd verwarmd. Omdat vaak grote gezinnen in die brandgevaarlijke huizen woonden, daarbij de menseigen onvoorzichtigheid met vuur of blikseminslag in acht genomen, konden ongelukken dan ook niet uitblijven. Brandpreventie, zoals we nu kennen was een totaal onbekend fenomeen. Als er brand uitbrak was het alleen mogelijk de schade zoveel mogelijk te beperken. Dit deed men door bijvoorbeeld de houten gevels van aangrenzende huizen snel omver te halen (!) of er natte zeilen over te leggen. Bij een flinke uitslaande brand lukte het niet eens om bij de brandhaard te komen en die te blussen. Eeuwenlang moest men alles met emmertjes water doen die aan elkaar werden doorgegeven......

In 1521 vaardigde Karel V een ordonnantie uit, waardoor het verboden werd huizen te bouwen uit andere materialen dan steen. Dat niet ieder zich hieraan hield, moge duidelijk zijn. Controle was er niet of nauwelijks. Rond 1600 echter ontstonden de eerste controlerende instanties in Amsterdam en Leiden. Daarna kwamen er meer steden en kwamen er onder andere beperkende maatregelen over het opslaan van buskruit, en het houden van vuren bij bakkers en smeden. Een brandweerkorps bestond toen nog niet en er waren slechts bepalingen over hoe men zich bij brand diende te gedragen, het aantal ladders, emmers en haken, zeilen en ander "blusmateriaal". In de 17e eeuw veranderde er het één en ander. Er werden gilden in het leven geroepen, die door de stadsbesturen werden aangewezen voor het blussen van branden.

In de tweede helft van de 17e eeuw kwamen de eerste brandspuiten. Dit waren pompen die met de hand bediend moesten worden. Deze brandspuiten bezaten een bak die nog steeds met de alom bekende emmertjes gevuld diende te worden. De handspuiten bevonden zich vaak bij de "meester" in depot. Om ze te laten werken waren er 28 volwassen mannen nodig! De handpomp moest wel vlak voor het brandende object geplaatst worden want slangen kende men nog niet. De Nederlander Jan van der Heiden was iemand die veel aan de pompen verbeterde. Hij ontwikkelde de slang en tevens een pomp die het water vanuit een daartoe aangelegd brandgat kon pompen. Hierdoor kon men op afstand blijven en rond het brandende object komen.

In de vorige eeuw kwamen de eerste stoomspuiten. De ontwikkeling zette zich verder door en medio 19e eeuw ontstonden de eerste vrijwillige brandweerkorpsen, daarna werden de beroepskorpsen en de NBV opgericht.


 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.