dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Schimmerweg, Kuipers Omhoog


Kadastraal Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordeind Schimmerweg kaart 1832
Kadastrale kaart uit 1832

boerderij van Kuiper(s) de boomgaard / schapenwei De Brinkweg De Schimmerweg Foto Historisch Emmen Noordeind Schimmerweg kaart 1880
Kadastrale kaart uit 1880

1807: nieuw?

1832: sectie C1029, C1030, eigenaar Jan Geerts Kuipers van "huis, erf en bouwland".

1880: sectie C4025, C1029, eigenaar Albertien Gossens van "huis en tuin".

1916: sectie C4025, C1029, eigenaar ?


De gebroeders Kuipers Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordeind Schimmerweg Kuipers
In de boomgaard of "schapenwei" naast de boerderij staat Berend op zijn stok te leunen. Een unieke nog niet eerde gepubliceerde foto.

Foto Historisch Emmen Noordeind Schimmerweg Kuipers
Twee buurtkinderen voor het hek van de boomgaard of de "schapenwei" van Kuiper(s). Een unieke nog niet eerde gepubliceerde foto.

Foto Historisch Emmen Noordeind Schimmerweg Kuipers

Foto Historisch Emmen Noordeind Schimmerweg Kuipers
Links is de boerderij van de gebroeders Johannes (Hans), Jans en Berend Kuiper(s). In het kleine riet (of heide) gedekte schuurtje huisde "de beer" van Berend.
Rechts de boerderij van familie Bijl - Rossing. Foto jaren '20.
De pratende man en vrouw staan op de Brinkweg en zijn Harm Harms en Geesje Elzing
Zij zouden nu midden op de druk bereden Hondsrugweg staan.

In een ongedateerd krantenartikel "Emmen zoals het was" is te lezen:
"Het huisje staat er nu nog, maar is onbewoond en zal spoedig onder slopershanden vallen, want de gemeenteraad heeft dit perceel aangekocht voor fl 14.000,-". In het adresboek van de gemeente Emmen 1960-11962 komt de naam Kuiper(s) niet meer voor.

Foto Historisch Emmen Noordeind Schimmerweg Kuipers
Links de boerderij van de broers Kuipers, rechts die van Rossing gezien vanaf de Brinkweg.

Jan Geerts Kuiper(s) was een landbouwer en gehuwd met xxxxx. Uit dit huwelijk kwam een zoon Harm Kuiper(s) (1803-1858) voort. Harm Kuiper(s) was timmerman van beroep en huwde in 1830 met Dina Harms (1805-1846). Uit dit huwelijk kwamen xxx kinderen voort:
 • Harm (1832-1896 timmerman) x Grietien Pol
 • Willem (1835-xxxx)
 • Jantien (1837-1837)
 • Johannes (1840-1840)
 • Jannes (1844-xxxx)

Dina kwam al jong (41 jaar) te overlijden. Krap twee jaar na haar overlijden huwde Harm voor de tweede maal. Bruid was toen Albertien Gossen(s) (1811-1905). Harm Kuiper(s) en Albertien kregen drie kinderen:

 • Berend Kuiper(s) (1848-1922)
 • Jans Kuiper(s) (1851-1916)
 • Johannes (Hans) Kuiper(s) 1855-1933)

De drie broers waren allen vrijgezel en woonden in een boerderij aan de latere Schimmerweg. Dit boerderijtje is - ten onrechte - wel eens beschreven als het oudste huis van Emmen. Het huis had onder de bevolking de naam Albertien Meuje-huis. Albertien Meuje was de bijnaam van hun moeder Albertien Gossens(s). Meuje is dialect voor "tante" en komt in veel delen van Nederland voor.

De oudste van de drie broers, Berend, liep volgens oud bewoners gebrekkig en altijd met een stok. Daarmee dreigde hij de jongelui uit de buurt wel eens als ze ondeugend waren.

Foto Historisch Emmen Noordeind Schimmerweg Kuipers Berend Kuiper(s)

Jans was schoenmaker van beroep en had de bijnaam "Stom Jansie". Hij was doofstom maar was een beste schoenmaker.

De jongste, Johannes was knecht bij boer Lambertus Aikes.

Foto Historisch Emmen Noordeind Schimmerweg Kuipers Johannes Kuiper(s)

Noot: op de website Alledrenten (voorheen Drenlias) komt de naam Kuiper voor als Kuipers, Kuper en Kupers. In dit artikel wordt de naam Kuiper(s) aangehouden.


Bronvermelding: Omhoog

 • www.alledrenten.nl
 • H.Rossing
 • Gerrie van der Veen (die een deel van deze tekst oorspronkelijk heeft gepubliceerd)
 • Kaartje gegenereerd met een proefversie van Hazadata, met dank aan André Dekker voor de gegevens.
 • Foto's:
  • E.Hof
  • F.Kijne
  • Archief gemeente Emmen
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.