dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Waanderveld: Omhoog


Kadastraal Omhoog


Kadastrale kaart 1880.


Uitvergroting van kaart boven.
Vermeld wordt de "weg van Nieuw Amsterdam
naar Noordbarge".

Tussen de weilanden en de, vlakbij Noordbarge gelegen, Stroeten, lag vroeger nog een heideveld met de naam Wanderveld. Tussen dit heideveld en het grote Westerveld stroomde de Oude Delft door Waandervoort, een smalle strook groenland.

Voort of voorde betekent doorwaadbare plaats. Kennelijk kon men hier vrij gemakkelijk de Delft oversteken.

Het Wanderveld, in bezit van de Boermarke ten tijde van de opstelling van het kadaster omstreeks 1932, werd in de 17e eeuw het Warnerveld genoemd, en dat was een familienaam die voorkwam in het kerkdorp Emmen. Tegenover de kerkstond de enige hoeve binnen de marke van Emmen met een waardeel in de Bargermarke en zonder waardeel in de Emmermarke. Dertien jaar na de markescheiding, in 1672, woonde hier een Wolter Warners, een volle boer. Twintig jaar later woonde er nog een Wolter Warners "hebbende een gereformeerd luitenantstractement". Kennelijk heeft deze boer in het leger van Prins Willem III van Oranje gevochten tegen de Fransen of de Munstersen.

Het is in elk geval zeer aannemelijk, dat Wanderveld en Wandervoort gezien het waardeel in de marke, naar deze boer zijn vernoemd.


Bronvermelding: Omhoog

  • Kroniek 4, Historische Vereniging Zuidoost Drenthe 1997, "De veldnamen in de groenlanden van Emmen en Barge" door P.Dokter.
  • Foto's:
    • Kaart Drents Archief.

 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.