dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Buitendorpen
dot Cultuur

dot Gemeente archief
dot Verenigingen
dot Wie helpt?

dot English Deutsch Franšais Espa˝ol dot
De historie van Emmen in woord en beeld

 

 

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Gastenboek dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Zuidbarge: Omhoog


De Zuidbarger Spieker: Omhoog

Foto Historisch Emmen Zuidbarge
De put van veldkeien.

Foto Historisch Emmen Zuidbarge
Enige opgegraven vondsten.

Foto Historisch Emmen Zuidbarge
De eeuwenoude fundering.

In 1985 trof een bewoner van de Rietlandenstraat in Zuidbarge tijdens werkzaamheden in zijn tuin een keienconstructie aan. Hij waarschuwde enkele deskundigen en er werd besloten om een archeologisch onderzoek in te stellen. De Stichting Archeologie en Monument (SAM) verrichte het onderzoek. Er kwam heel wat aan het licht! Al ras bleek dat de keien constructie een fundering was van een gebouwtje, een zogeheten spieker. Een spieker is een graanopslagplaats uit de middeleeuwen dat losstaat van de boerderij. Ook vond men scherven. De scherven en de spieker bleken te dateren uit de elfde of twaalfde eeuw. Aan weerszijden van de spieker trof men een put aan. EÚn was opgetrokken uit veldkeien, de ander was gemaakt van hout. Er werden echter nog meer grondsporen aangetroffen! Zo vond men ook nog paalgaten, een oude greppel en een aantal kuilen. De grondsporen gaven aan dat er slechts een klein deel van een veel grotere nederzetting tevoorschijn was gekomen. Verder onderzoek was echter niet mogelijk omdat de sporen doorliepen tot onder een woning. Ook onder de vlak ernaast gelegen es zijn waarschijnlijk nog sporen te vinden van een deel van de oude nederzetting.

De vondsten van de opgraving bestonden verder uit o.a. scherven van het zogeheten kogelpot aardewerk en Pingsdorf aardewerk, brokstukken van een maalsteen, enkele ijzeren voorwerpen en een stukje opgerold lood. Het lood is vermoedelijk gebruikt als netverzwaring bij de visvangst in het nabij gelegen Bargermeer. De vondst van de spieker wordt als bijzonder beschouwd.


Boeken: Omhoog

De volgende boeken zijn bij Historisch Emmen bekend:
 • "Wij gingen er naar school" door Willem Frieling. Uitgave Reuniecie. o.l.s. Zuidbarge. ISBN: -, uitgave 1985
 • "De Middeleeuwse spieker van Zuidbarge". Overdruk uit Nieuwe Drentse Volksalmanak van 1993 p.106-133. H.van Westing. Uitgave Stichting Archeologie en Monument.

Aanvullingen? Geef ze door:


Bronvermelding: Omhoog

 • "Ge´llustreerde plaatsbeschrijving van Emmen". Oorspronkelijk uit 1923 en in 1980 opnieuw uitgegeven.
 • "Geschiedenis van Emmen en Zuidoost Drenthe" onder redactie van Drs.M.A.W.Gerding, Mr.P.Brood, Prof.Dr.P.Kooij, Dr.G.Groenhuis, G.de Leeuw, Drs.A.N.Witter in opdracht van het gemeentebestuur van Emmen.
 • De Provinciale Drentsche en Asser Courant van dinsdag 27 februari 1883
 • "Jij bent een deel van de geschiedenis" door A.Geluk - Bleumink en J.Pool.
 • "Zuidoost Drenthe op weg naar een nieuwe toekomst III" door H.T.Buiskool.
 • D.Warrink
 • H.Bos
 • H.Jeurink.
 • J.Janssens.
 • Mevrouw Kalter voor het aanreiken van info aan G.v.d.Veen.
 • Foto's:
  • G.van Erkelens
 

Wie helpt? Omhoog

Klik hier om een e-mail aan Historisch Emmen te versturen Historisch Emmen zoekt altijd naar informatie.
Foto's, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, stambomen, genealogie, alles is welkom.
Na digitalisering ontvangt u alles retour.
Help mee Historisch Emmen beter en vollediger te maken.