dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Barger-Oosterveld: Omhoog


Het Oosterveld: Omhoog

Barger-Oosterveld kaart-1910-b
Kaart omstreeks 1910.
Het Oosterveld bestreek een gedeelte van
de latere woonwijk Angelslo.
Let op de aangegeven hunebedden.

Barger-Oosterveld kaart-1910
Kaart omstreeks 1910.
Linksboven staat: "Oosterveld".

Barger-Oosterveld kaart-1928
Kaart omstreeks 1928. Vermelding "Bargeroosterveld".

Barger-Oosterveld ontstond op het zogeheten Oosterveld dat vroeger toebehoorde aan de Barger boeren. Het Oosterveld lag aan de oostkant van hun marke en werd daarom ook "Het Oosterse veld" genoemd. Het Oosterveld lag op een zandrug, een uitloper van de Hondsrug. Barger-Oosterveld is derhalve geen veenkolonie.

Voor de ontginning in de 19e eeuw was het een heideveld. Dit heideveld was belangrijk voor de boeren van Noord- en Zuidbarge. Ze lieten er de schapen grazen, hielden er bijen en staken er heideplaggen. Ook werd er wel heide gesneden dat als bijvoer diende voor de runderen. De boeren in Noordbarge waren hier echter niet zo'n voorstander van. Volgens hen was het alleen maar buikvulling voor de beesten, die er 'dikke buiken en magere billen' van kregen. Van de dopheide werden bezems en boenders gemaakt.

Op het Oosterveld werden veel keien gevonden. Deze werden door keiendelvers verzameld en met paard en wagen naar het Oranjekanaal gebracht. Vanaf daar werden de keien per schip verder getransporteerd naar het westen van het land waar het gebruikt werd voor dijkverzwaring. De stenen die op het Oosterveld gevonden werden waren vaak te groot en te zwaar om ze met paard en wagen te kunnen vervoeren. De keiendelvers lieten ze dan eerst springen. Ze boorden een gat in de steen die ze vervolgens vulden met kruit. Het kruit werd tot ontploffing gebracht en de steen brak in stukken.

Tweehonderd jaar geleden stonden er nog geen woningen op het Oosterveld. De eerste bewoners kwamen rond 1870. Ze leefden in primitieve keten en probeerden een graantje mee te pikken van de vervening in de buurt. Het schijnt dat deze eerste bewoners van het Oosterveld in de winter van de bedelarij leefden. Hierin kwam echter spoedig verandering. Er kwamen steeds meer mensen uit Barger-Compascuum op het Oosterveld wonen. Deze waren van oorsprong bijna allemaal afkomstig uit het Duitse Hannover en werden daarom 'Hannovenaren' genoemd. Het waren in hoofdzaak boeren die hun bedrijf in de veengebieden niet meer uit konden oefenen.

De 'Hannovenaren' waren kleine zelfstandige boeren die een stuk grond huurden of kochten van de Barger boeren. Het was een hard werkend volk dat zich zelf goed kon redden. In het voorjaar trok een aantal van hen naar 'Holland' om er te gaan gras maaien. Sommige gingen dan ook wel bijverdienen in de venen.


Bronvermelding: Omhoog

  • Gerrie van der Veen (die een deel van deze tekst oorspronkelijk heeft gepubliceerd).
  • Foto's: -

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.