dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Gewapende burgermacht Emmen 1797


Om de namen van de bewoners van Emmen en hun gesteldheid te weten te komen zijn de registers van de Gewapende Burgermacht, aanwezig in het Drents Archief te Assen, geraadpleegd. De Gewapende Burgermacht is terug te vinden in de Originele Staten Archieven OSA inv.nr. 1383.

De Gewapende Burgermacht van Drenthe ontstond in de Franse tijd, de tijd dat Napoleon Bonaparte Nederland bedreigde. In 1797 moest het bestuur van Emmen, evenals andere plaatsen, een lijst aanleggen van personen die in "de Burgerwacht" konden plaatsnemen.

De burgerwacht had tot taak "het eerbiedigen an de wetten, het beveiligen van mensen en eigendommen, het tegengaan van oproer en geweld en het beschermen van de vrijheid en onafhankelijkheid van het vaderland". Bron: Drents Archief.

beginletters der achternamen: A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , ??


A

Naam oud beroep burgerlijke stand
32 Alberts, Roelof 38 arbeijder getrouwd
46 Arends, Engbert 34 boer
49 Arends, Harm 46 schoemaker getrouwd

B

Naam oud beroep burgerlijke stand
10 Berends, Jan ("arm") 70 schoemaker getrouwd
17 Berends, Klaas 46 keuter getrouwd
30 Berends, Grietjen 63 weverschen wed.van Jan Gossen
30 Berents, Hendrik (de soon, zie Berends 30) 45 wever en p... getrouwd
31 Berends, Geert 60 arbeijder weduwman
62 Beins, Frederik Wilhelm 34 molenaar en keuter getrouwd

C

Naam oud beroep burgerlijke stand
4 Coobs, Harm 67 arbeijder weduwman
7 Coobs, Hillechien 68 boerin wed.van Rosing, Hendrik
11 Christoffers, Berend 48 arbeijder getrouwd
25 Christoffers, Harm 42 wever en keuter getrouwd
35 Cornelis, Jan (de soon, zie Klasen 35) 19 arbeijder
40 Crants, Thomas 61 oud zoldat getrouwd
50 Cremers, Roelof (de soon, zie Frijlingh 50) 45 schatbeurder getrouwd
50 Cremers, Hendrik (de soon, zie Frijlingh 50) 35 boer
52 Cremers, Hendrik (de soon, zie Dunninck 52) 38 boer
55 Coobs, Harm Jans 52 winkelier en keuter getrouwd
55 Coobs, Jan (de soon, zie Coobs 55) 22 coopmanszoon
56 Coobs, Egbert 27 knegt
60 Cremers, Hein 42 winkelier en boer weduwman
62 Coobs, Jan 26 knegt tans ???

D

Naam oud beroep burgerlijke stand
37 Dijks, Hendrik 30 boer getrouwd
38 Deuringh, Berend 53 keuter getrouwd
42 Derks, Hendrik 77 schoemaker en keuter weduwman
52 Dunninck, Albert 67 herbergier en boer weduwman
52 Derks, Harm 36 knegt

E

Naam oud beroep burgerlijke stand
3 Egberts, Klaas 42 wever
29 Everts, Aaltje 53 arbeijderschen wed.van Luigien Oevermans
38 Ensings, Albert 27 schoenmaker getrouwd
58 Egges, Philip Wilhelm 44 keuter getrouwd

F

Naam oud beroep burgerlijke stand
50 Frijlingh, Hillechien 47 herbergierster en boerin wed.Jan Cremers

G

Naam oud beroep burgerlijke stand
14 Geerts, Harm 53 keuter weduwman
18 Geerts, Roelof 37 knegt
26 Gerrits, Roelof (de soon, zie Rosingh 26) 30 boer
28 Geerts, Jan 23 timmer knegt
39 Geerts, Geert 20 kuipers knegt
43 Geerts, Wolther 62 smith en keuter weduwman
61 Gerrits, Willem 54 koster, schoolmeester en keuter

H

Naam oud beroep burgerlijke stand
6 Hendriks, Jan 31 kleermaker getrouwd
7 Houwink, Geert 50 boer getrouwd
12 Hindriks, Aaltjen 68 keutersche wed.van Jan Geerts
16 Hendriks, Lambert (de soon, zie Tieuws 16) 38 wever getrouwd
16 Hendriks, Jacob (de soon, zie Tieuws 16) 34 wever
21 Hindriks, Jan ("arm") 60 keuter doot, wed.Jan Hendriks
21 Hendricks, Hendrick 42 keuter getrouwd
33 Hindriks, Annigje 36 keuterschen wed.van W.Brinks
34 Hilbrands, Jan 39? boer getrouwd
38 Harms, Roelof (de soon, zie Deuringh 38) 30 knegt
39 Hendriks, Luichien 39 kuiper getrouwd
42 Hendriks, Roelof (de soon, zie Derks 42) 50 schoemaker
42 Hendriks, Albert (de soon, zie Derks 42) 45 schoemaker getrouwd
42 Hindriks, Albert knegt
45 Harms, Albert 47 kerspel zoldat getrouwd
48 Hiddingh, Jan 59 keuter
54 H????, Albert 30 ????
54 Harms, Derk 26 ???? knegt deze in 11 voor 12
60 Hendriks, Albert 26 knegt
63 Hemmes, Joh. 72 predikant getrouwd
64 Harms, Jan 28 knegt

I

Naam oud beroep burgerlijke stand
geen naamvermeldingen beginnend met I

J

Naam oud beroep burgerlijke stand
1 Janssen, Jan 45 timmerman getrouwd
2 Janssen, Theodorus 46 kleermaker getrouwd
5 Jorissen, Aaltjen 30 arbeijder vrijster
12 Jans, Willem (de soon, zie Hindriks 12) 28 keuter vertr.
13 Jans, Marisse (nr.54) 39 arbeijder getrouwd
19 Jacobs, La Zarin 47 koopman getrouwd
20 Jansen, Jantje 84 boerin wed.Leusingh
25 Jansen, Albert 42 weversknegt
27 Jans, Geesje 33 weversken wed.van Jan Berends
27 Jansen, Harm 21 weversknegt
28 Janssen, Hendrik 46 timmerman weduwman
30 Janssen, Jan (de soon, zie Berends 30) 19 wever
34 Jans, Roelof (de soon, zie Hilbrands 34) 22 boer doot
41 Janssen, Hendrik 30 kostganger ??
44 Jans, Aaltje 60 arbeijderschen wed. Jan Janssen
50 Janssen, Jan 29 knegt
57 Janssen, Geert 28 knegt
60 Jacobs, Hartoch 25 knegt
64 Jipping, Hendrik 52 koopman en keuter getrouwd
64 Jipping, Jan (de soon, zie Jipping 64) 28 keuter

K

Naam oud beroep burgerlijke stand
6 Klasens, Hendrik 67 kleermaker weduwman
6 Knegt, Jan de (de soon, zie Klasens 6)
35 Klasen, Cornelis 47 scheper getrouwd
41 Klasen, Geert 57 keuter getrouwd
42 Kamps, Willem 41 schoem. knegt vertrokken

L

Naam oud beroep burgerlijke stand
18 Leusingh, Albert 38 boer
20 Leusing, Willem (de soon, zie Jansen 20) 58 boer
20 Leusingh, Jan (de soon, zie Jansen 20) 56 boer
20 Leusingh, Albert (de soon, zie Jansen 20) 53 boer
27 Lamberts, Geert 22 weversknegt
47 Lubbers Roelof (de soon, zie Roelofs 47) 35 keuter

M

Naam oud beroep burgerlijke stand
12 Meijer, Albert 30 kleermaker ongeschikt
19 Marins, Izaak 26 joods schoolm.

N

Naam oud beroep burgerlijke stand
7 Nijesmith, Jan 50 smith en keuter getrouwd
57 Nijesmith, Geert 84 oude smith weduwman

O

Naam oud beroep burgerlijke stand
21 Olthof, Geesje Hendriks 56 keuter weduwe

P

Naam oud beroep burgerlijke stand
59 Prannink, Geert 67 boer getrouwd

Q

Naam oud beroep burgerlijke stand
geen naamvermeldingen beginnend met Q

R

Naam oud beroep burgerlijke stand
8 Rotmensen, Derk 39 keuter getrouwd
26 Rosingh, Gerrit 71 boer weduwman
32 Roelofs, Jan 84 arbeijder doot
47 Roelofs, Grietjen 55 keuterschen wed.Jan Lubbers

S

Naam oud beroep burgerlijke stand
9 Smith, Roelof 72 keuter getrouwd
37 Stratensmith, Harm 63 boer weduwman
40 Sermom?, Jan 58 gegag.sergeant weduwman
46 Stratensmiths, Jacob 53 boer getrouwd

T

Naam oud beroep burgerlijke stand
16 Tieuws, Hendrik 71 wever weduwman
24 Trijntje 70 wed.van Diderik gew.kerspel soldaat
51 Tykamp, Arend 27 arbeijder getrouwd
59 Thijs, Jan (de soon, zie Prannink 59) 47 boer weduwman

U

Naam oud beroep burgerlijke stand
geen naamvermeldingen beginnend met U

V

Naam oud beroep burgerlijke stand
geen naamvermeldingen beginnend met V

W

Naam oud beroep burgerlijke stand
15 Wichers, Geert 44 keuter getrouwd
23 Willems, Harm 61 keuter getrouwd
36 Wolters, Hendrik 42 keuter getrouwd
56 Willinge, L. 64 scholtus getrouwd

X

Naam oud beroep burgerlijke stand
geen naamvermeldingen beginnend met X

Y

Naam oud beroep burgerlijke stand
geen naamvermeldingen beginnend met Y

Z

Naam oud beroep burgerlijke stand
geen naamvermeldingen beginnend met Z

??

Naam oud beroep burgerlijke stand
?? ???? (zie Hindriks 21) 40 ???? drager tans Noord Bargen
53 ???? 47 ????
53 ???? 36 ????
60 ????, Roelof knegt

Bronvermelding: Omhoog

  • Drents archief OSA inv.nr.1383
    Noot: de originele stukken zijn niet geraadpleegd, waardoor deze lijst niet 100% betrouwbaar hoeft te zijn.

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.