dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Emmermeer: Omhoog


Nijkampenweg Omhoog

-

OfficiŽle straatnaam: Nijkampenweg
Ontleend aan: nieuw aangewonnen landbouwpercelen die men vroeger kampen noemde. In het Drents "nije kampen".
Vastgesteld B&W op: 2 maart 1936
Naam ingetrokken: nee

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen.

Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen.

Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd.

De naam Nijkampenweg werd vastgelegd in de raadsvergadering van 2 maart 1936.

  • Nijkampenweg:
    "De weg vanaf de straat "Weerdingerweg" ten zuiden van het kadastraal perceel sectie C no 5162 (A.Ensing) in vrijwel noordelijke richting, onderbroken door straten "Walstraat" en "Haagjesweg", aansluitende op de straat "Valtherzandweg"."

Foto Historisch Emmen Emmermeer

Foto Historisch Emmen Emmermeer

De nog onverharde Nijkampenweg noordelijk van de kruising met de Haagjesweg. De woning op de achtergrond staat op de hoek Nijkampenweg Haddersstraat.

De flat en woningen (type Nicolai-b) horen tot het plan Nijkampen


Bronvermelding: Omhoog

  • Raadsbesluit gemeente Emmen.