dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

De politie van Emmen: de geschiedenis van jaar tot jaar: terug


Jaar Veldwachter Bediende Opmerking
1717 - - Aanstellingen van kerspelsoldaten als gevolg van een besluit van de Drentse Landdag.
1814 - - Oprichting van het "Corps de Marechausséé"
+/-
1815
B.Schram - -
? J.H.Jekel - -
1856 O.Koster H.Kremer Otto Koster, vrijgezel, kon in 1855 moeilijk aan een woning komen en woonde toen tijdelijk in het armwerkhuis aan de Kapelstraat. Hij huurde hier een kamer voor 1 gulden per maand. Hij mocht er tot 1 mei 1856 blijven wonen maar kreeg daarna toestemming voor een extra half jaar. Bron: H.D.Minderhoud 2009.
1857 O.Koster H.Kremer -
1858 O.Koster H.Kremer 1858: oprichting korps Rijksveldwacht
1859 O.Koster H.Kremer -
1860 O.Koster H.Kremer -
- ? ? -
1864 O.Koster J.Kamping -
1865 O.Koster J.Kamping -
1866 O.Koster J.Kamping -
1867 O.Koster J.Kamping -
1868 H.Femer J.Kamping -
1869 H.Femer J.Kamping -
1870 H.Femer J.Kamping -
1871 H.Femer J.Kamping -
1872 H.Femer J.Kamping -
1873 H.Femer G.Muller -
1874 H.Femer G.Muller -
1875 H.Femer G.Muller -
1876 H.Femer G.Muller -
1877 H.Femer G.Muller
A.van Dam
Er waren ook twee rijksveldwachters die eveneens in andere Drentse plaatsen dienst deden. Venema?
1878 H.Femer G.Muller
A.van Dam
-
- ? ? -
1880 J.Maat G.Muller
R.Wever
-
1881 M.Ennen G.Muller
R.Wever
-
1882 M.Ennen G.Muller
R.Wever
Op 28 maart 1882 werd een gemeente veldwachter, Jan Maat, benoemd tot conciërge.
1883 M.Ennen G.Muller
R.Wever
-
1884 J.Maat G.Muller
R.Wever
Van 1884 - xxxx waren W.J.Velema, A.Lindeman, D.Eekhof aangesteld voor het houden van toezicht op het hebben en maken van vuur op het veen. (Dit waren onbezoldigde politiefuncties.
- - -
1886 J.Maat G.Muller
R.Wever
1887 J.Maat G.Muller
R.Wever
1888 J.Maat G.Muller
R.Wever
1889 J.Maat G.Muller
R.Wever
1890 J.Koopman
J.Muller
G.Muller
R.Wever
1891 J.Koopman
J.Muller
G.Muller De verdienste van een veldwachter bedroeg fl 400,-
1892 J.Koopman J.Muller
G.Muller
H.ter Brugge
Veldwachter Harm ter Brugge was in familiekring bekend als "Opa Emmen" en genoot aanzien. Bij zijn afscheid, vanwege pensioen, heeft een collega een toespraak gehouden. Ter Brugge kreeg bij zijn afscheid een wandelstok. De sabel van Ter Brugge is nog in familiebezit.
1893 J.Koopman J.Muller
G.Muller
H.ter Brugge
-
1894 J.Koopman J.Muller
G.Muller
H.ter Brugge
-
1895 IJ.v.d.Klei G.Muller
H.ter Brugge
J.Dijkstra
-
1896 J.Dijkstra G.Muller
H.ter Brugge
......
-
1897 J.Dijkstra G.Muller
H.ter Brugge
......
Hermannus Brink, H.Schipper en H.Schoemaker waren onbezoldigde politiebedienden.
1898 J.Dijkstra G.Muller
H.ter Brugge
P.de Vos
Hermannus Brink en H.Schoemaker waren onbezoldigde politiebedienden.
1899 J.Dijkstra G.Muller
H.ter Brugge
P.de Vos
H.Schoemaker
-
- - - -
1901 A.Grooters G.Muller
H.ter Brugge
P.de Vos
H.Schoemaker
-
1902 A.Grooters G.Muller
H.ter Brugge
P.de Vos
H.Schoemaker
R.Brink
-
1903
1904
A.Grooters G.Muller
H.ter Brugge
H.Schoemaker
R.Brink
M.H.Peters
-
1905
1906
A.Grooters G.Muller
H.Schoemaker
R.Brink
M.H.Peters
J.G.Warrink
J.Homan
-
1906
1907
A.Grooters H.Schoemaker
M.H.Peters
H.ter Brugge
J.G.Warrink
J.Homan
-
1908 A.Grooters H.Schoemaker
H.ter Brugge
J.G.Warrink
J.Homan
W.Meijer
-
1909 A.Grooters H.Schoemaker
H.ter Brugge
J.G.Warrink
J.Homan
W.Meijer
-
1910 A.Grooters H.Schoemaker
H.ter Brugge
J.G.Warrink
J.Homan
W.Meijer
H.Idema
-
1911 A.Grooters H.Schoemaker
H.ter Brugge
J.G.Warrink
J.Homan
W.Meijer
H.Idema
H.Bults
Emmer Compascuum
Nieuw Dordrecht
Nieuw Weerdinge
Erica
Oranjedorp
Barger Compascuum
?
1912 A.Grooters H.Schoemaker
H.ter Brugge
J.G.Warrink
J.Homan
W.Meijer
H.Idema
H.Engberts
Emmer Compascuum
Nieuw Dordrecht
Nieuw Weerdinge
Erica
Oranjedorp
Barger Compascuum
Weerdinge
1913 A.Grooters H.Schoemaker
H.ter Brugge
J.G.Warrink
J.Homan
W.Meijer
H.Idema
H.Engberts
Emmer Compascuum
Nieuw Dordrecht
Nieuw Weerdinge
Erica
Oranjedorp
Barger Compascuum
Weerdinge
1914 A.Grooters H.Schoemaker
H.ter Brugge
J.G.Warrink
J.Homan
W.Meijer
H.Idema
H.Engberts
Emmer Compascuum
Nieuw Dordrecht
Nieuw Weerdinge
Erica
Oranjedorp
Barger Compascuum
Weerdinge
1915 A.Grooters H.Schoemaker
H.ter Brugge
J.G.Warrink
J.Homan
W.Meijer
H.Idema
H.Engberts
Emmer Compascuum
Nieuw Dordrecht
Nieuw Weerdinge
Erica
Oranjedorp
Barger Compascuum
Weerdinge
1916 A.Grooters ? ?
1917 inspecteur
A.Grooters
H.Iedema
H.ter Brugge
J.G.Warrink
J.Homan
W.Meijer
H.Engberts
T.Slagter
Emmer Compascuum
Nieuw Dordrecht
Nieuw Weerdinge
Erica
Oranjedorp
Weerdinge
Emmer Erfscheidenveen
1918 inspecteur
A.Grooters
- -
1919 chef veldwachter
H.Timmerman
A.Grooters
H.Iedema
H.ter Brugge
J.G.Warrink
J.Homan
W.Meijer
H.Engberts
T.Slagter
F.Legger
Oprichting van het Korps Politietroepen
1930 chef veldwachter
H.Timmerman
- Hij werd in dit jaar al bijgestaan door +/- 13 mankrachten
1939 Spreen - Hij werd in dit jaar al bijgestaan door +/- 25 mankrachten. Vrijwel elk buitendorp had een eigen gemeenteveldwachter. De overige 17 waren in Emmen gestationeerd.

De namen Bergh, Borg en Boone genoten grote bekendheid. Over hen werd een lied gezongen op de wijs van "Rats, kuch en bonen" (later bekend geworden als Rosamunde van Dennie Christian). In plaats van de originele tekst werd echter gezongen: "Bergh, Borg en Boone."

1940 - - De Marechaussee ging op in de burgerpolitie, waarmee het tevens de militaire status verloor. De Rijksveldwacht en Gemeente veldwacht werden opgeheven en ondergebracht bij de Marechaussee, waardoor buiten de steden één Rijkspolitiekorps ontstond onder de naam Marechaussee.
1940
-
1943
- - Het korps der gemeenteveldwachters groeide tot in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog uit tot 17 gemeenteveldwachters daarbij gesteund door drie administratieve krachten. Eén van deze administratieve mensen was de heer Veen, op grond van de bezettingsmaatregelen in 1942 ontslagen, maar per 1 november 1946 hoofd van de administratie werd.
1943 - - Opheffing van het korps der gemeenteveldwachters door de Duitse bezetter in Emmen. Het werd samengevoegd met het korps der Rijksveldwacht dat was opgericht in 1858. Dit nieuwe korps werd het Korps Rijkspolitie of wel "de Rijkspolitie" onder leiding van afdelingscommandant S.van der Hoek.
1946 Korpschef
D.Hoek
- Ontstaan gemeentepolitie in Emmen. D.Hoek werd de eerste korpschef.
1957 Commissaris
D.Hoek
- In 1957 werd Emmen een commissariaat van politie. Op 18 februari werd D.Hoek de eerste commissaris van de politie.
1967 Commissaris
A.W.Hilbers
- A.W.Hilbers volgde commissaris Hoek op.
1981 Commissaris
G.E.de Vries
- G.E.de Vries volgde Hilbers op. Om gezondheidsredenen legde De Vries al in 1990 het werk neer.
1990 Commissaris
J.J.Geerdink
- Vanwege de ziekte van G.E.de Vries was dit een waarnemende functie.
1990 Commissaris
J.H.M.van den Bergh
- J.H.M.van den Bergh volgde G.E.de Vries op. Door de ingezette omvorming der korpsen die in 1994 gestalte kreeg heeft Van den Bergh zijn functie maar tot 1 juni 1992 uitgeoefend.
1994 - - Opheffing van het Korps Rijkspolitie. Het maakte plaats voor de regionale politie en het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). De politie en beveiligingstaken op de burgerluchtvaartterreinen werden door de Rijkspolitie overgedragen aan de Marechaussee.
- - - -
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.