dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Weerdingerstraat Omhoog


Inleiding Omhoog

Foto Historisch Emmen Emmermeer Weerdingerstraat J&B boom
Begin Weerdingerstraat
Te zien is een perkje waarin de bekende Juliana en Bernard (J&B) boom stond.
Rechts het boerderijtje van Bertus Wassen.
Foto: R.de Nijs-Ziengs

Foto Historisch Emmen Emmermeer Weerdingerstraat J&B boom
Uitvergroting van foto boven.
Het perkje met de Juliana en Bernard (J&B) boom.

Foto Historisch Emmen Emmermeer Weerdingerstraat
Weerdingerstraat met rechts de Walstraat.
Al voor de Tweede Wereldoorlog was de Weerdingerstraat verhard.
Foto: G.van der Veen.

Foto Historisch Emmen Emmermeer Weerdingerstraat
"De Schaopstreek"
Foto: G.van der Veen.

OfficiŽle straatnaam: Weerdingerstraat
Ontleend aan: de weg naar Weerdinge
Vastgesteld B&W op:

30 augustus 1928

Naam ingetrokken: nee

De Weerdingerstraat zoals die heden ten dage bekend is heette omstreeks 1900 nog Weerdingerweg. Er bestond wel een Weerdingerstraat maar hiermee werd het noordelijke deel van de Hoofdstraat bedoeld, gelegen tussen de Derksstraat en de rotonde in de huidige Weerdingerstraat. De huidige Weerdingerstraat, vanaf de rotonde tot even voor de grote kruising Noordeind - Frieslandweg heette Weerdingerdwarsstraat.

In het volgende raadsbesluit moge dit duidelijk worden.

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd:

 • Weerdingerdwarsstraat:
  "Vanaf de Weedingerstraat(noot: zonder r) bij de oostelijke zijde van perceel sectie C no 5320 (H.Stegen) tot het Noordeind bij perceel sectie C no 5247 (M.Schirring en consorten, eigenaar - bewoner)."
 • Weerdingerstraat:
  "Vanaf de zuidelijke grens van het perceel sectie C no 5370 (Wed.A.Stern) tot de noordoostelijke grens van perceel sectie C no 5498 (G.A.Vos)."
 • Weerdingerweg:
  "Vanaf de Weerdingerstraat bij het perceel sectie C no 5498 (G.A.Vos) tot de grensscheiding Emmen Weerdinge."

In de openbare raadsvergadering van 2 maart 1936 werd de omschrijving van de Weerdingerdwarsstraat gewijzigd:

 • Weerdingerdwarsstraat:
  "De omschrijving van de straat "Weerdingerdwarsstraat" zal voortaan luiden: het kadastraal perceel sectie C no 5781 (gemeente Emmen) hetgeen besloten ligt tusschen de straten "Weerdingerstraat" en "Noordeind"."

Het jaar waarin de Weerdingerweg is herbenoemd in Weerdingerstraat is niet bekend.

Op 22 oktober 1956 vermeldt de Emmer Courant dat de Weerdingerstraat bij oud Emmenaren bekend stond als "De Schaopstreek".

Bronvermelding: Omhoog

 • Jaarcijfers (diverse jaren) der gemeente Emmen.
 • "In en rond Emmen" uitgave VVV Emmen.
 • Drentse Courant 23 september 2000.
 • Emmer Courant 1905 (datum onbekend).
 • Emmer Courant 27 juli 1926.
 • Emmer Courant november 1926.
 • Emmer Courant december 1926.
 • Mevrouw Van Wieren Bosklopper.
 • Aanvulling en correctie door H.Bos.