dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Emmermeer: Omhoog


Walstraat Omhoog

-


Kadastrale kaart 1880 sectie C blad 8.


Kadastrale kaart van 1916.

 

Officiële straatnaam: Walstraat
Ontleend aan: de oever van het Emmermeer
Vastgesteld B&W op: 2 maart 1936
Naam ingetrokken: nee

De Walstraat is één van de oudste wegen in Emmermeer. Op de kadastrale kaarten van 1832 en 1880 staat al een pad aangegeven met hetzelfde beloop als de huidige Walstraat.

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd: In deze besluiten werd de Walstraat echter niet genoemd.

In de openbare raadsvergadering van 2 maart 1936 werd de omschrijving van de Walstraat wel genoemd:

  • Walstraat:
    "De weg vanaf de straat "Noordeind" loopende over het kadastraal perceel sectie C no 5784 (gemeente Emmen), ten zuiden van de behuizinge van Joh.Horring (kadastraal bekend sectie C no 5230) in vrijwel oostelijke richting tot de straat "Weerdingerweg" ten zuiden van het kadastraal bekende perceel sectie C no 6388 (wed.J.H.Struik)

Waar de Walstraat werd aangelegd lag volgens de overlevering het "Rosingdijkje". Dit dijkje zou genoemd zijn naar de familie Rosing(e). Deze familie zou in de Franse Tijd het alleenrecht hebben gehad voor de verbouw van tabak.

Met de Franse Tijd wordt de tijd van 1795 tot 1813 bedoeld.

Nabij de Walstraat, op het kadastrale perceel sectie C1108, woonde in deze periode Gerrit Rosinge en zijn vrouw Wemel Strating Smiths. Gerrit was boer en slachter van beroep. Ook hun zoon Hindrik Rosinge (1780-1868), die gehuwd was met Lammechien Joling, heeft hier nog tijdens de Franse Tijd gewoond. Hindrik was landbouwer van beroep. Of beide tabak hebben verbouwd in nog niet in de archieven gevonden. Wie helpt?


Foto omstreeks 1949.
Foto: R.Boelens.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Uitvergroting van foto boven.
Wie is de gitaar spelende jongedame?

Zicht vanaf de Flinthorst op de achterkant van de eerste woningen aan de Walstraat. Links op de foto staat de boerderij van Horring.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: archief gemeente Emmen.

Zicht vanaf de Walstraat tussen de Odoornerweg en de Meerstraat over de landerijen van boer Horring op een bomenrij langs de Odoornerweg.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: archief gemeente Emmen.

Een onbebouwde Walstraat tussen het Noordeind en de Meerstraat met zicht op enige huizen aan de Meerstraat. In de jaren 1954 en 1955 werd op het onbebouwde land, links van de Walstraat het Ichthus gebouwd.

Tussen het Noordeind en de Meerstraat was de Walstraat verhard met een soort zwarte basaltsteentjes. Het was moeilijk om daar een wagen over heen te trekken. Ook fietsbanden werden erop stuk gereden.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: archief gemeente Emmen.

De Walstraat anno 1947 tussen de Meerstraat en de Nijkampenweg. Zicht vanaf de Meerstraat zuidelijk van de bomen "wal" die de Walstraat in twee rijwegen scheidt. De huizen met rieten daken zijn na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. De drie blokken van 3 woningen en waren van de NAM. Later (1955) kwamen er woningen met een pannen dak. In de zijstraat (verbinding Walstraat en Polenstraat) stond een garage waarin de NAM bus gestald stond. Deze bus reed 3x per dag naar Schoonebeek voor het vervoer van het NAM personeel.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: archief gemeente Emmen.

Dezelfde NAM huizen aan de Walstraat nu gezien vanaf de Nijkampenweg in de richting van de Meerstraat.

De Walstraat was tijdens de Tweede Wereldoorlog al verhard. De straat werd bij eerste aanleg al verhard.

De smalle ventweg langs de NAM huizen is waarschijnlijk tijdens de aanleg gemaakt.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: archief gemeente Emmen.

Zicht op het noordelijk deel van de Walstraat vanaf de Meerstraat.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: archief gemeente Emmen.

Zicht op het noordelijk deel van de Walstraat vanaf de Nijkampenweg in de richting van de Meerstraat.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: archief gemeente Emmen.

Zicht op de Walstraat vanaf de Meerstraat.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: G.van der Veen.

Aansluiting Walstraat op de Weerdingerstraat.

Op de achtergrond rechts de nok van de boerderij van Bertus Ensing. De driehoek Nijkampenweg - Weerdingerstraat - Walstraat was zijn grond. De boerderij werd later in gebruik genomen door adviesbureau Bouwcon. Op zijn land staan nu luxe woningen.

Links zat jarenlang rijwielhandel Dekker. In de 60er jaren was daar ook de kapsalon van Douwe Stormer en een tabakswinkel van de familie Brunnink gevestigd.


Bronvermelding: Omhoog

  • Gemeente Emmen.