dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Noordbargerstraat - Zandsteeg: Omhoog


Zandsteeg: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge
De Zandsteeg, voor 1948, ter hoogte van de kruising Noordbargerstraat, Wilhelminastraat, Dordsestraat. De boerderij geheel links werd bewoond door Jan Kuipers. Hier kwam een nieuw kantoorgebouw te staan waar o.a. een architectenbureau heeft gezeten en waar anno 2007 een huisartsenpraktijk zetelt.
Links is nog tramrails te nog zichtbaar.

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen. Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen. Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd:
 • Zandsteeg:

  "Vanaf de oostgrens van perceel sectie D no 9126 (Coöp. bakkerij) tot de grensscheiding tusschen de dorpen Emmen en Noordbarge."

Is de zandsteeg mogelijk een eeuwenoude steeg? In het archief Klooster Ter Apel (KTA regest 225) staat het volgende:
"Johan van Selbach, sculte te Emmen en Griete zijne huisvrouw verklaren met het convent van ter Apel verwisseld te hebben eenig landen waerdeel, waarbij het convent verkrijgt een akker gelegen op de noordzijde van de Santsteghe groot 2½ mud en 2 roe genaamd ‘de Buck- acker’ waarvoor Selbach, Hebbekynge erve krijgt ter bebouwing, waarbij het convent krijgt 1½ mud en 7 roe land ‘voer den Schymmer gelegen’, tegen Selbach ¼ waerdeel in Emmermark."

De Zandsteeg kreeg later de naam Noordbargerstraat. Het was de verbindingsweg tussen Emmen en Noordbarge. De Zandsteeg was, zoals de naam al aangeeft, oorspronkelijk een zandweg. Aan beide kanten waren begroeide wallen. De noordelijke wal werd in 1929 weggehaald, nadat de zuidelijke wal al eerder was verdwenen.

Bekende ondernemers aan de Zandsteeg waren ooit: houthandel Noordik, stelmakerij H.de Poel H.A. Zn, graansilo Bouwsema, en de smederij van Albers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog en vlak daarna woonde aan de Zandsteeg ook smid Staal. Er waren nog twee kappers, Hummel en van Dam en voorts fotograaf Arends en makelaardij Vos.

Wie weet meer?


Kadastraal: Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge
Kadastrale kaart 1832

Foto Historisch Emmen Noordbarge
Kadastrale kaart 1880

In 1832 was de Zandsteeg nog geheel ongebouwd. De bocht rechts boven is ongeveer het huidige kruispunt Wilhelminastraat, Dordsestraat, Noordbargerstraat. Links onder zijn de eerste boerderijen in Noordbarge te zien.

De kadastrale kaart van 1880 geeft al enige bebouwing te zien. Ten noorden van de Zandsteeg, van rechtsboven naar linksonder zijn de volgende erven bebouwd:

 • D6175
 • D5886
 • D5887
 • D5889
 • D2821
 • D6540
 • D2812
 • D5096
 • D5497
 • D3167
 • D5555
 • D3164
 • D4736
 • D6715

Ten zuiden van de Zandsteeg van rechts naar links:

 • D5710
 • D6737
 • D1993

Egbers-Lanting Omhoog

Foto Historisch Emmen Zandsteeg
De Zandsteeg.
Links de woning van Engbers.

Zandsteeg
De boerderij van Lanting.

 • 19xx-19xx Egbers, kleermaker.

De foto links betreft een bekend plaatje maar tot voor kort was niet bekend waar dit huis aan de Zandsteeg stond en wie er gewoond had(den).

Willem Lanting wees Historisch Emmen erop dat dit huisje ter plaatse van de huidige Hondsrugweg aan de noordkant van de Zandsteeg heeft gestaan. In het huisje woonde de familie Egbers. Jan Egbers (1842-1931 geboren te Veldhausen Dlnd) was in 1881 te Emmen gehuwd met Jantien Weerman (1851-1932 geboren te Noordbarge). Jan was snieder (kleermaker) van beroep.

Uit dit huwelijk kwamen twee dochters voort: Gezina (*1884) en Geertien (*1884). Dochter Geertien huwde in 1912 met de klompenmaker Willem Lanting uit Noordbarge.

In de jaren dertig kocht de familie Lanting de er tegenoverstaande boerderij van de familie Roelof Evenhuis voor hun zonen. Die hebben hier geboerd tot de aanleg van de Hondsrugweg. Later zijn ze vertrokken naar de boerderij tegenover "de school van Ziengs" verderop aan de Noordbargerstraat.


De Cooperatie Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Zandsteeg Cooperatie
De Coöperatie.


Jan Derks met de hondenkar anno 1925.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Zandsteeg Cooperatie
Paard en wagen verdreven de hondenkar.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Zandsteeg Cooperatie
Tweede van links is Geert Staal.
Wie kent de andere namen?

Foto Historisch Emmen Noordbarge Zandsteeg Cooperatie
Wie kent de namen?
V.l.n.r. onbekend, onbekend, Trijn Engels (de cheffin), onbekend en Jantje Jeuring.

 • 19xx-19xx De Coöperatieve Verbruiksvereniging Steeds Voorwaarts.

Daar waar tegenwoordig aan de Noordbargerstraat de schilderszaak/glasservice en autoschadebedrijf Sanders staat stond vroeger de winkel met bakkerij van de Coöperatieve Verbruiksvereniging Steeds Voorwaarts waar men levensmiddelen kon kopen en kolen.

Een stukje algemene geschiedenis over deze coöperatie.

De eerste verbruikscoöperatie van Nederland werd opgericht in 1865 in Zaandam. Later kwamen er meerdere verbruikerscoöperaties door heel Nederland. Coöperatie betekent letterlijk 'samenwerking'. Dit betekent dat een onderneming eigendom is van de leden van de coöperatie, en niet van een particuliere eigenaar of aandeelhouders. Wie lid was van de coöperatie, was dus een beetje mede-eigenaar van de winkel waar hij of zij boodschappen deed. De coöperaties waren bedoeld om de groeiende arbeidersbevolking in de gelegenheid te stellen op een gemakkelijke wijze aan goede en betaalbare levensmiddelen te komen. Tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog beleefden de verbruikerscoöperaties hun grootste bloei.

Bij de winkel van de Coöperatie in Emmen kon men levensmiddelen kopen. Er was een eigen bakkerij achter de winkel. Beroemd waren o.a. de lange koeken en de zogenaamde "kantkoeken".

Er waren bakkers in dienst en venters. Een van de venters was Jan Duinkerken waarvan sommige zich nog goed herinneren dat hij altijd glimmende beenkappen droeg en keurig netjes "in het pak" zat.

De bakkers begonnen ’s morgens om vier uur, om tien uur gingen de venters op stap. De coöperatie had zelf paarden, die stonden in een wei waar later de AKU fabriek gebouwd werd. Om beurten moesten de venters de paarden op zondag verzorgen. Behalve paardenkarren heeft de Coöperatie in het eerste begin nog gebruik gemaakt van een hondenkar en een handkar. Later kwam er een bakfiets en nog weer later zelfs een kar met een "reuteltie".

Het hoofdkantoor van de Coöperatie was gevestigd in Rotterdam. Met de vrachtwagen van Hendrik Zwiers uit Noordbarge werden daar spullen vandaan gehaald. Het gist voor de bakkerij werd waarschijnlijk gehaald bij Jan Kooiker († 1947) uit Coevorden en/of bij Kest Kooiker aan de Vaart ZZ die in bakkerijgrondstoffen deed. Beide grossierderijen werden later overgenomen door Lubbertus Kooiker, zoon van Kest Kooiker.

Het zeeppoeder dat verkocht werd was van het merk Terrox. Een half pond koffie kostte er in de jaren dertig 10 cent, een witbrood 8 cent.

Er werkten destijds zeven meisjes in de winkel van de Coöperatie. Mevrouw Geessien Dijks - Meenderman was daar een van. "We werkten van acht uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds, op de zaterdagen soms wel tot tien uur in de avond!", aldus mevrouw Dijks - Meenderman.

Belangrijk was ieder jaar weer het Sinterklaasfeest die door de Coöperatie georganiseerd werd voor de kinderen van de leden. In een lange optocht, beginnende bij de winkel van de coöperatie zelf, trok men door Emmen naar de concertzaal van Groothuis aan de markt. Er werden overigens zeer regelmatig feesten georganiseerd. Er was zelfs een zogenaamde "coöperatorsdag", een soort sportdag.

De coöperatieve verbruiksvereniging Steeds Voorwaarts uit Emmen is niet meer. Halverwege de jaren zestig hield de winkel op te bestaan. De Coöperatie werd later Coöp - Noord.

Interessant is dat de huidige supermarkten van Coöp een soort ‘opvolgers’ zijn van de winkels van de oude coöperatieve verbruikersverenigingen.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Zandsteeg Cooperatie

Het bestuur van de Coöperatie omstreeks 1931/1932.

Staand v.l.n.r.: Geert Staal, Jan Staal, Ep Jeuring, Albert Kuiper, juffrouw Wip Schoemaker, dhr Niemeijer, mej. Riek Braam, Evert Idema, Jan Derks, Jan Hegen, mevr.Hillechien Kiers en Jan Nap.

Zittend v.l.n.r.: dhr Wichertjes, Frederik Meenderman, meester Kuipers, Gerhardus Bos, dhr Ploeger, Sije Veenstra, Hendrik Koops en Albert Tewes.


Davids manufacturen Omhoog

Contact gezocht met familie of bekenden van Baarsma en Duinkerken.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Zandsteeg Davids
D.Davids, manufacturen.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat De Wielerdieler.
De Wielerdieler.

 • 1939-1953 D.Davids manufacturen.

Naast de loods van Bouwsema stond het winkelpand van David Davids.

David Davids kwam in 1935 vanuit Gees naar Emmen om samen met zijn zwager Klaas Fidder een manufacturenzaak te beginnen aan de Hoofdstraat in Emmen in het winkelpand van Roelof Warrink.

In 1939 besloot Davids een eigen zaak te beginnen. Hij vestigde zich aan de Noordbargerstraat waar de zaak de zware oorlogsjaren doorstond. In 1948 werd de zakennaam gewijzigd in Fa.D.Davids & Zn.

In 1953 werd het pand aan de Noordbargerstraat verkocht aan Baarsma, een grossier in galanterieën.

 • 1953-19xx Baarsma, galanterieën. (Wie weet meer?)
 •  
 • 1963-19xx M.J.Duinkerken, fietswinkel en reparaties. Duinkerken woonde omstreeks 1962 in een salonwagen aan de Ermerweg. Hij is waarschijnlijk omstreeks 1963 aan de Noordbargerstraat 35 begonnen.
 •  
 • 19xx-heden De Wielerdieler, fietswinkel en reparaties.
  Noordbargerstraat 5.
  Hoewel geheel verbouwd, is de vorm van het oorspronkelijke pand van Davids nog goed te herkennen.

Houthandel Noordik Omhoog

Contact gezocht met familie of bekenden van Noordik.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Zandsteeg Graansilo Bouwsema

 • 1936-1968 Noordik, houthandel.

Willem Noordik kwam omstreeks 1936 vanuit Almelo naar Emmen om alhier voor zichzelf te beginnen. Omstreeks 1968 werd de houthandel opgeheven.


Bouwsema en Alberts Omhoog

Contact gezocht met familie of bekenden van Markus Alberts.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Zandsteeg Graansilo Bouwsema
Bouwsema & Alberts.
Bovenaan staat Pieter Bouwsema een broer van eigenaar Kornelis Jakob Bouwsema.
Bij de vrachtwagen staat Klaas Harms.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Zandsteeg Graansilo Bouwsema
Stille's Patent in de molen te Zuidbarge.

 • 1922-1950 Bouwsema en Alberts.

Kornelis Jakob Bouwsema (1894-1984), geboren te Warffum, was de vierde zoon van de "visscher en huisslagter" Pieter Bouwsema (1862-1945) en Hilje Aalfs (1863-1902).

Bouwsema begon als beurtschipper te varen op Groningen. Hij vervoerde goederen van bedrijven uit de stad en bezorgde en bezorgde dat in de omgeving van Emmen. Hij had een zogenaamde "snik" die getrokken werd door een paard. Het verhaal gaat dat paard blind was.

Beurtschipper Bouwsema huwde in 1922 met Elizabeth Kramer (*1896) geboren te Zuurdijk. Uit dit huwelijk kwamen acht kinderen voort: Pieter, Aafke, Hilje, Geertruida, Jacoba, Lammert Jakob, Alida en Wilhelmina Remke.

Hun zoon Pieter werd in Groningen op het schip van zijn vader geboren. Deze zoon wist te vertellen dat zijn vader had getwijfeld of hij niet beter verder kon gaan in de "transportwereld" want vrachtwagens waren in die tijd erg in opkomst. Kennelijk durfde hij dat niet aan. Wat hij wel aandurfde was geld verdienen als graanhandelaar, want Bouwsema zou zich meer toe gaan leggen op de graanhandel i.p.v. het vervoer van graan. Ook tijdens de periode dat hij nog beurtschipper was, kocht hij al graan bij de boeren en verhandelde dat op de korenbeurs in Groningen.

Omstreeks 1922 kwam het echtpaar Bouwsema vanuit Baflo naar Emmen en begon Kornelis Jakob aan de Dordsestraat, in het huis op de hoek van Bargermeerweg en Dordsestraat, met een graanhandel. Later zou hij ook nog een aantal openbare functies gaan vervullen. Zo was hij o.a. gemeenteraadslid en voorzitter van schoolbesturen.

Eind jaren twintig liet Bouwsema een bedrijfspand bouwen dat specifiek voor de graanhandel werd gebouwd. Het kwam te staan op een stuk grond dat gekocht werd van boer Kuper. Kuper had een boerderij aan de Zandsteeg tegenover het schildersbedrijf Sanders. Al het land dat destijds aan de zuidoost zijde van de steeg lag, was eigendom van Kuper. Hier stond ooit de boerderij van de landbouwers Engbers en Hensums.

In die tijd was het niet gebruikelijk om geld bij de bank te lenen. Daarom ging Bouwsema een compagnonschap aan met Markus Alberts, die voordien directeur was geweest van de zuivelfabriek in Weerdinge.

Markus Alberts (*1890) geboren te Kloosterveen (Assen), was een zoon van de arbeider Harm Alberts en Jentje Westhuis. Hij huwde in 1917 te Emmen als directeur van een boterfabriek met Jantina Klingenberg (*1890) geboren te Weerdingerveen. Zij was een dochter van Mannes Klingenberg (landbouwer) en Grietje Ensing.

Graan- en veevoeders waren zijn grootste handelswaar, in de beginjaren met name het graan. Later ontstonden de boerencoöperaties en werd de graanhandel aanmerkelijk minder. Bouwsema legde zich toen meer toe op veevoeders, bakkersbloem, bakrogge en op peulvruchten, rijst en verdere grutterswaar. Bouwsema bezat het Agentschap van de N.V. Meelfabriek De Sleutels te Leiden. Ook met de handel in pluimveevoer was hij bekend: "Met Bouwsema's kippenvoer de meeste eieren" was zijn bekende reclametekst.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vestigde het bedrijf zich tijdelijk aan het Oranjekanaal in Noordbarge. Alberts had zich teruggetrokken en kocht een ander pand op een publieke verkoping. Dit tijdelijke pand stond aan het Oranjekanaal en was eigendom van Klaas Harms die een vrachtrijderbedrijf dreef. De Duitsers hadden tijdens de oorlog zijn wagenpark gevorderd en de loodsen stonden leeg. In de beginjaren heeft deze Klaas Harms nog bij Bouwsema gewerkt als werknemer op het beurtschip. Later vervoerde hij ook regelmatig goederen voor hem. Op de foto staat hij bij zijn vrachtwagen terwijl deze wordt geladen.

Boven in de deuropening staat Bouwsema zijn broer Piet, deze werkte ook in de zaak. Direct na de oorlog heeft Bouwsema een nieuw bedrijfspand gebouwd op het spooremplacement aan de Verlende Spoorstraat. Twee zoons hebben ook in de zaak gewerkt, het kantoorwerk werd gedaan door twee dochters.

Het pand van Bouwsema en Alberts werd tussen 1 juli 1950 en 1 juli 1951 gekocht door de Gebroeders Omvlee. Zij hebben de inventaris er uit gehaald en daarna het pand verkocht aan de heer H.Pomper, die er een garagebedrijf begon. Enkele jaren later werd deze overgenomen door de heer H.R.Wubs. De graanverwerkingsmachines werden geïnstalleerd in de molen De Zeldenrust te Zuidbarge. Tot 1998 heeft molenaar Jan Omvlee daar nog volop gebruik van gemaakt. Heden ten dage, na bijna zestig jaar, werkt hij nog regelmatig met een graanbreker die afkomstig uit het pand aan de Zandsteeg.

Omstreeks 1946 begon Bouwsema een nieuw bedrijf aan de Verlengde Spoorstraat. Hij ging omstreeks 1965 aan het Bendienplein wonen, vlakbij het pakhuis aan de Verlengde Spoorstraat. Deze woning is met name bekend geworden als kantoor van begrafenisvereniging De Laatste Eer.

Koopmans Meelfabrieken uit Leeuwarden nam het bedrijf van Bouwsema over.


Pomper, Wubs, Hesselink Omhoog

Contact gezocht met familie of bekenden van Wubs, Pomper, Hesselink.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat Wubs Pomper Hesselink.
Het bedrijfspand der garages.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat garage Pomper
Garagebedrijf Pomper.
Vooraan auto met kenteken D10386 dat op 7 maart 1936 op naam kwam te staan van Hendrik Pomper.
Achteraan auto met kenteken D10658, dat op 21 juli 1936 op zijn naam kwam te staan.
De man op de achtergrond is Hendrik Pomper.
De naam van de jongeman op de voorgrond is onbekend.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat garage Pomper
Garagebedrijf Pomper.
Auto met kenteken D10386 kwam op 7 maart 1936 op naam te staan van Hendrik Pomper.
De dame op de foto is Els Pomper, de zus van Hendrik Pomper.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat garage Wubs
Garagebedrijf Wubs.

 • 1950-19xx H.Pomper, garagebedrijf. Zandsteeg 1.
 •  
 • 19xx-19xx H.R.Wubs, garagebedrijf. Noordbargerstraat 7.
 •  
 • 19xx-19xx Hesselink, garagebedrijf (Renault).

Kornelis Jakob Bouwsema verkocht de in opdracht van hem gebouwde graansilo omstreeks 1950 aan Hendrik Pomper, die er een garagebedrijf vestigde.

Ook de volgende eigenaren zouden er een garagebedrijf houden.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat garage Pomper
Briefhoofd garage Pomper anno 1950.
De afgebeelde auto met kenteken D-7098 kwam op 7 oktober 1930 op naam te staan
van Harm Hilberts uit Eerste Exloërmond.
Op 3 mei 1938 werd het kenteken overgeschreven op naam van Hendrik Pomper.


De Poel Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat Zandsteeg De Poel
Eerste Nieuw Amsterdamsche
stoom-wagenmakerij en loonzagerij
H.A.de Poel & zonen.

De Ford droeg het kenteken D7550
dat op 7 juni 1931 op naam kwam te staan
van Jacob Hoving te Erica.

 • 1927-19xx Electrische wagenmakery en loonzagerij H.de Poel HA zn.

Eén van de eerste bedrijven aan de voormalige Zandsteeg was de elektrische wagenmakerij en loonzagerij van Harke Albertus de Poel.

In 1927 kocht zoon Harke de Poel halverwege de Zandsteeg, aan de zuidelijke kant, een woning met zagerij.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat Zandsteeg De Poel

De aangekochte woning met zagerij aan de Zandsteeg.
De woning is vele malen verbouwd en veranderde uiteindelijk in Carrosseriefabriek De Poel.
Deze fabriek werd later verplaatst naar het industrieterrein.
Op de plaats van de carrosseriefabriek staat nu Lidl.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat Zandsteeg De Poel

V.l.n.r.: H.A.de Poel uit Nieuw Amsterdam, zoon H.de Poel van de zagerij aan de Zandsteeg met zijn zoon H.A. de Poel, dochter Aaltje, zijn vrouw Harmina de Poel Potgieter en geheel rechts Otto de Poel, de broer van Harke de Poel.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat Zandsteeg De Poel

Aflevering van een nieuwe bakfiets. Harke de Poel, met pijp, is de maker van de bakfiets.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat Zandsteeg De Poel

Nog een bakfiets van de Electrische wagenmakery en loonzagerij H.de Poel HA zn.

Op de foto staan: Harke de Poel in het midden, links van hem zijn zoon Harke Albertus en rechts van hem zijn dochter Aaltje. Achter het raam van de deur is zijn vrouw Harmina de Poel Potgieter nog net zichtbaar.

Foto Historisch Emmen Noordbarge Noordbargerstraat Zandsteeg De Poel

Hier de aflevering van een vrachtauto met opgebouwde bak. Het begin van de ombouw tot de carrosseriefabriek.

Paas BOPA Omhoog

Noordbargerstraat BOPA Paas

Noordbargerstraat BOPA Paas

 • 19xx-19xx BOPA, familie Paas.

Toen de Hondsrugweg werd doorgetrokken tot Bargeres sneuvelden een aantal woningen aan de Noordbargerstraat. Aan de westelijke kant van de Hondsrugweg bleef de witte villa van dokter Quispel staan. Op dit perceel werd later de uitbreiding van hotel Ten Cate gerealiseerd. Aan de oostelijke kant van de Hondsrugweg bleef de woning met bedrijf van de familie Paas gespaard.

BOPA staat voor BOuwbedrijf PAas. Grote bekendheid kreeg BOPA door de verkoop van badkamers en keukens. De (gele) bedrijfsloods met de afkorting BOPA aan de gevel bepaalde in 2013 nog steeds prominent het wegbeeld hoewel het bedrijfspand aan de Abel Tasmanstraat was gevestigd.


Offereins Omhoog

Noordbargerstraat Offereins

Noordbargerstraat Offereins

Noordbargerstraat Offereins

 • 1936-1968 Offereins.

In 1936 verhuisden Henderikus Wolterus Offereins (*1905 te Emmen) en zijn vrouw Gerritdina Hermina van Zuilekom (*1904 te Vorden) van de Ermerweg 92 naar de voormalige Zandsteeg dat als adres Noordbargerstraat 36 had gekregen.

Henderikus was van beroep broodbakker en werkzaam bij de Coöperatie.

Offereins woonde hier drie jaar. In november 1941 vertrok het gezin naar Steenwijk.

Het huis werd in opdracht van Offereins door hun buurman en aannemer Paas gebouwd. Rechts naast de woning van Paas bevond zich een perceel van 15 meter breed waarop de woning werd gebouwd.


Bronvermelding: Omhoog

 • H.Drenth.
 • C.Offereins, 2013.
 • K.J.Bouwsema, januari 2010.
 • K.Kooiker, mei 2013.
 • G.van der Veen, in Vrogger 102.
 • Raadsbesluit gemeente Emmen.
 • DA, kadastrale kaarten 1832 en 1880.
 • Historische vereniging Zuidoost Drenthe in "De Geschiedenis vertelt" Zuidenvelder aflevering 101 en 102.
 • Garage Pomper: J.Pomper, augustus 2012.
 • W.Lanting, juli 2013.
 • Toevoeging: H.Strootman oktober 2014.
 • Foto's:
  • G.van der Veen.
  • R.de Nijs Ziengs.
  • E.Hof.
  • S.Hoek Beugeling.
  • J.Walthuis.
  • H.Drenth.
  • J.Omvlee.
  • L.Bos.
  • C.Offereins.
  • W.Lanting.

 • Zie ook: "100 jaar Emmen, veranderingen in bebouwing" deel 2
  Door Sis Hoek Beugeling, J.Withaar, Gerrie van der Veen
  Noordboek 2004, ISBN 90.330.1275.8
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.