dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Emmerschans: Omhoog


Kadastraal: Omhoog

Emmerschans is sinds de jaren '70 een officieel een wijk van Emmen. Tot aan de jaren '70 was Emmerschans echter een geheel zelfstandig dorp.

In de omgeving stonden rond 1900 al plaggenhutten. Een opgegraven stenen bijl bewijst echter dat er 4500 jaar geleden ter plaatse al menselijk leven is geweest.

Veel ouder zijn echter de Bladspits en het Keilmesser die in 1990/1991 door R.Trip gevonden zijn nabij Emmerschans. Deze vondsten zijn 35.000 en 50.000 jaar oud.

Foto Historisch Emmen Emmerschans vuurstenen keilmeseer en baldspits


Emmerschans jaar tot jaar: Omhoog

Jaar

Gebeurtenis

1593 Graaf Willem Lodewijk maakte zijn vermaarde tocht vanuit Emmen over het veen naar Roswinkel.
1700 Er moet al een verbinding zijn van Emmen naar de Roswinkeler Maten, het tegenwoordige Matenpad.
1850 Aanleg van de Emmerdennen.
1902 Eerste vaste bewoning op Emmerschans.
1907 Aanleg van een stenen voet/fietspad Emmerschans - Emmererf op het bovenveen.
1910
 • Boeren met ossen ploegden heidevelden om voor verdere aanplant van de "Emmerdennen".
 • Deze Emmerdennen gingen over naar Staatsbosbeheer.
1917 Veenbranden tussen Emmerschans en Valthermond.
1918 Willem Zandbergen bouwde op het veen aan de Schansstraat een plaggenhut.
1923 Oprichting van de zondagschool in de schuur van "boer" Kremer.
1925 De familie J.H.Schepers kwam naar Emmerschans en opende een kruidenierszaak. Rondom de kruidenierszaak stonden her en der nog enkele plaggenhutten. De winkel was bereikbaar via een zandpad.
1926 Bouw van het buurthuis aan de Boslaan.
1927 Bouw van de openbare school aan de Boslaan.
1928 Onder moeilijke omstandigheden startte de familie Franken het "Hoenderpark De Hondsrug" aan de Emmerhoutstraat. Burgemeester Bouma en de firma Van der Sluis verleenden de jaren erna steun aan dit bedrijf welke volgens een artikel in "De Pluimveehouder" van 21 juni 1940 zou uitgroeien tot "een der beste in ons land".
1929 De bekende filmer Joris Ivens maakte filmopnamen van "Klein Rusland". De opnamen zijn waarschijnlijk verloren gegaan.
1930 De weg van Emmen via Emmerschans naar Emmererf werd geheel bestraat.
1931
 • aansluiting op het elektriciteitsnet.
 • het Haantjebak meertje werd door werklozen opgeknapt.
1935 Bakker H.Schoemaker opende een bakkerszaak aan de Boslaan. Dit werd later bloemenhuis "de Tobbe".
1936 A.E.van Giffen onderzocht de Emmerschans.
1938 Rond dit jaar kwam de familie B.Schoenmakers van Barger Oosterveld naar Emmerschans en nam het café aan de Boslaan over. Tegenwoordig zit hier een snackbar die menigeen kent onder de naam "Marian".
1939 Aan de Randweg werden de eerste gemeentewoningen gebouwd.
1940 Het hoenderbedrijf De Hondsrug bestond 12 jaar. Er stonden toen een twintigtal hokken (12 foktoomhokken en 7 grote bedrijfshokken, waar elk 200 hennen in konden) op een oppervlakte van 4 HA. waar Burgemeester Bouma opende het kippen fokbedrijf van Fokken.
1941 Turfcoke bedrijf "Emmerhout" opgericht.
1945 De voetbalvereniging Emmerschans opgericht. Als clubhuis diende het café van Schoenmakers aan de Boslaan.
1946 G.Schepers opende op de plaats van de voormalige kruidenierszaak een garagebedrijf. Hier zou later garage A.Schulte komen die de alom bekende auto's van het merk DAF (33, 44 en 55) onderhield. Schulte verhuurde ook vele kamers in dit pand. Anno 2002 zat hier de Welzorg.
1948
 • J.Middelveld dreef een transportbedrijf aan de Boslaan
 • De bouw van de uit karton opgetrokken noodkerk, met kartonnen altaar, een kartonnen biechtstoel en een kartonnen sacristie zal met drie weken in gebruik worden genomen, aldus "De Tijd" van 14 februari 1948. Deze kerk werd door de parochianen van de St.Franciscus parochie opgetrokken in de landbouwschuur van H.H.Kocks.
1949 Willem Zandbergen verhuisde naar de Fortweg vanwege vervening van de omgeving Schansstraat.
1952
 • huurstaking van huurders aan de Randweg.
 • op 6 november werd de RK Franciscus kerk geopend.
1955
 • bewoners van de Randweg legden zelf een fietspad aan met sintels die beschikbaar waren gesteld door de gemeente Emmen.
 • metershoge sneeuwhopen lagen tot aan het dak van de familie H.Strating aan de Emmerhoutstraat.
1960 Bouw van woningen type Flip aan de Bolwerk, Weergang en Korte Vest.
1961 Het zangkoor Emmerschans werd opgericht.
1962
 • Opening nieuwe dorpshuis naast de openbare lagere school.
 • Afbraak van de houten landbouwschuur van H.H.Kocks aan de huidige Rondweg waarin van 1948 tot 1953 de RK kerk gevestigd was. De houten schuur moest wijken voor de aanleg van de "nieuwe" Rondweg.

  Daar waar de Schansstraat op de Rondweg uitkomt staat nu een herdenkingsteken in de vorm van een grote kei met opschrift "Een Godshuis in een plaatijzeren schuur. Bouwpastoor Th.G.M.Jacobs + 04-10-1954". De steen werd onthuld door burgemeester H.A.Beusekamp.

  Will Couweleers, woonachtig in Bellingham (USA) stuurde Historisch Emmen een e-mail dat H.H.Kocks (Oom Harm) de jongere broer was van zijn opa, G.H.(Gradus) Kocks. De noodkerk was mogelijk omdat de 2 broers samenwerkten. Gradus had een grotere schuur en deelde die met zijn broer. Ze werkten veel samen op hun boerderijen. Will heeft in de 60er jaren in beide schuren gespeeld.

 • In de Emmer Courant van 22 oktober staat een bericht dat Emmerschans "een groot deel van Drenthe van zand voorziet". Per jaar werd er 70-80.000m3 scherp zand gewonnen. De grootste zandzuigbedrijven waren de Gebr.Van der Leest en de NV Zandzuigbedrijf Emmen.
1969 De familie Schepers opende een Kroon zelfbedieningszaak aan de Lange Vest. Anno 2002 zat hier kapperszaak "Ina's haarmode" en boden de woningen onderdak aan jongeren.
1970 Oprichting van de volleybalvereniging Salvo.
1973 Sluiting van de RK Maria school.
1974 De puinhopen van de Maria school aan de Schanswal werden verbouwd tot onderkomen voor de jeugd. De opening vond plaats in januari 1975.
1977
 • Emmerschans bestond 75 jaar.
 • Gedenksteen aan de Rondweg onthuld.
1980 In februari staat de sneeuw wederom metershoog in de straten.
1983 Op 2 mei sloeg de bliksem in, in de woning van G.Schepers aan de Emmerhoutstraat. Er volgde een brand, schade f 150.000,-.
1984 Opening van het nieuwe dorpshuis aan de Boslaan.
1987 IJzel in maart 1987 trof niet alleen Emmerschans maar het gehele noorden.
1991 Sluiting en afbraak van het dorpshuis.
1992 Sluiting van de openbare lagere school De Spreng aan de Dwinger.
1999 Brand legde op 26 juni het ribhouse "Crossroad" in de as.
2002 Emmerschans bestond 100 jaar.

Het buurthuis: Omhoog

Foto Historisch Emmen Emmerschans buurthuis

Foto Historisch Emmen Emmerschans buurthuis

Foto Historisch Emmen Emmerschans buurthuis

Foto Historisch Emmen Emmerschans buurthuis

Een buurthuis in een kleine gemeenschap is onontbeerlijk. Helaas heeft het oude buurthuis het loodje moeten leggen in (en door) de moderne tijd. Het oude buurthuis werd opgericht door de vereniging "Opbouw Drenthe". Oorspronkelijk werden er (huishoudelijke) cursussen gegeven.

Omstreeks 1935 vestigde zich er het Instituut voor Jeugdontwikkeling. In 1943 werd er een kleuterschool achter gebouwd.

In 1962 verdween het houten buurthuis van de Stichting Opbouw Drenthe om plaats te maken voor een nieuw dorpshuis. Alle plannen waren volgens de Emmer Courant van 18 april 1962 in kannen en kruiken maar moesten de mannen van Emmerschans wel zelf het grondwerk verrichten om de fundering te kunnen leggen. Een nieuw dorpshuis betekende een goed geoutilleerd gymnastieklokaal, een comfortabele vergaderruimte en een toneelzaal. De ongeveer driehonderd gezinnen van Emmerschans brachten zelf f 2.600,- gulden op. Een bedrag dat boven de raming lag en waardoor een verloting overbodig werd.

De stichtingskosten waren begroot op f 82.000,- voor het gebouw en f 15.000,- voor het gymnastieklokaal. Dankzij subsidies van de gemeente Emmen, Het Rijk en De Provincie kwam het geld er. Ook de gemeenschappelijke kerken deden met 1500,- gulden een behoorlijke duit in het zakje.

Het nieuwe dorpshuis werd door de aannemer Jeuring uit Emmen opgetrokken uit hout volgens een systeem van De Groot's Houtbouw uit Vroomshoop.

Ook dit dorpshuis met gymnastieklokaal is inmiddels al lang geleden afgebroken omdat het niet meer aan de hygiënische voorwaarden van deze tijd voldeed.

Van 1965 tot 1970 leidde de heer D.R.Pruiksma een zondagsschool in het buurthuis. Bijgaande foto is genomen in 1968. Wie kent de namen?


De St.Franciscusparochie: Omhoog

Foto Historisch Emmen Emmerschans Sint Franciscusparochie

Foto Historisch Emmen Emmerschans Sint Franciscusparochie
V.l.n.r. burgemeester Beusekamp
en de heer en mevrouw Kocks.

"In het tweede jaar na de oorlog, toen het Vaderland elke vakman en elke steen nodig had voor de opbouw van zijn verwoeste steden, bouwden op de rand van het Drentse veen de Parochianen van Emmerschans zelf hun kerk van karton." aldus de achterkant van de ansichtkaart links.

Bij de kruising van de Schansstraat en de Rondweg in Emmerschans onthulde burgemeester drs. H.A.Beusekamp op 29 juli 1977 een gedenkteken. Het monumentje geeft de plaats aan, waar de parochianen van de Sint Franciscusparochie met veel enthousiasme en gemeenschapszin de eerste rooms-katholieke kerk van het dorp bouwden. De kerk, geheel van karton en opgetrokken in de graanschuur van landbouwer H.H.Kocks, deed van 1948 tot 1953 trouwe dienst.

Toen de raad ten behoeve van de aanleg van de Rondweg op 25 maart 1968 besloot van de heer Kocks tien hectare grond met opstallen, waaronder de graanschuur, aan te kopen, vroeg deze of de gemeente na voltooiing van de werkzaamheden de plek, waar de nieuwe parochie ontstond, op de een of andere wijze wilde markeren. "Er is een tijd overheen gegaan, maar nu is het moment daarvoor aangebroken", zei burgemeester Beusekamp tijdens een bijeenkomst op het raadhuis, waarvoor het echtpaar Kocks met enkele familieleden, deken C.Martron, leden van het bestuur van de Sint Franciscusparochie (die tevens Emmerhout omvat), en "meester" C.M.Veldhuizen, destijds de rechterhand van de in 1954 overleden bouwpastoor Th.G.M.Jacobs, waren uitgenodigd. "Een heel bijzondere en unieke zaak", noemde de burgemeester de bouw van een eigen kerk door de parochianen van Emmerschans. "Mede, omdat de parochianen na hun zware arbeid in het veen elke avond kwamen opdraven om de kerk letterlijk in elkaar te timmeren".

Tot de heer en mevrouw Kocks, die vele herinneringen aan de kerk hebben bewaard en die uit een schat aan anekdotes over het reilen en zeilen ervan kunnen putten, zei hij: "U verleende niet alleen gastvrijheid, maar daarnaast vervulde u verschillende functies. Zo trad u, meneer Kocks, als koster op. En u, mevrouw, luidde de klok, zorgde voor bloemen en deed nog een heleboel meer". Na de onthulling van het gedenkteken - een grote zwerfkei met een gedenkplaat - en de overdracht aan het bestuur van de Sint Franciscusparochie dankten achtereenvolgens de heer Kocks en voorzitter F.Hampsink van het kerkbestuur in een kort toespraakje het gemeentebestuur.

De heer Kocks herinnerde eraan, dat hij het verzoek van pastoor Jacobs om zijn graanschuur tijdelijk als onderkomen voor een kerk beschikbaar te willen stellen, aarzelend had ingewilligd. Hij meende de schuur voor de uitoefening van zijn landbouwbedrijf niet te kunnen missen. Maar toen hij het verzoek op de keper had beschouwd, antwoordde hij de bouwpastoor, dat hij moeilijk kon weigeren, als "ons Lieve Heer" bij hem wilde wonen: "Die hebben we allemaal nodig", aldus de heer Kocks.


Broken Circle and Spiral Hill: Omhoog

Foto Historisch Emmen Emmerschans Broken Circle Spiral Hill

De Emmer Courant van april 1933: "Naar wij vernemen zal de nieuwe beton steen fabriek te Emmerschans aanstaande dinsdag officieel geopend worden, in tegenwoordigheid van architecten en andere belangstellenden."

Door de ligging op de hoge zandpartij van de Hondsrug leek het een logische zet, dat door de heren van Bergen, Wessemius en Van der Leest in 1933 een cement zandsteenfabriek werd  opgericht. Helaas was het het product te duur ten opzichte van kalkzandsteen. Daardoor hield het zich later vooral bezig met het opgraven van scherpzand zoals er meerdere waren. Van der Leest dreef naast het zand en grindbedrijf aan de Emmerhoutstraat een transportbedrijf aan de Boslaan. Dit transportbedrijf zat hier tot 1990.

De gebroeders de Boer hebben een zeer groot gebied bijna geheel afgegraven. In een deel van deze zandafgraving werd 's zomers veel gezwommen. Het was één der eerste plaatsen in Emmen waar "topless" zonnen werd toegestaan. Wereldberoemd is het natuurkunstwerk (land art project) van de Amerikaan Robert Smithson, Broken Circle and Spiral Hill. Dit werk welke hij in 1971 tijdens "Sonsbeek buiten de perken" creëerde. In de volksmond werd het zwemparadijs, dat nu helaas voor publiek afgesloten is, de gebroken cirkel genoemd. Een prachtig initiatief om er een recreatiecentrum van te maken is helaas (nog) niet verwezenlijkt kunnen worden.


Bronvermelding: Omhoog

 • "100 jaar Emmerschans" door Klaas Blok. Uitgave Boon te Groningen. ISBN 90-75913-34-6. Het boek is niet meer verkrijgbaar.
 • Emmer Courant april 1933-
 • Emmer Courant 18 april 1962-
 • Emmer Courant 6 oktober 1962
 • Emmer Courant 31 juli 1936, artikel van Prof.Dr.A.E.van Giffen.
 • "Waar eens boekweit bloeide" door J.J.Brands.
 • Aanvulling Bart FM Droog
 • Foto's:
  • D.R.Pruiksma.
  • K.Blok.
  • G.van Erkelens.
  • Gemeentekrant april 1977.
  • R.Boelens.
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.