dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Op 19 december 2018 heeft HE van de heer S.G. (Geert) Hovenkamp uit Hilversum zijn gehele digitale archief in ontvangst mogen nemen. Gedurende 25 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar familierelaties in Emmen en de locatie waar ze woonden (periode van omstreeks 1600 tot 1832) Het is in omvang, compleetheid en geordendheid mogelijk het grootste particuliere archief van Emmen. In samenwerking met het Erfgoednetwerk zal bekeken worden hoe e.e.a. ontsloten kan worden.
Geert, bedankt ! ! !

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Zuidbarge: Omhoog


De Zuidbarger Spieker: Omhoog

Zuidbarge erkl 83-05
Foto: G.van Erkelens.

Zuidbarge erkl 83-06
Foto: G.van Erkelens.

Zuidbarge erkl 83-07
Foto: G.van Erkelens.

Zuidbarge erkl 83-04
Foto: G.van Erkelens.

Zuidbarge erkl 83-08
Foto: G.van Erkelens.

Zuidbarge erkl 83-09
Foto: G.van Erkelens.

Zuidbarge erkl 83-01
Foto: G.van Erkelens.

Zuidbarge erkl 83-10
Foto: G.van Erkelens.

Zuidbarge erkl 83-03
Foto: G.van Erkelens.

In 1985 trof F.Dukers woonachtig aan de Rietlandenstraat in Zuidbarge tijdens werkzaamheden in zijn tuin een keienconstructie aan. Hij waarschuwde enkele deskundigen waarna werd besloten om archeologisch onderzoek in te stellen.

De Stichting Archeologie en Monument (SAM) verrichte het onderzoek. Er kwam heel wat aan het licht! Al ras bleek dat de keienconstructie een fundering was van een zogeheten spieker.

Een spieker is een graanopslagplaats uit de Middeleeuwen die los stond van de boerderij. Ook vond men scherven. De scherven en de spieker bleken te dateren uit de elfde of twaalfde eeuw.

Aan weerszijden van de spieker werd een put aangetroffen. En was opgetrokken uit veldkeien, de ander was gemaakt van hout. Er werden echter nog meer grondsporen aangetroffen! Zo vond men ook nog paalgaten, een oude greppel en een aantal kuilen. De grondsporen gaven aan dat er slechts een klein deel van een veel grotere nederzetting tevoorschijn was gekomen.

Verder onderzoek was niet mogelijk omdat de sporen doorliepen tot onder een woning. Ook onder de vlak ernaast gelegen es zijn waarschijnlijk nog sporen te vinden van een deel van de oude nederzetting.

De vondsten van de opgraving bestonden verder uit scherven van het zogeheten kogelpot aardewerk en Pingsdorf aardewerk, brokstukken van een maalsteen, enkele ijzeren voorwerpen en een stukje opgerold lood. Het lood is vermoedelijk gebruikt als netverzwaring bij de visvangst in het nabij gelegen Bargermeer.

De vondst van de spieker werd als bijzonder beschouwd.


Bronvermelding: Omhoog

  • "De Middeleeuwse spieker van Zuidbarge". Overdruk uit Nieuwe Drentse Volksalmanak van 1993 door H.van Westing. Uitgave Stichting Archeologie en Monument.
 

Wie helpt? Omhoog

 

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.