dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Schimmerweg 7 en 8, Bijl - Rossing Omhoog


Kadastraal Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordeind Schimmerweg Rossing kaart 1832
Kadastrale kaart uit 1832

De boerderij van Bijl - Rossing De boerderij van de gebroeders Kuipers De boerderij van Koopman De Brinkweg De Schimmerweg Foto Historisch Emmen Noordeind Schimmerweg Rossing kaart 1880
Kadastrale kaart uit 1880

1807: nieuwbouw?

1832: sectie C1031, C1032, eigenaar Klaas Jacobs van "huis, erf en bouwland".

Tussen 1832 en 1880 afbraak van de oude boerderij en bouw van een nieuwe boerderij.

1880: sectie C3868, C3869, eigenaar Jan Bijl van "huis, erf en tuin".

1916: sectie C3869, eigenaar ?


Rossing Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordeind Schimmerweg Rossing
Links de boerderij van de gebroeders Kuiper(s), rechts de boerderij van familie Bijl - Rossing. Foto jaren '20.
De pratende man en vrouw staan op de Brinkweg en zijn Harm Harms en Geesje Elzing
Zij zouden nu midden op de druk bereden Hondsrugweg staan.

In een ongedateerd krantenartikel "Emmen zoals het was" is te lezen:
"Het huisje staat er nu nog, maar is onbewoond en zal spoedig onder slopershanden vallen, want de gemeenteraad heeft dit perceel aangekocht voor fl 14.000,-"

Foto Historisch Emmen Noordeind Schimmerweg Rossing
Links de boerderij van de broers Kuipers, rechts die van Bijl - Rossing gezien vanaf de Brinkweg.

Foto Historisch Emmen Noordeind Schimmerweg Rossing
De boerderij maakte rond 1932 plaats voor een burgerwoning. Deze woning werd gebouwd door aannemer Jan Rossing. Anno 2006 woonde hier nog steeds zijn zeer krasse en op respectabele leeftijd zijnde dochter, Harmke Rossing. Foto jaren '60.

Foto Historisch Emmen Noordeind Schimmerweg Rossing
Op kadastraal perceel C1032 in 1880 (zie kaartje boven) is vanaf de Frieslandweg al jarenlang dit plaatje te zien.

Jan Bijl (1830-1890) was een zoon van NN NN en Harmke Jans Bijl en huwde in 1865 met Roelfien Gossen. Hij was toen 35 jaar oud. Roelfien was 24 jaar oud en een dochter van Geert Gossen en Annegien Berends Kuper.

Jan Bijl en Roelfien Gossen kregen in elk geval ÚÚn dochter:

 • Harmke Bijl (1866-1943)

  Foto Historisch Emmen Noordeind Schimmerweg Rossing

Harmke was een trouwe kerkgang(st)er. Wekelijks ging het kerkboek met beslag met haar mee. Zij huwde in 1890 met Hendrik Rossing (1857-1892). Twee jaar na hun huwelijk overleed Hendrik. Hij werd maar 35 jaar oud waardoor Harmke genoodzaakt was om zichzelf in onderhoud te voorzien. Na het overlijden van haar man dreef zij een klein grutterswinkeltje.

Ondank het korte huwelijk kregen Harmke en Hendrik een zoon met de naam Jan Rossing. Jan Rossing, grondlegger van het bekende bouwbedrijf Rossing, stond bekend als "Jan Bijl". Vaak werd hiermee een link gelegd naar zijn beroep als timmerman. Het moge duidelijk zijn geworden dat de bijnaam ontstaan is door zijn voorvaderen.

Jan Rossing (1891-xxxx) was als knecht begonnen bij de timmerfabriek van Daanje. Dit bedrijf nam Rossing midden jaren '30 van Daanje over. Daanje was een kleine aannemer in Emmen die al voor 1913 een bedrijf had. In dat jaar bouwde hij voor de muziekvereniging Euterpe de koepel op het Marktplein voor de aanneemsom van fl 400,-. Rond 1932 was Daanje ook penningmeester van de "bouwvakpatroonsvereeniging Zuid-Oost Drenthe".

Jan Rossing, die een zeer vrolijk en opgeruimd karakter had, was getrouwd met Geesien Dijks, die een ietwat zwaarmoediger karakter had dan haar man. Hun oudste zoon Hendrik was in die jaren klaar met zijn opleiding en samen zetten zij het aannemersbedrijf voort. Ook hun zonen Rieks en Ep kwamen enkele jaren later in het bedrijf. Het bouwbedrijf groeide uit tot een gerenommeerd aannemersbedrijf, die zich kenmerkte door uiterst vakkundige en precisiebouw. EÚn van hun grotere projecten was de bouw van het ziekenhuis aan de AngelsloŰrdijk. Een andere bekende bouw was de villa "Lindenhof" van R.Zegering Hadders.

Begin jaren '80 trokken de broers zich terug uit het bedrijf om het over te doen aan de zoon van Hendrik Rossing, Jan. Hij was opgeleid tot Delfts ingenieur. Het bedrijf bood hem echter te weinig mogelijkheden voor zijn capaciteiten waardoor hij het bedrijf enkele jaren later overdeed aan Zomers Bouwbedrijf uit Klijndijk.

Op de plaats van het bouwbedrijf zat naderhand jarenlang Geraets projectinrichting.

De vitale en ongetrouwde Harmke Rossing leek in veel opzichten op haar vader, had een zeer opgeruimd karakter, was positief ingesteld en had op hoge leeftijd een geheugen waar menigeen jaloers op kan worden. Daarnaast was ze een kostelijk vertelster, waar al menig historisch ge´nteresseerde kennis mee maakte.


Bronvermelding: Omhoog

 • Gerrie van der Veen (die een deel van deze tekst oorspronkelijk heeft gepubliceerd)
 • S.Hoek Beugeling
 • H.Rossing
 • Foto's:
  • Archief gemeente Emmen
  • H.Reinders
  • H.Rossing
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.