dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Bargermeer: Omhoog


Bargermeer Omhoog

Foto Historisch Emmen Bargermeer
Bargermeer aangegeven op een kaart behorende bij "Het Plan in Hoofdzaak" uit 1958.

Bargermeer is de naam van een woonbuurt ingeklemd door Noordbarge en de industrieterreinen ten zuiden van de Dordsestraat. Bargermeer is nooit als een complete wijk ontworpen met als uitgangspunt een wijkgedachte en een wijkconcept. Het wordt wel omschreven als "miniwoonwijk". Oorspronkelijk lag hier het noordelijkste deel van het Bargermeer.

Direct na de Tweede Wereldoorlog is ter lediging van de grote woningnood de woonbuurt Bargermeer gebouwd. In die jaren was artikel 20 van de Wederopbouwwet van kracht en ontliep de raad een tijdrovende procedure rond de vaststelling van een Uitbreidingsplan in Onderdelen. Ook boden woningbouwactiviteiten in dit kader een basis voor onteigening.

In deze buurt zijn verscheidene duplexwoningen gebouwd. Vier gezinnen in n dubbele woning. Twee voor en twee achter. De bewoner voor deelde de kelder met de bewoner achter. Werd vergeten de kelderdeur af te sluiten dan was het huis door de achter- of voorburen te bereiken via de kelder. Vanaf 1965 (na de inwerkingtreding van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) was de raad verplicht om voor deze gebieden alsnog bestemmingsplannen vast te stellen. Voor Bargermeer is dat nooit gebeurd en daarom maakt dit woongebied nog steeds deel uit van "Het Plan in Hoofdzaak" voor het dorp Emmen.

Er is er veel te doen geweest over uitbreiding van deze buurt. Aan de zuidzijde van Bargermeer naast het spoor, de huidige Hoenderkamp, stond een woning die in 1917 door de familie A.J.Kuiterman [Arend Jan] betrokken werd. En van hun zonen was de bekende Emmenaar Hans [Johannes] Kuiterman (*1914) die in de jaren zestig n periode namens de PSP in de raad van Emmen heeft gezeten. Het bestemmingsplan voor uitbreiding van Bargermeer is door veel tegenwerking van Kuiterman nooit uitgevoerd. Later is deze tip grond opgenomen in het bestemmingsplan voor het Industrieterrein Bargermeer.

De eerste bebouwing in Bargermeer vond plaats langs de Bargermeerweg waar ook de Meester Vegterschool [voorheen School II] kwam te staan.


Bronvermelding: Omhoog

  • -

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.