dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Buitendorpen
dot Cultuur

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Boschoord: Omhoog


Inleiding: Omhoog

Onder Boschoord worden door Historisch Emmen de volgende straten samengevat:
 • Bos(ch)laan
 • Burgemeester Tijmesstraat
 • Boschoord (Dennenlaan)
 • Molenkamp
 • Parklaan
 • Hunenbaan

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd:

 • Boschlaan:
  "Vanaf de Stationsstraat bij de westelijke zijde van perceel sectie C no 5872 (N.H. kerkvoogdij) tot de oostelijke grens van perceel sectie C no 5582 (Kon.Marechaussee Kazerne)

Op 5 februari 1931 nam de raad de volgende wijziging en aanvulling aan:

 • Boschoord:
  "het terrein, hetgeen besloten ligt tusschen de oostzijde van de N.O.L.S., vanaf de noordzijde van de Boschlaan tot de noordelijke grens van het kadastraal perceel sectie C no 6363, vandaar in zuid oostelijke richting tot de noordoostelijke grens van genoemd perceel, de "Dennenlaan", hiervoren genoemd en de Boschlaan vanaf de oostzijde van het kadastraal perceel sectie C no 5696 (gebruiker Deden) tot den N.O.L.S. te noemen Boschoord"

 • Burgemeester Tijmesstraat:
  "de straat, vanaf de noordgrens van perceel sectie C no 4794 (H.Juffer) langs de oostzijde van den N.O.L.S. tot de noordzijde van de Boschlaan, te noemen Burgemeester Tijmesstraat."

 • Dennenlaan:
  de geprojecteerde laan, vanaf de noordzijde van de Boschlaan bij het kadastraal perceel sectie C no 5696, loopende in noordelijke richting tot het eindpunt van de noordelijke grens van het kadastraal perceel sectie C no 6363 (eigenares de gemeente Emmen), te noemen Dennenlaan."

  Op 2 maart 1936 nam de raad de volgende wijziging aan:

 • Dennenlaan:
  "de omschrijving van de straat "Dennenlaan" zal voortaan luiden: vanaf de noordzijde van de straat "Boschlaan" bij het kadastraal perceel sectie C no 6743 (H.J.Deden), loopende in noordelijke richting bijlangs de westzijde van de landbouwhuishoudschool, aansluitende op de straat "Hunenbaan", hierna omschreven.

Op 2 maart 1936 nam de raad eveneens de volgende aanvulling aan:

 • Parklaan:
  "de weg vanaf de straat "Dennenlaan" bij het kadastraal perceel sectie C no 6870 (J.Zuidema), in westelijke richting, aansluitende op de straat "Burgemeester Tijmesstraat" ten zuiden van het kadastraal perceel sectie C no 6869 (A.Soer) te noemen Parklaan."

 • Hunenbaan:
  "de weg vanaf de straat "Sparrenlaan", hierna omschreven, ten westen van de woning van A.Soer, deel uitmakende van het kadastraal perceel sectie C no 6363 (gemeente Emmen), in westelijke richting, aansluitende op de straat "Weerdingerweg" ten zuiden van het kadastraal perceel sectie C no 6382 (gemeente Emmen) te noemen Hunenbaan."

Buurtvereniging: Omhoog

Foto Historisch Emmen Boschoord Dennelaan
De opgerichte ereboog

Foto Historisch Emmen verloving Juliana en Bernard
Aankondiging verloving

Boschoord kent vrijwel vanaf de komst van de eerste bewoners een buurtvereniging. In 2001 bestond deze vereniging 65 jaar. De vereniging ontstond dankzij de verloving van prinses Juliana met Bernard von Lippe Bisterveld. Heel Nederland verkeerde toen in feeststemming. De bewoners aan de Boslaan besloten om een ereboog te bouwen. Ze wonnen zelfs een prijs van fl 15,- met deze boog. Als gevolg hiervan werd besloten een buurtvereniging in het leven te roepen. Op 26 oktober 1936 werd dit een feit.

Het eerste bestuur in 1936 bestond uit:

 • D.v.d.Bospoort - voorzitter
 • S.Meijer - secretaris
 • Mevrouw Zwanenburg de Ve?? penningmeester. Zij trad in december 1936 al af wegens haar vertrek uit Boschoord.
 • Mevrouw v.d.Hout
 • Mevrouw Kalk

Op 8 december 1937 werd mevrouw Noot benoemd, die in november 1937 uit Boschoord vertrok. In 1938 werd Jan ??? benoemd evenals mevrouw Joesten.


Bronvermelding: Omhoog

 • Gemeenteraadsbesluit van 8 april 1925.
 • Gemeenteraadsbesluit van 30 augustus 1928.
 • Weekblad de Zuidenvelder van 04-10-2001
 • Aantekeningen bestuur Boschoord uit 1936, collectie J.Grimme
 • Kadastrale kaart gegenereerd uit een proefversie van Hazadata, met dank aan André Dekker voor de gegevens.
 • Foto's: collectie Jan Grimme

 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.