dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Historie: Emmen, bewoners 1693


Namen van bewoners van Emmen en hun gesteldheid zijn terug te vinden in de haardstedenregisters, aanwezig in het Drents Archief te Assen. Bron: OSA inv.nr. 868.

Het haardstedengeld was een belasting die elke gebruiker van een huis moest betalen. De grootte van het huis werd uitgedrukt in het aantal paarden waarmee de boer het landbouwbedrijf uitoefende. Een `vol huis' was van een `vierpaards-boer', die vier gulden haardstedengeld moest betalen. Boeren met minder bezit betaalden respectievelijk drie, twee of een gulden. Wie geen boer was, werd voor het haardstedengeld als keuter beschouwd en betaalde een gulden. Voor een ambacht, nering of ambt werd ook een gulden gerekend. Een timmerman betaalde dus twee gulden: een gulden als keuter en een gulden voor zijn ambacht. Bron: Drents Archief.

Naam vermelding betaald
Geert Hovinge twee peerden 02-00-00
Mensso Hovinge een keuter 01-00-00
Hindrik Roeleffs een keuter 01-00-00
Remmelt Kremers vier peerden houd herberge 05-00-00
Harmen Smits twee peerden 02-00-00
Jan Gerrits vier peerden 04-00-00
Harmen Ottens Smitt twee peerden is mede een smitt 03-00-00
Klaas Smeenge twee peerden mede een wever 03-00-00
Jacob Teeuws een keuter en rademaker 02-00-00
Geert Leussinge een halff erve twee peerden 02-00-00
Roeleff Leussinge een halff erve twee peerden 02-00-00
Joest Harms op Leussinge een keuter 01-00-00
Hindrik Snijder een keuter 01-00-00
Jan Snijder een keuter en snijder 02-00-00
Geert Snijder een keuter en snijder 02-00-00
Roossinge een voll erve 04-00-00
Jippinge voll 04-00-00
Harmen Deuringe een halff erve vier peerden 04-00-00
Roeleff Juriens op Deuringe twee peerden 02-00-00
Jan Harms half Greven twee peerden 02-00-00
Jan Hillebrants een keuter en wever 02-00-00
Greven plaats onder anderen verdeelt en wort het huis bewoont van Geert Hendriks een keuter 01-00-00
Jan Dijcks een keuter en schoemaker 02-00-00
Klaas Kuipers een keuter en kuiper 02-00-00
Andries Ottens een keuter 01-00-00
Hindrik Smits twee peerden houd oock winkel 03-00-00
weduwe Welevelts keutersche 01-00-00
Hindrik Nijesmit een keuter en smitt 02-00-00
Willem Brincks een keuter 01-00-00
Jan Brincks twee peerden 02-00-00
Jan Lubbers een keuter en kuiper 02-00-00
Derck Koops een keuter en schoemaker 02-00-00
Derck een voll erve mede een smitt 05-00-00
oude weduwe Schultinne houd geen peerden 01-00-00
Harmen Harms een keuter en schoemaker 02-00-00
Harmen Berents een keuter en timmerman 02-00-00
jonge weduwe Schultinne houd drie peerdinnen 04-00-00
Jan Koops een keuter houd herberge 02-00-00
Albert Warners een keuter 01-00-00
Wolter Warners vier peerden 04-00-00
Hindrik Gerris meist. keuter en kuster 02-00-00
Jan Woerdinge twee peerden 02-00-00
Jan een keuter mede wewer 02-00-00
Pastoor Kock een keuter 02-00-00
Egbert Hunninge een keuter 01-00-00
- - -

 


Bronvermelding: Omhoog

  • OSA 868 869 Haardstedenregister 1693. Drents Archief te Assen.
  • Foto's:
    • -

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.