dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Historie: Emmen, bewoners 1764


Om de namen van de bewoners van Emmen en hun gesteldheid te weten te komen zijn de haardstedenregisters, aanwezig in het Drents Archief te Assen, geraadpleegd. De haardstedenregisters zijn terug te vinden in de Originele Staten Archieven OSA inv.nr. 868.

Het haardstedengeld was een belasting die elke gebruiker van een huis moest betalen. De grootte van het huis werd uitgedrukt in het aantal paarden waarmee de boer het landbouwbedrijf uitoefende. Een `vol huis' was van een `vierpaards-boer', die vier gulden haardstedengeld moest betalen. Boeren met minder bezit betaalden respectievelijk drie, twee of een gulden. Wie geen boer was, werd voor het haardstedengeld als keuter beschouwd en betaalde een gulden. Voor een ambacht, nering of ambt werd ook een gulden gerekend. Een timmerman betaalde dus twee gulden: een gulden als keuter en een gulden voor zijn ambacht. Bron: Drents Archief.

Naam vermelding betaald
Harm Hovinge keuter 01-00-00
Berent Hovinge keuter en wever 02-00-00
Harm Jansen keuter en kuiper 02-00-00
Jan Warner Smits keuter 01-00-00
Willem Hagius half 02-00-00
weduwe Egbert Honninge keuter 01-00-00
Geert Jippinge half, meijer 02-00-00
Luiken Jans keuter 01-00-00
Jan Zein keuter 01-00-00
Geert Olthof keuter 01-00-00
Wolter Theeuws keuter 01-00-00
Jan Geers keuter 01-00-00
Hindrik Wolters keuter 01-00-00
Hindrik Theeuws keuter en wever 02-00-00
Berent Leusinge vol 04-00-00
Jantien Lunsinge half 02-00-00
Hindrik Wilms keuter 01-00-00
Geert Jans keuter 01-00-00
R.Rosinghe half 02-00-00
Jan Tonnis keuter en wever 02-00-00
Jan Timmerman half 02-00-00
Berent Gossen half 02-00-00
Luikas Klasen keuter 01-00-00
Geert Harms keuter 01-00-00
Jan Doeringe keuter en schoemaker 02-00-00
Hindrik Brincks keuter 01-00-00
Jan Hilbrands was half nu 3/4 03-00-00
Hindrik Scheper keuter 01-00-00
Wolter Greven vol 04-00-00
Roelof Dijcks vol 04-00-00
Jan Cuipers keuter 01-00-00
Jan Stratensmits half 02-00-00
Hindr. Derks keuter en schoemaker 02-00-00
Geert Warners Smits keuter en smid 02-00-00
Harm Brincks keuter en schoemaker 02-00-00
Hindrik Stratensmits half 02-00-00
Engbert Hiddinge half 02-00-00
Roelof Hiddinge keuter en schoemaker 02-00-00
Jan Cremers half en harbergier 03-00-00
Hindrik Bos keuter  01-00-00
weduwe Cremers keuter en harbergier 02-00-00
Geert Cremers keuter 01-00-00
Jan Tobias keuter, arm dog geen remis 00-00-00
C.W.Emmen half, schulte 03-00-00
Harm Coops half en groseer 03-00-00
Egbert Gommers keuter en wever 02-00-00
Jan Coops keuter 01-00-00
Berent Pranning half en groseer 03-00-00
Jan Wolters half 02-00-00
Hindrik Gerris keuter en koster 02-00-00
Koop Harms keuter 01-00-00
Luitien Harms - 01-00-00
M.Witsenborg half en predikant 03-00-00
Geert NienSmits half en smid 03-00-00

 

Bronvermelding: Omhoog

  • OSA 868. Haardstedenregister 1764. Drents Archief te Assen.
  • Foto's:
    • -

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.