dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Westerstraat 7, garage Roossien Omhoog


Kadastraal Omhoog

Op deze grond bouwde Roossien zijn bedrijf. De boerderij van Dijks De boerderij van Reinders De Westerstraat De Schimmerweg De Westenesscherstraat perceel grond die Arend Roossien kocht en waarop zijn garagebedrijf werd gebouwd Foto Historisch Emmen Noordeind Westerstraat Roossien kaart 1880
Kadastrale kaart uit 1880

1807: -

1832: -

1880: sectie C1017, onbebouwd perceel, eigenaar Jan Mensingh te Zweeloo

1916: sectie C1017, eigenaar ?


Arend Roossien Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordeind Westerstraat Roossien

In de jaren '60 stond aan de Westerstraat nummer 7 een zeer bekende garage waar destijds automobielen van het merk Simca werden verkocht. De garage bestaat niet meer evenals het automerk. Hoe kwam een garage temidden van boerderijen en marktgedruis terecht? En wie was Arend Roossien?

Arend Roossien werd in 1892 geboren in de streek Stadskanaal - Wildervank als zoon van Hendrik Roossien en Janna Lever. Hendrik Roossien was een boerenarbeider zonder vast dienstverband, de tijd van edelman en bedelman. Na vier jaar kondigde zich broer Willem Menardus aan. Arend zat als kind onder de douwworm, boze zweren, zoals hij het zelf beschreef, vreselijk om aan te zien. Arendo, de naam zal verderop duidelijk worden, genoot slechts vier jaar lager onderwijs. Nog geen negen jaar oud moest hij al meewerken op het land. Ook in het gezin Roossien gold dat het 's winters poffen was en dat moest zomers afbetaald worden.

Een grote verandering in het gezin Roossien ontstond toen vader Hendrik de beslissing nam voor zichzelf te willen beginnen, als visser. Maandenlang werden er bij petroleumlicht netten gebreid en bouwde Hendrik zijn eigen kleine vissersboot. Dit alles zonder dat de financiële mogelijkheden dit toelieten. Als het kleine joch boodschappen voor moe moest doen kwam bij de winkelier steevast de lei tevoorschijn waarop de schulden stonden vermeld: "Hendrik Roossien, schuld 97 cent".

Hendrik ging vissen en toen de opbrengst van de eerste dag verkocht was bleek dat ze voor 360 cent verkocht hadden. Een normaal boerendagdeel was 60 cent ! Het ging de goede kant op met de inkomsten voor het gezin Roossien.

Toen Arendo dertien jaar was ging hij werken bij machinefabriek Koster te Stadskanaal. Het was een slechte tijd, kei en keihard werken voor fl 2,- per week van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Hij was 's avonds dood en dood moe. De Kosters bleken daarnaast geen vriendelijke mensen te zijn. Heet geblakerd en dikwijls kreeg Arendo een pak slaag.

Een nieuwe betrekking kreeg hij bij de rijwielbouwer Gebr.Pranger. Daar moest hij spaken opspannen. Twee wielen per uur. Een werkje wat hem wel lag en...... hij verdiende al fl 2,50.

Toen kwam die vervelende klant in de winkel die zijn leven zou veranderen. Omdat Pranger niet aanwezig was stond Arendo hem te woord. De klant wenste een nieuw zadel, maar de getoonde zadels bevielen hem niet. Arendo liet zich ontvallen dat de klant fietsend was gekomen dus ook eerst maar fietsend naar huis moest en altijd terug kon komen als zijn baas er weer was.

De volgende dag kreeg Arendo van Pranger zijn ontslag te horen. De klant had gedreigd nooit weer bij Pranger te komen zolang dat joch er nog werkte........Pranger kon niet anders maar beloofde iets voor hem te doen. Tijdens een fietsenmakers vergadering bood hij Arendo aan. Een zekere Thedinga uit Emmen reageerde en zo kon het gebeuren dat, op een maandagmorgen heel vroeg, Arend vanuit de veenkoloniën op de fiets richting Emmen trok richting nieuwe werkgever. Thedinga bleek een gouden man: Arendo kreeg na de lange fietstocht van zijn nieuwe werkgever een kop thee en beschuit aangeboden en dat was iets wat hij nog niet eerder had meegemaakt. Hij verdiende zelfs al fl 4,50. Dit maakt zo'n indruk dat Thedinga en hij hun leven goede kameraden bleven. Arendo bleek niet alleen goede fietsenmaker. Toen er een filiaal in Klazienaveen werd geopend bleek hij ook een eerste klas verkoper. Na één jaar had hij (mede door de groei van Klazienaveen) al meer fietsen verkocht dan de zaak in Emmen.

Toen moest hij zijn dienstplicht vervullen. Het waren de mobilisatie jaren 1914-1918. In die periode leerde hij ook zijn toekomstige vrouw kennen. Het was liefde op het eerste gezicht. Verliefd, verloofd en getrouwd, 12 april 1918.

Thedinga had hem echter beloofd dat hij na zijn diensttijd gerust terug kon komen. Ondanks een zeer goede aanbieding van het leger ging Arendo toch terug naar Thedinga. Hij werd daar voorman en gaf leiding aan 14 jongeren. Salaris? Eén van de hoogste in de fietsenwereld: fl 17,50. Niet lang daarna kreeg hij de taak om in de buitendorpen fietsen te verkopen. Zijn wedde liep daardoor regelmatig op tot het dubbele.

De crisisjaren braken aan. Arendo deed mee aan een protestvergadering en kreeg daar al snel de leiding. Daarmee kwam hij op politiek terrein en ondanks dat hij niet politiek bewust was sloot hij zich bij de C.H.U. aan. Door toeval kwam hij van een onverkiesbare plaats toch in de raad onder leiding van burgemeester Kootstra. Door allerlei verdachtmakingen, had Kootstra het zeer moeilijk en aanvaarde mede hierdoor al snel het burgemeesterschap in Gorinchem. Bouma werd de nieuwe burgemeester van Emmen.


Een eigen zaak Omhoog

Foto Historisch Emmen Noordeind Westerstraat Roossien
Twee vrijwel identieke huizen aan de Westerstraat.

Foto Historisch Emmen Noordeind Westerstraat Roossien
Voor de zaak staan v.l.n.r.
xxxx, xxxx, xxxx.

Foto Historisch Emmen Noordeind Westerstraat Roossien
Op het witte bord staat:
"A.Roossien tel.209 garage rijwielhandel en reparatie Arendo banden speciale ziekenwagen dag en nacht geopend auto en tandemverhuur ruime fietsstalling á 5 cent zie onze prijzen ook in de etalage".

Foto Historisch Emmen Noordeind Westerstraat Roossien

Foto Historisch Emmen Noordeind Westerstraat Roossien
De handpomp heeft plaats gemaakt voor elektrische Shell pompen. De auto's hebben de kentekennummers: D19230 en D4069

Foto Historisch Emmen Noordeind Westerstraat Roossien

Foto Historisch Emmen Noordeind Westerstraat Roossien
Eén van de twee woningen werd afgebroken t.b.v. van een nieuwe showroom. Links is de boerderij van Dijks te herkennen.
Rechts de Silvia bar, de oorspronkelijke woning van Kasper Smilde.

Foto Historisch Emmen Noordeind Westerstraat Roossien
Garage Roossien na de herbouw.

De zaak van Thedinga, waar Arend Roossien werkte, liep erg goed waardoor Roossien ook goed boerde. Dat was echter een doorn in het oog van Thedinga's compagnon. Een voorstel van de compagnon tot salarisverlaging had tot gevolg dat Arendo het idee opvatte om voor zichzelf te beginnen.

Het idee werd verwezenlijkt in Weerdinge. Van een rijke familie konden ze een stukje grond tegenover de zuivelfabriek huren en bouwden daarop een houten winkel met fiets herstelwerkplaats. Investering fl 650,-.

In Weerdinge kwam Roossien kwam ook in aanraking met radio. Hilversum bestond nog niet. Philips experimenteerde nog. Maar Roossien zag, met hulp van anderen, kans een ontvanger te laten bouwen, met onderdelen die her en der te koop waren. Toen deze radio ook nog bleek te werken zijn er nog een aantal gebouwd en verkocht. Echter, toen Philips ook met radio ontvangers op de markt kwam was dit gauw gedaan.

Roossien's stem in de gemeenteraad begon steeds zwaarder te tellen. Hij werd fractieleider van de C.H.U. en werd zelfs voorgedragen als wethouder. Deze functie aanvaarde hij met de woorden: "Dame en heren, heb dank voor uw vertrouwen mij gegeven. Ik zal mijn best doen."

Door zijn wethouderschap en de relatie met burgemeester Bouma kon hij met hulp van Bouma grond kopen aan de Westerstraat, in hartje Emmen. Zijn bedrijf in Weerdinge verhuurde hij aan een knecht. Onder eigen architectuur werd aan de Westerstraat een grote winkel met woonhuis gebouwd. Een verkoopzaak in fietsen met een grossiersbedrijf in rijwielbanden. Eigen modellen, die hij bij Hevea liet maken. Hij kocht ze bij 1000 stuks tegelijk. Het gedeponeerde handelsmerk heette ....... Arendo.

Door een verkiezingsnederlaag moest Roossien later afscheid nemen van de politiek. Hij kon zich toen volop op zijn bedrijf concentreren. Toen werd het mei 1940. De Duitse troepen stonden op het Marktplein in Emmen. Arendo schreef daarover dat binnen een kwartier zijn benzine tanks leeg waren gepompt. Kennelijk stonden die er toen al, hoewel hij daar geen melding over maakte.

Omdat het verhuurde bedrijf in Weerdinge niet goed meer liep besloten ze deze te verkopen en het geld te investeren in het bedrijf aan de Westerstraat. Op kleine schaal kon hier ook een autobedrijf worden begonnen. Vlak voor een zeer belangrijke fase in het leven van Arendo en vrouw, een bezoek aan Zuid Afrika alwaar één van hun kinderen naartoe was geëmigreerd, begon de nieuwbouw. Eenmaal terug in Nederland was hun oude woning en winkel reeds afgebroken. Het nieuwe bedrijf ontwikkelde zich zeer gunstig. Hun schoonzoon Reinder, getrouwd met Janna Roossien, stond er aan het hoofd. Alle grond werd in de loop der jaren volgebouwd en de investeringen werden steeds groter. De omzet steeg en de grens van fl 1.000.000,- werd overschreden.

De gezondheid van Arendo en vrouw begon steeds meer te wensen over te laten toen de gemeente Emmen plannen had voor de aanleg van de Hondsrugweg. Op hoge leeftijd moest hij nog onderhandelen. Zelf schreef hij: "We worden van de grote rijweg afgesneden, we moeten achter de lijnen". Het deed hem zeer. De pompen verdwenen als eerste. Voorstellen over en weer maar uiteindelijk konden ook de rechtsgeleerden het niet eens worden. Enige tijd later werden er geen Simca's meer verkocht.

Na Simca werd overigens nog het dealerschap van Mazda ontvangen. Sinds 1984 is de garage verdwenen.


Slot Omhoog

Arendo vroeg zich af of zijn leven goed besteed was geweest. Hij haalde daarbij een uitspraak van een Russische astronaut aan die verklaarde geen God in de ruimte te hebben ontdekt. Arendo schreef dat hij Hem, in al zijn kleinheid, dagelijks had ontmoet.

Bronvermelding: Omhoog

 • "Het oude herleefd" door Arend(o) Roossien, collectie A.van der Berg.
 • Kaartje gegenereerd met een proefversie van Hazadata, met dank aan André Dekker voor de gegevens.
 • Foto's:
  • J.Walthuis
  • S.Hoek Beugeling
  • A.Naber
  • Archief gemeente Emmen
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.