dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Rietlanden: Omhoog


Drifthoeve: Omhoog


Foto: G.van Erkelens


Uitvergroting van foto boven.


Foto: G.van Erkelens


Foto: G.van Erkelens


Foto: G.van Erkelens


Foto: G.van Erkelens


Foto: G.van Erkelens

Aan de Rietlandenstraat in Zuidbarge stond een oude boerderij waarvan de eigenaar bedongen had dat deze 15 jaar lang als onderkomen voor jongeren moest dienen. De gemeente hield de belofte stand. De boerderij met de naam "Drifthoeve" werd ingericht als jongerencentrum en werd op 4 november 1989 geopend.

Het gebouw verkeerde in een slechte staat waardoor er veel opgeknapt moest worden. In het kader van het werkgelegenheidsproject “Jongeren werken voor jongeren” werden jeugdige werkeloze bouwvakkers ingezet om werkervaring op te doen. Het ministerie van W.V.C. gaf hiervoor subsidie.

Het centrum moest plaats bieden aan alle jongeren vanaf zestien jaar en niet alleen een ontmoetingsplaats worden maar ook de gelegenheid aan jeugdige werkelozen bieden zich betere uitzichten te verschaffen op een betaalde baan. Een grote ruimte werd hiervoor gereserveerd waar ze zich konden scholen in allerhande technieken.

Het Sociaal Kultureel Werk (SKW) Rietlanden/Bargeres was van mening dat de jongeren zelf de scepter zwaaiden om te voorkomen dat bepaalde groepen het centrum als het hunne zouden gaan beschouwen, terwijl andere het juist de rug zouden toekeren. Deze zelfstandigheid was uniek voor Emmen.


Foto: G.van Erkelens

Men ging er vanuit dat jongeren heel veel zelf konden regelen. Door interne werkgroepen konden ze zelf bepalen welke activiteiten ze wilden ontplooien. Samen waren die groepen weer vertegenwoordigd in een bestuur dat ook gezamenlijke activiteiten opzette. Een algemeen bestuur met vertegenwoordigers van SKW en andere instanties uit de wijk zag er op toe dat alles naar wens verliep.

De aantal aanwezige jongeren kende pieken en dalen. Er moest door vrijwilligers en bestuur qua tijd en creativiteit veel geïnvesteerd worden om de jongeren naar het centrum te krijgen. Groepsvorming hield andere jongeren buiten de deur, maar de Rietpop sessies waren immer succesvol.

De eerste Rietpop sessies waren in 1991 in de buitenlucht. In 1992 kwam er een tent naast de Drifthoeve te staan. In 1997 stond er nog in de krant dat het jongerencentrum zich steeds meer ontpopte als hét poppodium van Emmen. De eerste voorronde van de Drentse Popprijs was toen in de Drifthoeve gehouden onder de naam “Speakers met Kopp’n”.

Grote investeringen wilde de gemeente niet doen, waardoor er een groot geldgebrek was. Bovendien waren de mogelijkheden van het gebouw beperkt. Er ontstonden problemen door vernielingen en brandstichting. De Drifhoeve moest (na ongeveer 15 jaar!) de deuren in 2003 sluiten. In 2004 werd de Drifthoeve gesloopt.

De grond kwam ter beschikking van het winkelcentrum.


Bronvermelding: Omhoog

  • -
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.