dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


Grafheuvel 45385

Grafheuvel 45385 in het Valtherbos
Grafheuvel 45385 in het Valtherbos.
Foto: J. Withaar.

Rijksmonumentnummer: 45385, sinds 29 november 1983
Beschrijving: Terrein waarin 6 grafheuvels en mogelijk sporen van een urnenveld. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd. Gedeeltelijke bescherming.
Zichtbaar: niet alle grafheuvels zijn zichtbaar in het terrein
Ligging: Valtherbos, sectie B 9468
Bron: Rijksmonumentenregister

 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!