dot Home - start
dot Prehistorie - Archeologie
dot Historie
dot Bewoning per erf
dot Bewoning per jaar

dot Alle straatnamen

dot Laatste wijzigingen
Stuur een e-mail aan Historisch Emmen
Vanwege een storing kunt u tijdelijk geen email verzenden

Logo Pre-Historisch Emmen

Oudste vermelding Emmen 1139


40.000 jaar geleden

Een oude bladspits gevonden bij Emmen
Foto: G.van der Veen.

Bladspits (boven) en Keilmesser (onder) zoals deze gevonden zijn door vader en zoon Trip. Het zijn op dit moment de oudste vuurstenen vondsten in de gemeente Emmen.

Een oude biface (keilmesser) gevonden bij Emmen
Foto: G.van der Veen.

Neanderthaler Biochron Dierenpark Emmen
Voorstelling van Neanderthaler zoals deze te zien was in het voormalige Biochron van het Dierenpark Emmen.
Foto: J. Withaar.

De amateur-archeologen Rieks en Henk Trip vonden in 1991 bij Emmen twee uiterst fraaie en zeldzame vuurstenen die zo'n 40.000 jaar oud bleken te zijn. Het zijn voor zover bekend de oudste gevonden vuurstenen in de gemeente Emmen.

De vondst toont aan dat in het gebied waar nu Emmen ligt zo'n 40.000 jaar geleden al mensen/mensachtigen tussen de mammoeten rondliepen. Ze leefden van de jacht en trokken daar naar toe waar ze dieren konden vangen. Ze jaagden o.a. op rendieren, paarden, wisenten, wolharige mammoeten en wolharige neushoorns. Voor het slachten van de vangst werden vuurstenen vuistbijlen en helleflinten gebruikt.

De bovenste foto betreft een 7 cm lange vuurstenen bladspits. Bladspitsen worden uiterst zelden in Nederland gevonden. Bij een opgraving in Engeland werden bladspitsen aangetroffen tussen de overblijfselen van een wolharige neushoorn. Tijdens de aanleg van een pijpleiding door Drenthe werd bij Orvelte een grote hoeveelheid botten aangetroffen van mammoeten en neushoorns. Onderzoek heeft aangetoond dat deze resten ongeveer 45.000 jaar oud zijn. De ouderdom van bladspitsen wordt geschat op 35.000 tot 50.000 jaar oud. De mens in Drenthe uit die tijd zal de mammoet dus goed hebben gekend.

De onderste foto betreft een biface, een tweezijdig bekapt werktuig uit de Oude Steentijd (300.000 v.Chr. - 8800 v.Chr.) In Duitsland wordt dit een Keilmesser genoemd.

Archeologen nemen aan dat de in 1991 gevonden spitsen als speerpunt hebben gediend en werden gebruikt bij de jacht op groot wild.

 
Neemt u tekst over? Vermeldt u dan ook de bron? (www.historisch-emmen.nl) Dank!