dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Historie: Emmen, bewoners 1612


In Drenthe bestond een groot deel van de bevolking uit boeren. Niet vreemd dat vee en bezaaid land grondslagen waren voor belastingheffingen. In 1600 werd een impost op bezaaide landen ingesteld. In 1602 kwam er een omslag over de bezaaide landen. Bron: Belastingheffing in Drenthe 1600-1822. P.Brood, Boom Meppel. ISBN 90-535-200-5-8, p.55.

In de afschriften der registers van de originele staten archieven (OSA 621) komen de namen voor van de ingezetenen van Emmen voor het aangeven van de belasting op bezaaide landen in 1612.

OSA 621 is te raadplegen op de website www.alledrenten.nl


Bronvermelding: Omhoog

  • DA OSA 621 Afschriften der registers van aangifte door de ingezetenen bij de pachters der belasting op de bezaaide landen 1612.
  • Belastingheffing in Drenthe 1600-1822 door P.Brood, Boom Meppel. ISBN 90-535-200-5-8, p.55.

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.