dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Historie: Emmen, bewoners 1695


Namen van bewoners van Emmen en hun gesteldheid zijn terug te vinden in de haardstedenregisters, aanwezig in het Drents Archief te Assen. Bron: OSA inv.nr. 868.

Het haardstedengeld was een belasting die elke gebruiker van een huis moest betalen. De grootte van het huis werd uitgedrukt in het aantal paarden waarmee de boer het landbouwbedrijf uitoefende. Een `vol huis' was van een `vierpaards-boer', die vier gulden haardstedengeld moest betalen. Boeren met minder bezit betaalden respectievelijk drie, twee of een gulden. Wie geen boer was, werd voor het haardstedengeld als keuter beschouwd en betaalde een gulden. Voor een ambacht, nering of ambt werd ook een gulden gerekend. Een timmerman betaalde dus twee gulden: een gulden als keuter en een gulden voor zijn ambacht. Bron: Drents Archief.

Naam vermelding betaald
Geert Hovinge 2 peerden 02-00-00
Mensso Hovinge een keuter 01-00-00
Hindrik Nijveen een keuter 01-00-00
Remmelt Kremers 4 peerden houd herreberge 05-00-00
Harmen Smits 2 peerden 02-00-00
Jan Gerrits 4 peerden 04-00-00
Harmen Ottens 2 peerden is mede een smitt 03-00-00
Klaas Smeinge een wever houd 2 peerden 03-00-00
Derck Coops nu op Teeuws een keuter en schomaeker 02-00-00
Geert Leussinge 2 peerden 02-00-00
Willem Leussinge 2 peerden 02-00-00
Jacob Janssen op Leussinge een keuter en ramaker 02-00-00
Hindrik Snijder een keuter 01-00-00
Geert Hindriks een keuter en snijder 02-00-00
Jan Hindriks een keuter en snijder 02-00-00
Rossinge 4 peerden 04-00-00
Jippinge 4 peerden 04-00-00
Harm Duiringe 4 peerden 04-00-00
Roeleff Jurjens 2 peerden 02-00-00
Jan Harmens 2 peerden 02-00-00
Jan Hillebrants een wever houd 2 peerden 03-00-00
Joest Harms nu op Greven een keuter 01-00-00
Jan Dijcks een keuter en schomaker 02-00-00
Klaas Jacobs een keuter en kuiper 02-00-00
Andries Ottens een keuter 01-00-00
Hindrik Smitts 2 peerden houd winckel 03-00-00
weduwe Welvelde houd geen peerden 00-00-00
Hindrik Roelofs een keuter en smitt 02-00-00
Willem Brincks een keuter 01-00-00
Jan Brincks 2 peerden 02-00-00
Jan Lubbers een keuter 01-00-00
Hindrik Roeloffs een keuter 01-00-00
Hindrik Geerts op doctor Rotgers plaats 04-00-00
oude weduwe Schultinne geen peerden 01-00-00
Harmen Harms een keuter en schoemaker 02-00-00
jonge weduwe Schultinne 4 peerden 05-00-00
Jan Coops een keuter houd herberge 02-00-00
Albert Warners een keuter 01-00-00
Wolter Warners 4 peerden 04-00-00
Hindrick Gerrits Meist. keuter en schoolmeester 02-00-00
Jan Woerdinge 2 peerden 02-00-00
Pastor Kock houd geen peerden 02-00-00
Egbert Hunninge een keuter 01-00-00
- - -

 


Bronvermelding: Omhoog

  • OSA 868 Haardstedenregister 1695. Drents Archief te Assen.
  • Foto's:
    • -

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.